Firemní výuka španělštiny

Jazykové kurzy jsou jedním z nejčastějších a nejoblíbenějších benefitů, které firmy svým zaměstnancům poskytují. Firemní výuka španělštiny, kterou nabízí Skřivánek, může být zaměřena na všeobecnou znalost jazyka nebo na konkrétní profesi (můžete si zvolit například obchodní španělštinu); studovat mohou jak začátečníci, tak pokročilí. Máme pro vás velmi intenzivní kurz španělštiny, kurz s dlouhodobou progresí i oblíbené kurzy Španělština pro začátečníky nebo Španělština pro úplné začátečníky. A pokud už španělsky umíte, ale potřebujete své znalosti zlepšit, i pro vás máme připraveno to pravé řešení.

Jaké formy výuky španělštiny pro firmy nabízíme?

Individuální výuka španělštiny

Ve firemním vzdělávání je vždy třeba dobře zvolit, v jakém formátu bude výuka španělštiny probíhat, tedy zda půjde o výuku individuální, nebo skupinovou.

Individuální výuka španělštiny je velmi ideální volbou v určitých situacích, například když se pro studium rozhodne několik studentů s různou úrovní znalostí nebo když se pro studium španělštiny rozhodne někdo, kdo je velmi časově vytížený a nemůže se přizpůsobit požadavkům skupiny.

Pokud uvažujete, že zvolíte individuální kurz, získáte nesporné výhody: Výuka bude přizpůsobena konkrétnímu studentovi, a bude tedy pro něj příjemná a velmi efektivní, protože se lektor věnuje pouze vám a může se zaměřit na konkrétní slabá místa, které výuka odhalí. Zároveň bude jednoduché domluvit se na případných náhradních lekcích v situaci, kdy student odjede na dovolenou nebo na služební cestu.

Skupinová výuka španělštiny

Při firemním vzdělávání probíhá výuka španělštiny často ve skupině. Skřivánek své lektory průběžně školí i v tomto ohledu, a tak skřivánčí lektoři dokážou vést skupinovou výuku živě a efektivně.

Studium španělštiny v rozumně malé skupině má velké výhody – například živost, „přirozené učení“ vyplývající ze skupinové komunikace nebo sdílení poznatků mezi studenty.

Ve skupinovém kurzu španělštiny je také více možností simulovat reálné situace, dají se zařadit studentské dialogy či ankety a další aktivity. Na zapamatování a upevnění získaných vědomostí má silný pozitivní vliv i přátelská, uvolněná atmosféra ve skupině – ta vyplývá ze skutečnosti, že lektorova pozornost je rovnoměrně rozložena na všechny účastníky, a nezaměřuje se celý čas jen na jednoho studenta.

Online výuka španělštiny

Že je online výuka španělštiny stejně efektivní jako výuka v učebně či konferenční místnosti, to ví každý, kdo ji už vyzkoušel.

Španělština online má své nesporné výhody: Při skupinové online výuce není potřeba zajišťovat speciální výukový prostor. Dále, jednotliví studenti se mohou lekce účastnit i v situaci, kdy jsou třeba někde daleko na služební cestě.

Také je možné velmi dobře využít elektronické výukové materiály. To ocení například firma, která možná nemá v učebně či v konferenční místnosti vhodné IT vybavení.

Při skřivánčí online výuce španělštiny studenti pocítí výhody onlinu: lze plně využít možnost sdílet různé online kvízy a jiné aktivity, které nabízí různé webové stránky zaměřujících se na výuku španělštiny. Ty mohou být vytvořené pro jednoho „hráče“ (při individuální online výuce španělštiny), nebo pro více účastníků (při skupinové online výuce španělštiny).

Prezenční výuka španělštiny

Prezenční firemní výuka španělštiny, to je už dlouho zlatý standard. Přesto je tato forma kurzů stále velmi oblíbená. Je to logické – kladů má hodně.

Výuka španělštiny bude probíhat ve vašich firemních prostorech. Lektor dochází do vaší firmy a tím, šetří čas vaší firmě i zaměstnancům. Den a čas výuky španělštiny samozřejmě zohledňuje vaše potřeby, lektor se tak přizpůsobí vašim časovým požadavkům. Výuka mimo pracovní dobu není překážkou.

Prezenční výuka španělštiny nabízí nezaměnitelný zážitek v podobě osobního setkání s lektorem. Také nadřízení studujících zaměstnanců mají tuto formu výuky španělštiny v oblibě – mají jistotu, že lekce probíhají, mohou se s lektorem domluvit na případných úpravách výukového plánu i na dalších drobných změnách nebo mohou někdy sledovat pokrok studujících zaměstnanců.

 

Jazykové úrovně

Nabízíme kurzy španělštiny ve všech úrovních

španělština A1 –⁠ úplný začátečník

španělština A2 –⁠ začátečník

španělština B1 –⁠ mírně pokročilý

španělština B2 –⁠ středně pokročilý

španělština C1 –⁠ velmi pokročilý

španělština C2 –⁠ expert

 

Máme zájem o výuku španělštiny

Výhody firemního kurzu španělštiny od Skřivánka

výuka ušitá na míru

Výuka španělštiny šitá na míru a individuální přístup

Efektivní a cílená výuka španělštiny

Příprava na reálné situace z praxe

Kvalitní a profesionální lektoři španělštiny

zákaznická péče

Prvotřídní zákaznický servis

česká republika

Výuka španělštiny po celé České republice

Co kurzem španělštiny získáte vy i vaši zaměstnanci?

 

Rozšíření komunikačního repertoáru

Absolvováním kurzu španělštiny získáte dovednosti, které vám umožní komunikovat s španělsky mluvícími kolegy, klienty a obchodními partnery. Tato schopnost posílí vaše profesionální vztahy a otevře dveře k novým příležitostem.

Posílení mezikulturní kompetence

Kurz španělštiny vám a vašim zaměstnancům umožní lépe porozumět španělské kultuře a mentalitě. Tato schopnost je klíčová pro budování vztahů s kolegy a partnery ze španělsky mluvících zemí.

Zbavení se ostychu a získání sebevědomí

Kurz španělštiny vám a vašim zaměstnancům pomůže překonat bariéry v komunikaci a postupně se zbavit ostychu z hovoření v cizím jazyce. Zlepšením jazykových dovedností získáte větší sebejistotu a pohodlnost při komunikaci, což může mít pozitivní vliv na profesionální prezentaci a mezilidské vztahy.

Klienti spokojení s výukou španělštiny

Doplňkové formy výuky španělštiny

Telefonická výuka španělštiny

Telefonická výuka španělštiny je ideální pro toho, kdo má opravdu málo času, kdo je neustále někde na cestách nebo kdo se pohybuje v rušném prostředí, kde je pro něj obtížné se delší dobu plně koncentrovat. Jedna „lekce“ při telefonické výuce trvá pouhých deset minut. Protože je ale tato lekce perfektně připravená a protože výuka probíhá denně, bude váš pokrok naprosto reálný a dlouhodobý.

Více informací o telefonické výuce

Potřebujete zlepšit španělštinu ve vaší firmě?

Možná jste vy nebo vaši zaměstnanci v španělštině zdatní, a možná byste teprve chtěli začít. Naši lektoři se vám rádi budou věnovat.

Loading...
Loading...