Jazyková škola

Nabízíme prvotřídní jazykovou výuku pro firmy i veřejnost. Spolehlivost a kvalita jsou naší prioritou. Skupinové, individuální, online kurzy vám umožní flexibilní a efektivní studium s našimi zkušenými lektory.
Jsme spolehlivým partnerem pro vaše jazykové potřeby.

  • Home
  • »
  • Jazyková škola

Individuální výuka

Individuální výuka vám nabízí možnost učit se jazyk ve vašem vlastním tempu a podle vašich specifických potřeb a požadavků. Náš zkušený lektor se plně soustředí pouze na vás – na vaše silné a slabé stránky a osobní cíle. Budujte si sebejistotu a mluvte cizím jazykem bez váhání díky osobnímu přístupu, který vás posune na vyšší úroveň komunikace.

Proč se učit jazyky se Skřivánkem?

 

Přizpůsobíme se vašim potřebám

komunikace

Individuální přístup a otevřená komunikace

Profesionální lektorský tým

pokrok, růst, zkušenosti

Bohaté zkušenosti s výukou a komplexními projekty pro firmy

jazyky

Vyučujeme hodně jazyků včetně těch méně tradičních

puzzle

Široké portfolio služeb

česká republika

Vyučujeme po celé České republice

zákaznická péče

Prvotřídní zákaznický servis

informace

Vlastní výuková metoda Effecto

lupa, detaily

Klientský systém pro řízení výuky

Průběh spolupráce

Před zahájením výuky

úvodní schůzka

úvodní schůzka

Než tedy s výukou začneme, sejdeme se s vámi a upřesníme si vaše potřeby a požadavky na výuku.

cíl výuky

cíl výuky

Cíl umožní správně celou výuku nasměrovat, usnadní následný monitoring pokroku a je i motivací, a to jak pro studenta, tak pro lektora.

jazykový audit

vstupní testování

Před zahájením kurzu provedeme vstupní jazykové otestování. Ověříme tak aktuální jazykovou úroveň účastníků a podle výsledků navrhneme rozřazení studentů do skupin.

výukový plán

výukový plán

Naší prioritou je osobní přístup. Výukový plán zohledňujeme konkrétní potřeby studenta či skupiny. Plán pravidelně vyhodnocujeme a případně po dohodě s vámi upravujeme.

Zahájení výuky a její průběh

zahájení výuky

zahájení výuky

Vlastní výuku zahájíme v čase, který jsme si s vámi domluvili. Vybraný lektor je seznámen se vším potřebným.

kvalita výuky a spokojenost s výukou

kvalita výuky a zjištění spokojenosti

Kontrola kvality kurzů je nedílnou součástí našich služeb. Na vaši spokojenost se dotazujeme již v začátku a v průběhu kurzu.

monitoring výuky

pravidelný monitoring

Okamžitý přístup k informacím o kurzu najdete po registraci v online systému Můj Skřivánek. Ten vám nabízí řadu důležitých výhod. Snadno tak zkontrolujete docházku, výukové plány i přehled studentů.

testování studentů

testování

Průběžně testujeme váš pokrok na základě probraného učiva. Víte tedy, co jste se naučili a kam jste se posunuli.

Naše výuková metoda Effecto

 

aktivní jazykové kurzy

Všichni účastníci kurzu jsou aktivně zapojeni do jeho průběhu. Studenti velkou část lekce konverzují v cílovém jazyce, musí tedy spontánně reagovat na konkrétní situace, a začnou tak velice brzy v cizím jazyce přemýšlet.

garantujeme zlepšení v jazyku

Díky efektivitě využívaných výukových postupů a orientaci na výsledek přináší metoda Effecto® garantované dlouhodobé zlepšení jazykové úrovně studentů.

pozitivní motivace během jazykových kurzů

Uvolněné příjemné prostředí, pozitivní motivace, reálné situace a střídání dynamických aktivit s klidnějšími fázemi hodiny pomáhají účastníkům kurzu dosáhnout lepších výsledků.

jazykové hry, média i nové technologie = zábava během jazykových kurzů

Pamatujeme si 20 % toho, co jsme slyšeli, 30 % toho, co jsme viděli, 50 % toho, co jsme slyšeli a viděli, a 90 % toho, co jsme sami udělali. Proto tvoří pevnou součást výuky jazykové hry, média i nové technologie.

osobní přístup

V centru naší výuky je student, který má proto jedinečnou příležitost podílet se na výběru probíraných témat a upravovat si výuku podle svých potřeb.

 

Jsme spolehlivým partnerem pro jazykovou výuku

Tvoříme jazykové kurzy na míru.

Loading...
Loading...