Loading...

Firmy hojně využívají profesionální překlady

Firmy hojně využívají profesionální překlady
S překlady od profesionálů má dle průzkumu zkušenost každý třetí člověk. Více než 75 procent z nich využívá překladatelské služby k profesním či firemním účelům, jen výjimečně pro akademické práce nebo osobní doklady. Nejvíce překladů bylo zaznamenáno v ČR v oblasti IT a techniky. Nejčastěji poptávanými jazyky jsou angličtina a němčina v kombinaci s češtinou.

Praha, 20. 10. 2017

Zájem o překladatelské služby roste také u polštiny, francouzštiny, maďarštiny, slovenštiny a v neposlední řadě u ruštiny.

„Častější výskyt zaznamenáváme u poptávek překladů do čínštiny a arabštiny, což souvisí s aktuálním politickým a ekonomickým děním,” upřesnila výsledky statistik za loňský rok Bronislava Chudobová, ředitelka jazykové agentury Skřivánek, která průzkum provedla.

Nejvíce překladů dle profesních oborů tvořily ty z oboru IT, následovaly technické překlady, na třetí příčce dle objemu oboru skončily překlady z oblasti právní. Nejvyšší potenciál v oblasti překladatelských a tlumočnických služeb Chudobová stále vidí zejména v oblasti IT, dále ve strojírenském, automobilovém a farmaceutickém průmyslu.

Budoucnost může patřit počítačům

Velký potenciál rozvoje lze očekávat také v tzv. oblasti CAT (computer-assisted translation), tedy překladatelského softwaru, který zvyšuje kvalitu, konzistenci a rychlost a naopak snižuje náklady zpracovávaných překladů.

„V našem oboru je nezbytné zvyšovat efektivitu práce, o čemž svědčí i zvyšující se zájem o expresní překlady. V tom všem dokážou CAT nástroje výborně posloužit,” vysvětlila Chudobová.

„Do budoucna se domnívám, že u jednodušších překladů budou skutečně lidé nahrazeni překladem, který dělají počítače. U firemních překladů nebo překladů pro PR jde o jasná a nedvojznačná sdělení, tím pádem pro počítač k překladu nejsnadnější,” doplnila pro Novinky Markéta Horáková z jazykové školy EDU4U v Mladé Boleslavi.

„Překlad knih ale podle mě počítače nenahradí nikdy, protože zkrátka nevystihnou myšlenku. Na druhou stranu každý překlad je už sám o sobě interpretací knihy,” poznamenala Horáková.

Pouhý překlad mnohdy nestačí

Ani sebelepší znalost jazyka ale nezaručí kompletnost a správnost překladu. Jazyk je obzvláště při obchodní komunikaci či u odborných textů potřeba přizpůsobit jazykovým standardům, právním normám, kulturním zvyklostem a specifikacím místního trhu. Shrnuje to pojem lokalizace.

„Lokalizace používáme jak na webové stránky, tak i na katalog a ostatní prezentační materiály. Pokud chce být firma profesionální a působit na zahraničních trzích, s pouhým překladačem si nevystačí,” okomentoval to Martin Protiva, obchodní a finanční ředitel ve společnosti Ekonomické stavby.

„Jsme globální společnost, jejímž hlavním jazykem pro komunikaci je angličtina. Proto jsou i všechny hlavní dokumenty distribuovány na lokální oddělení v tomto jazyce. Využívání překladatelských služeb je proto běžnou součástí našeho byznysu. Týká se složitějších dokumentů z oblasti obchodu či práva,” uzavřela marketingová manažerka ze společnosti Xerox Petra Šebo.

Zdroj: novinky.cz

Loading...