Firemní výuka češtiny pro cizince

Firemní výuka češtiny pro cizince, kterou nabízí Skřivánek, může být zaměřena na všeobecnou znalost jazyka nebo na konkrétní profesi (můžete si zvolit například obchodní češtinu); studovat mohou jak začátečníci, tak pokročilí. Máme pro vás velmi intenzivní kurz češtiny, kurz s dlouhodobou progresí i oblíbené kurzy čeština pro začátečníky nebo čeština pro úplné začátečníky. A pokud už česky umíte, ale potřebujete své znalosti zlepšit, i pro vás máme připraveno to pravé řešení.

Jaké formy výuky češtiny pro firmy nabízíme?

Individuální výuka češtiny

Ve firemním vzdělávání je vždy třeba dobře zvolit, v jakém formátu bude výuka češtiny probíhat, tedy zda půjde o výuku individuální, nebo skupinovou.

Individuální výuka češtiny je velmi ideální volbou v určitých situacích, například když se pro studium rozhodne několik studentů s různou úrovní znalostí nebo když se pro studium češtiny rozhodne někdo, kdo je velmi časově vytížený a nemůže se přizpůsobit požadavkům skupiny.

Pokud uvažujete, že zvolíte individuální kurz, získáte nesporné výhody: Výuka bude přizpůsobena konkrétnímu studentovi, a bude tedy pro něj příjemná a velmi efektivní, protože se lektor věnuje pouze vám a může se zaměřit na konkrétní slabá místa, které výuka odhalí. Zároveň bude jednoduché domluvit se na případných náhradních lekcích v situaci, kdy student odjede na dovolenou nebo na služební cestu.

Skupinová výuka češtiny

Při firemním vzdělávání probíhá výuka češtiny často ve skupině. Skřivánek své lektory průběžně školí i v tomto ohledu, a tak skřivánčí lektoři dokážou vést skupinovou výuku živě a efektivně.

Studium češtiny v rozumně malé skupině má velké výhody – například živost, „přirozené učení“ vyplývající ze skupinové komunikace nebo sdílení poznatků mezi studenty.

Ve skupinovém kurzu češtiny je také více možností simulovat reálné situace, dají se zařadit studentské dialogy či ankety a další aktivity. Na zapamatování a upevnění získaných vědomostí má silný pozitivní vliv i přátelská, uvolněná atmosféra ve skupině – ta vyplývá ze skutečnosti, že lektorova pozornost je rovnoměrně rozložena na všechny účastníky, a nezaměřuje se celý čas jen na jednoho studenta.

Online výuka češtiny

Že je online výuka češtiny stejně efektivní jako výuka v učebně či konferenční místnosti, to ví každý, kdo ji už vyzkoušel.

Čeština online má své nesporné výhody: Při skupinové online výuce není potřeba zajišťovat speciální výukový prostor. Dále, jednotliví studenti se mohou lekce účastnit i v situaci, kdy jsou třeba někde daleko na služební cestě.

Také je možné velmi dobře využít elektronické výukové materiály. To ocení například firma, která možná nemá v učebně či v konferenční místnosti vhodné IT vybavení.

Při skřivánčí online výuce češtiny studenti pocítí výhody onlinu: lze plně využít možnost sdílet různé online kvízy a jiné aktivity, které nabízí různé webové stránky zaměřujících se na výuku češtiny. Ty mohou být vytvořené pro jednoho „hráče“ (při individuální online výuce češtiny), nebo pro více účastníků (při skupinové online výuce češtiny).

Prezenční výuka češtiny

Prezenční firemní výuka češtiny, to je už dlouho zlatý standard. Přesto je tato forma kurzů stále velmi oblíbená. Je to logické – kladů má hodně.

Výuka češtiny bude probíhat ve vašich firemních prostorech. Lektor dochází do vaší firmy a tím, šetří čas vaší firmě i zaměstnancům. Den a čas výuky češtiny samozřejmě zohledňuje vaše potřeby, lektor se tak přizpůsobí vašim časovým požadavkům. Výuka mimo pracovní dobu není překážkou.

Prezenční výuka češtiny nabízí nezaměnitelný zážitek v podobě osobního setkání s lektorem. Také nadřízení studujících zaměstnanců mají tuto formu výuky češtiny v oblibě – mají jistotu, že lekce probíhají, mohou se s lektorem domluvit na případných úpravách výukového plánu i na dalších drobných změnách nebo mohou někdy sledovat pokrok studujících zaměstnanců.

 

Jazykové úrovně

Nabízíme kurzy češtiny ve všech úrovních

čeština A1 –⁠ úplný začátečník

čeština A2 –⁠ začátečník

čeština B1 –⁠ mírně pokročilý

čeština B2 –⁠ středně pokročilý

čeština C1 –⁠ velmi pokročilý

čeština C2 –⁠ expert

 

Máme zájem o výuku češtiny

Výhody firemního kurzu češtiny od Skřivánka

výuka ušitá na míru

Výuka češtiny šitá na míru a individuální přístup

Efektivní a cílená výuka češtiny

Příprava na reálné situace z praxe

Kvalitní a profesionální lektoři češtiny

zákaznická péče

Prvotřídní zákaznický servis

česká republika

Výuka češtiny po celé České republice

Co kurzem češtiny získáte vy i vaši zaměstnanci?

 

Zbavení se ostychu a získání sebevědomí

Kurz češtiny vám a vašim zaměstnancům pomůže překonat bariéry v komunikaci a postupně se zbavit ostychu z hovoření češtině. Zlepšením jazykových dovedností získáte větší sebejistotu a pohodlnost při komunikaci, což může mít pozitivní vliv na profesionální prezentaci a mezilidské vztahy.

Zlepšení firemní komunikace a týmové spolupráce

Zlepšení jazykových dovedností v češtině umožní zaměstnancům lépe komunikovat s kolegy, nadřízenými a zákazníky. To povede k efektivnějšímu pracovnímu prostředí a snížení možných nedorozumění. Zaměstnanci, kteří komunikují v češtině, mohou snáze spolupracovat v týmu a efektivněji sdílet informace a nápady.

Lepší image firmy

Firma, která investuje do jazykového vzdělávání svých zaměstnanců, vzbuzuje dojem ohleduplnosti k potřebám a pohodlí svých pracovníků. To může mít pozitivní vliv na pověst firmy jako zaměstnavatele.

Klienti spokojení s výukou češtiny

Doplňkové formy výuky češtiny

Telefonická výuka češtiny

Telefonická výuka italštiny je ideální pro toho, kdo má opravdu málo času, kdo je neustále někde na cestách nebo kdo se pohybuje v rušném prostředí, kde je pro něj obtížné se delší dobu plně koncentrovat. Jedna „lekce“ při telefonické výuce trvá pouhých deset minut. Protože je ale tato lekce perfektně připravená a protože výuka probíhá denně, bude váš pokrok naprosto reálný a dlouhodobý.

Více informací o telefonické výuce

Potřebujete zlepšit češtinu ve vaší firmě?

Možná jste vy nebo vaši zaměstnanci v češtině zdatní, a možná byste teprve chtěli začít. Naši lektoři se vám rádi budou věnovat.

Loading...
Loading...