French A1

French level A1 - beginner
Level description and overview of language exams

French level A1

 • He/she understands often used everyday expressions and basic phrases enabling everyday satisfaction of basic living needs and knows how to use such phrases and expressions.
 • Can introduce him/herself and others and can ask and answer questions about personal details such as where he/she lives, people he/she knows and things he/she has.
 • He/she can easily converse, if the person with whom he/she is speaking speaks slowly and clearly and is willing to help him/her.
 • Skřivánek language levels: total beginner.

Do you need help preparing for exams? Want to practice an area you are unsure about? We are happy to help you with that! Just order our course.

I want a course

French language exams for level A1

DILF

Diplôme initial de langue française

 • zkouška z obecné francouzštiny na úrovni A1.1
 • počet výukových hodin 60–100
 • tato zkouška je první etapou testování, pokud se student chce později pokoušet o složení certifikátu DELF/DALF
 • na rozdíl od výše zmíněných certifikátů, DILF je možné skládat pouze ve Francii
 • zkouška obsahuje poslech, čtení, psaní a ústní testování

DELF Junior A1

Diplôme d’études en langue française Junior A1

 • zkouška z obecné francouzštiny pro studenty druhého stupně základních škol a středních škol od 12 let až po maturitní zkoušku
 • počet výukových hodin 60–100
 • zkouška obsahuje poslech, čtení, psaní a ústní testování
 • všechny čtyři části zkoušky jsou bodově ohodnoceny, přičemž z každé je možno získat maximálně 25 bodů
 • celkově musí uchazeč obdržet minimálně 50 bodů ze 100, aby zkoušku úspěšně složil

DELF Prim A1

Diplôme d’études en langue française Prim A1

 • zkouška z obecné francouzštiny pro děti od 8 do 12 let na úrovni A1
 • struktura zkoušky je stejná jako ve verzi pro dospělé, pouze témata jsou přizpůsobena věku a úrovni žáků
 • počet výukových hodin 60–100
 • diplom je uznáván po celém světě a po celý život držitele
 • zkouška obsahuje poslech, čtení, psaní a ústní testování

DELF Prim A1.1

Diplôme d’études en langue française Prim A1.1

 • zkouška z obecné francouzštiny pro děti od 8 do 12 let na úrovni A1.1
 • struktura zkoušky je stejná jako ve verzi pro dospělé, pouze témata jsou přizpůsobena věku a úrovni žáků
 • počet výukových hodin 60–100
 • diplom je uznáván po celém světě a po celý život držitele
 • zkouška obsahuje poslech, čtení, psaní a ústní testování

DELF A1

Diplôme d’études en langue française A1

 • zkouška z obecné francouzštiny na úrovni A1
 • počet výukových hodin 60–100
 • zkouška obsahuje poslech, čtení, psaní a ústní testování
 • všechny čtyři části zkoušky jsou bodově ohodnoceny, přičemž z každé je možno získat maximálně 25 bodů
 • celkově musí uchazeč obdržet minimálně 50 bodů ze 100, aby zkoušku úspěšně složil

TCF

Test de connaissance du français

 • zkouška z obecné francouzštiny, ve které se pokročilost určuje podle bodového skóre
 • ke složení A1 je potřeba 100–199 bodů
 • zkouška obsahuje tři povinné a dvě fakultativní části
 • povinná část trvá celkem 1 hodinu 25 minut:
  • poslech (25 minut)
  • užití jazyka (15 minut)
  • čtení (45 minut)
 • fakultativní část:
  • mluvení (12 minut)
  • psaní (60 minut)

TCF RI

Test de connaissance du français version relations internationales

 • zkouška testuje schopnost komunikace v oblasti mezinárodních vztahů a diplomacie
 • tato zkouška umožňuje získat certifikaci od úrovně A1 až po C2
 • ke složení A1 je potřeba 100–199 bodů
 • zkouška obsahuje tři povinné a dvě fakultativní části
 • povinná část trvá celkem 1 hodinu 30 minut:
  • poslech
  • užití jazyka
  • čtení
 • fakultativní část:
  • mluvení (15 minut)
  • psaní (1 hodinu 45 minut)

STANAG 6001 1

Standardization Agreement 6001 úroveň 1

 • zkouška na základní úrovni určená pro testování jazykových schopností zaměstnanců organizace NATO a armády ČR
 • zkouška obsahuje:
  • poslech (25 minut)
  • čtení (30 minut)
  • psaní (20 minut)
  • ústní testování (10 minut, vedeno s jedním kandidátem)

TEF

Test d’évaluation de français

 • zkouška z obecné francouzštiny, ve které se pokročilost určuje podle bodového skóre
 • na úroveň A1 musí kandidát získat 69–203 bodů
 • platnost zkoušky je 2 roky
 • zkouška obsahuje jednu povinnou a dvě fakultativní části
 • povinná část trvá celkem 130 minut:
  • poslech (40 minut)
  • užití jazyka (30 minut)
  • čtení (60 minut)
 • fakultativní část:
  • mluvení (35 minut)
  • psaní (60 minut)

Přípravné kurzy

Vybrali jste si zkoušku a chcete se na ni připravit? Anebo stále váháte, která je pro vás vhodná? Zašlete nezávaznou poptávku, rádi vám poradíme.

Loading...
Loading...