Právní překlady

Skřivánek patří ke spolehlivým zhotovitelům překladů pro právo a obchod. Připravíme pro vás stylisticky i terminologicky správné překlady právních textů do angličtiny, němčiny a dalších více než 80 jazyků.

Překlady pro právo

Terminologicky přesné překlady právních a obchodních textů mohou být klíčových článkem pro úspěšně dojednaný odchod, kvalitní pracovně-právní vztahy i notářské řízení.

Právní obor se dělí na několik dalších podoborů. Ať se zabýváte obchodním, rodinný, pracovním, občanským, trestním právem, veřejnou správou nebo právem mezinárodním a evropským, Skřivánek jako spolehlivý dodavatel jazykových služeb vám vybere správného specialistu pro konkrétní obor.

Z právních a obchodních textů často překládáme

 • zákony, směrnice, nařízení, vyhlášky, rozhodnutí
 • závěti, notářské zápisy, právní korespondenci
 • firemní dokumenty, velkoobchodní podmínky, reklamační řády
 • patenty, žádosti, dohody, autorské zákony, certifikáty
 • zákoníky práce, personální dokumentace
 • smlouvy (pracovní, obchodní, kupní, nájemní, leasingové)
 • ISO dokumentace, certifikáty, prohlášení o shodě
 • soudní a policejní spisy, rozsudky, rozhodnutí, žaloby, odvolání
 • výpisy z rejstříku trestů, zápisy v obchodním rejstříku
 • celní deklarace
 • plné moci, apostily

Na každém slově záleží

Pro jazykově, stylisticky i terminologicky dokonale přeložený právní či obchodní dokument vybíráme pouze překladatele-specialisty, kteří disponují výbornou znalostí právnického oboru, právních formulací a termínů.

Překládejte u Skřivánka

Dodržujeme řadu norem, certifikací a firemních zásad, které vedou k neustálému zlepšování překladatelských procesů.

Díky vysoce kvalitním překladatelům, nadstandardní dostupnosti, rychlým termínům zpracování zakázek a komplexním jazykovým službám nás firmy s důvěrou volí jako svého partnera nejen pro specializované překlady.

Překládáme do 80+ jazykových kombinací

Ve Skřivánku máme
přes 25 let zkušeností

Díky tomu pro vás snadno vybereme nejlepšího specialistu.

80+
jazyků v různých kombinacích
4 mld.
přeložených slov od roku 1994
96
specializací

Důvěryhodnost, rychlost a kvalita služeb

Jsme specialisté na právní překlady

Obraťte se na nás. Připravíme vám cenovou nabídku právních překladů na míru.

Loading...
Loading...