Překlad s využitím CAT nástroje

Požadujete rychlé zpracování překladu a zároveň garanci terminologické konzistence s přihlédnutím k vašim již přeloženým dokumentům? Zvolte překlad s využitím CAT nástroje!

Profesionální překlady pro širokou firemní klientelu

CAT nástroj je překladatelský software, který překladateli umožňuje ukládat přeložené segmenty a využívat je při překladu dalších segmentů.

Tím CAT nástroj zefektivňuje proces překladu, zkracuje dobu jeho zpracování, snižuje potřebné náklady a především zvyšuje jeho kvalitu – výsledné dokumenty jsou díky překladové paměti konzistentní nejen v rámci zakázky, ale také se dříve zpracovanými překlady.

CAT nástroje nám tak pomáhají pro vás připravit překlad na vysoké jazykové úrovni a zároveň efektivním způsobem dodržet terminologii, jež se týká oblasti vašeho podnikání.

Jaké výhody vám překlad s využitím CAT nástroje nabízí?

  • možnost výrazné úspory vašich nákladů
  • zkrácení celkového času zpracování
  • možnost zpracování i nestandardních formátů (např. webových, jako jsou HTML, JSON, PO, nebo grafických, jako jsou IDML, INDD apod.)
  • založení vaší překladové paměti
  • u pravidelných zakázek profesionální správa vaší překladové paměti včetně aktualizací
  • v případě potřeby možnost vygenerování aktuální podoby vaší překladové paměti
  • možnost vytvoření terminologického slovníku podle vašich potřeb a oborových specifik
  • terminologická konzistence napříč přeloženými texty
  • sofistikovaná kontrola kvality výsledného překladu (QA)
  • ideální řešení pro firemní, expresní a velkoobjemové zakázky

Proces zpracování překladu s využitím CAT nástroje

Zdrojový soubor

Váš soubor po vstupní kontrole importujeme do překladatelského rozhraní.

Výběr nejvhodnějšího překladatele

Překlad provádí specialista s výbornou znalostí zdrojového jazyka a odpovídajícími odbornými znalostmi, které uplatňuje při překladu do cílového jazyka. Jeho schopnost pracovat s vybraným CAT nástrojem je přitom samozřejmostí.

Překladová paměť

Před zahájením překladu vám založíme novou překladovou paměť, která bude sloužit také pro naši další spolupráci v budoucnu, nebo zkontrolujeme vaši stávající překladovou paměť, již pro projekt použijeme.

Referenční materiály

Překladatel si při procesu překladu vyhledává další informace a doplňující materiály potřebné ke správnému pochopení zdrojového textu a jeho náležitému převedení do cílového jazyka. Pokud zatím nedisponujete vlastním terminologickým slovníkem, pomůžeme vám při jeho vytváření. Jestliže terminologický slovník existuje, bude jej překladatel aktivně využívat.

.

Vyhotovení překladu

Na základě předchozích kroků překladatel vytvoří gramaticky bezchybný a terminologicky a stylisticky konzistentní překlad. Překlad vám po výstupní kontrole a exportu dodáme ve stejném formátu a formátování (včetně zachování obrázků, webových odkazů atd.), v jakém jsme od vás převzali zdrojový text.

Váš soubor po vstupní kontrole importujeme do překladatelského rozhraní.

Překlad provádí specialista s výbornou znalostí zdrojového jazyka a odpovídajícími odbornými znalostmi, které uplatňuje při překladu do cílového jazyka. Jeho schopnost pracovat s vybraným CAT nástrojem je přitom samozřejmostí.

Před zahájením překladu vám založíme novou překladovou paměť, která bude sloužit také pro naši další spolupráci v budoucnu, nebo zkontrolujeme vaši stávající překladovou paměť, již pro projekt použijeme.

Překladatel si při procesu překladu vyhledává další informace a doplňující materiály potřebné ke správnému pochopení zdrojového textu a jeho náležitému převedení do cílového jazyka. Pokud zatím nedisponujete vlastním terminologickým slovníkem, pomůžeme vám při jeho vytváření. Jestliže terminologický slovník existuje, bude jej překladatel aktivně využívat.

.

Na základě předchozích kroků překladatel vytvoří gramaticky bezchybný a terminologicky a stylisticky konzistentní překlad. Překlad vám po výstupní kontrole a exportu dodáme ve stejném formátu a formátování (včetně zachování obrázků, webových odkazů atd.), v jakém jsme od vás převzali zdrojový text.

Často kladené otázky

Zkratka CAT (computer-aided translation) označuje počítačové programy, které překladatelům pomáhají zefektivnit proces překladu. Zásadními součástmi těchto překladových nástrojů jsou překladová paměť, terminologický slovník a modul kontroly kvality (Quality Assurance). Díky těmto prvkům jsou překlady s využitím CAT nástroje při pravidelných zakázkách levnější, rychleji zpracované a především terminologicky a stylisticky konzistentní. V neposlední řadě CAT nástroje umožňují překlad formátů, které by jinak nebylo možné efektivně přeložit (např. webové nebo grafické formáty).
Překladová paměť je databáze segmentových dvojic v podobě „zdroj–překlad“. Překladatel aktivně pracuje s překladovou pamětí; starší segmenty může využívat při překladu nových segmentů, čímž paměť neustále aktualizuje a obohacuje. Pokud se konkrétní segment objeví v textu opakovaně, překladová paměť překladateli nabídne naposledy použitý překlad. Jestliže se v textu objeví podobný segment, nabídne se částečný překlad, který lze využít a pouze doplnit.
Ano, pokud nám dodáte zdroje a překlady ve vyhovujícím formátu, jsme schopni pro vás z těchto podkladů vytvořit překladovou paměť pro účely další spolupráce s námi.
Každý obor lidské činnosti má svou terminologii, kterou je důležité zachovat také při překladech do jiných jazyků. Zatímco překladová paměť ukládá větné segmenty, v případě terminologické databáze jde o seznam termínů (slov či slovních spojení) a jejich přeložených protějšků. Pokud ještě nemáte preferované varianty překladu odborných termínů, rádi vám slovník vytvoříme spolu s naším překladatelem – a po vašem schválení jej začneme používat. Slovník také lze kdykoli v průběhu naší spolupráce aktualizovat. Díky individualizovaným terminologickým slovníkům na míru, které pro vás v rámci pravidelných překladů vytváříme a spravujeme, jsme schopni garantovat terminologickou konzistenci vašich překladů.
Obecně pomocí CAT nástroje nelze zpracovat needitovatelné zdrojové dokumenty: PDF soubory, které nelze editovat (např. scany dokumentů), JPEG a jiné obrázkové formáty (vyfotografovaný text atp.).
Jde o modul každého CAT nástroje, který automaticky vyhledává případné nesoulady mezi zdrojem a překladem. V rámci výstupní kontroly nám tedy CAT nástroj umožňuje například ošetřit náležitý převod čísel do přeloženého textu, správné využití cílové interpunkce a především zjistit případné nekonzistence napříč opakovanými segmenty nebo v překladech termínů daných připojenou terminologickou databází. Díky tomu máme jistotu, že výsledkem bude po všech stránkách kvalitní dokument.

Chcete více informací?

Loading...
Loading...