Strojový překlad

Šetřete své náklady a čas díky strojovému překladu!

NMT – Neural Machine Translation

Strojový překlad nabízí komplexní řešení překladu, které je založeno na principu neuronových sítí, podobajícím se fungování lidského mozku. NMT se díky zpětné vazbě neustále učí, a produkuje tak kvalitnější a přirozenější překlady.

NMT vám nyní umožňuje významně snížit vaše náklady a celkový čas zpracování překladu. Existuje přitom celá řada oborů (technika, právo, medicína aj.), pro něž lze toto řešení primárně doporučit.

Samotný překlad z NMT je možné dále přizpůsobovat podle vašich potřeb.

Varianty NMT

Posteditace je proces kontroly a úpravy automaticky přeloženého textu z NMT. Tuto editaci provádí překladatel, který kromě jazykových dovedností disponuje také znalostí příslušného oboru.

 • NMT bez posteditace (raw NMT)
  Pokud potřebujete přeložit velké množství textu tak, aby byl obsah pochopitelný.
 • NMT se základní posteditací (light NMT)
  Pokud preferujete srozumitelnější překlad, přičemž stylistika textu pro vás není zásadní.
 • NMT s úplnou posteditací (full NMT)
  Pokud chcete mít nad svými překlady maximální kontrolu po formální, významové i terminologické stránce.

Proces zpracování překladu NMT s úplnou posteditací

Zdrojový soubor

Váš soubor po vstupní kontrole importujeme do překladatelského rozhraní.

NMT překlad a kontrola raw výstupu

Po vygenerování NMT překladu zkontrolujeme, zda je překlad do požadovaného jazyka úplný a zda jeho formátování odpovídá vašemu zdroji.

Posteditace

Pokud si objednáte posteditaci, vybereme pro váš projekt vhodného jazykového specialistu. Posteditor přeložený text z NMT zkontroluje a případně upraví po formální, významové i terminologické stránce (podle zvolené varianty proběhne základní (light NMT) nebo úplná (full NMT) posteditace).

Vyhotovení překladu

Překlad vám po výstupní kontrole a exportu dodáme ve stejném formátu a formátování (včetně zachování obrázků, webových odkazů atd.), v jakém jsme od vás převzali zdrojový text.

Váš soubor po vstupní kontrole importujeme do překladatelského rozhraní.

Po vygenerování NMT překladu zkontrolujeme, zda je překlad do požadovaného jazyka úplný a zda jeho formátování odpovídá vašemu zdroji.

Pokud si objednáte posteditaci, vybereme pro váš projekt vhodného jazykového specialistu. Posteditor přeložený text z NMT zkontroluje a případně upraví po formální, významové i terminologické stránce (podle zvolené varianty proběhne základní (light NMT) nebo úplná (full NMT) posteditace).

Překlad vám po výstupní kontrole a exportu dodáme ve stejném formátu a formátování (včetně zachování obrázků, webových odkazů atd.), v jakém jsme od vás převzali zdrojový text.

Jaké jsou výhody NMT pro vás?

+ možnost výrazné úspory vašich nákladů
+ zkrácení celkového času zpracování
+ garance bezpečného zacházení s vašimi daty
+ zvolíme nejvhodnější nástroj dle analýzy vašeho textu
+ možnost výběru ze 3 variant zpracování
+ efektivní řešení pro překlady rozsáhlých projektů

NMT a kreativní texty

 • Řešení nemusí být vhodné pro některá specifická odvětví.
 • Kreativněji napsané texty využívající např. přenesené významy nemusí v překladu vyznít správně a ve výsledku tak mohou ztrácet původní smysl.

Nejste si jisti svými texty určenými k překladu?
Nevíte, zda je váš projekt vhodný pro SKŘIVÁNEK NMT?

Vzorové ukázky jednotlivých variant

Originální textThe accounting entity shall create the accounting documents on its own.
Raw NMTÚčetní jednotka sama vytváří účetní dokumenty.
Light NMTÚčetní jednotka vytváří účetní doklady sama.
Full NMTÚčetní jednotka vytvoří účetní doklady samostatně.

Často kladené otázky

Základem jsou umělé neuronové sítě, které svou stavbou nápadně připomínají neuronovou síť lidského mozku. Zjednodušeně řečeno, tyto síťové struktury jsou díky zpětné vazbě schopné učit se, a tudíž čím dál lépe předpovídat pravděpodobné posloupnosti slov a tvořit tak celé věty v jiném jazyce.

Samozřejmě. Stále existují obory a texty, u nichž je lidská práce nezastupitelná. Navíc korigovat raw výstup z NMT systému a zajistit jeho konzistenci se počítače ještě nenaučily. Proto vám nabízíme různé stupně posteditace textu překladatelem.

Ano, jedná se o dva zcela rozdílné postupy. Zatímco v případě překladu s využitím CAT nástroje překlad vyhotovuje překladatel, v případě NMT překladu pracujeme v rozhraní CAT nástroje s výstupem ze systému NMT, který posléze může být podroben posteditaci podle vašich potřeb. V obou případech (základní – light NMT nebo úplná – full NMT posteditace) kontrolu a úpravy provádí překladatel, který kromě jazykových dovedností disponuje také znalostí příslušného oboru.
Ceny překladů jsou individuální. Odvíjí se od zdrojového formátu, překládaného oboru, rozsahu, termínu vypracování, varianty posteditace a případně dalších vámi objednaných služeb. Pokud máte zájem o bližší informace, kontaktujte nás, rádi vám připravíme cenovou nabídku.
Pokud nepočítáme přípravu projektu a kroky spojené s jeho finalizací, NMT umožňuje přeložit 1 200 slov za 1 sekundu! Stejný objem zvládne překladatel průměrně za 4–5 hodin.

Chcete více informací?

Loading...
Loading...