Korektura textu

Texty bez gramatických, stylistických a jakýchkoliv dalších chyb? Kontrola finálního textu? Obraťte se na nás! Zajistíme komplexní korekturu textu rodilým mluvčím.

 • Home
 • »
 • Korektura textu

Jazyková korektura

Jazyková korektura je základní kontrola textu překladu rodilým mluvčím. Je zaměřena na opravu běžných pravopisných, gramatických a typografických chyb, překlepů a drobných stylistických nepřesností.

Cílem je kontrola:

  • správnosti,
  • úplnosti a smysluplnosti,
  • jazykové správnosti,
  • terminologické správnosti a jednotnosti,
  • vhodného a jednotného stylu a registru jazyka,
  • správného a jednotného přizpůsobení cílového textu místním jazykovým konvencím,
  • dodržení formátování podle zdrojového textu.

Významová korektura

Významová korektura porovnává překlad se zdrojovým textem a zajišťuje jeho kontrolu z hlediska významu, obsahu a terminologie. Korektor je specialistou v daném oboru. Cílový text bude po odborné stránce přesně odpovídat originálu.

Významová korektura zahrnuje jazykovou a stylistickou korekturu a dále kontrolu:

  • přesnosti (přesné přenesení původního významu do cílového jazyka, správný přepis čísel, jmen, všech datových údajů apod.);
  • terminologické správnosti (použití správné odborné a oborové terminologie, dodržení terminologie zákazníka dle poskytnutého terminologického slovníku a dodaných referencí nebo dohledatelné na webových stránkách klienta);
  • konzistence: jak překladu samotného a použití terminologie, tak i stylu;
  • úplnosti a smysluplnosti cílového textu (včetně záhlaví, zápatí a poznámek pod čarou).

Předtisková korektura

Předtisková korektura je kontrola textu po jeho grafickém zpracování. Provádí se v případě, kdy nebyly pro překlad k dispozici zdrojové grafické dokumenty. Kontroluje se formátování, dělení slov a správné zobrazení všech znaků a obrázků.

Cílem předtiskové korektury je kontrola:

  • úplnosti a smysluplnosti (veškerý text musí být přeložený, kompletní a musí nahrazovat správný původní text, včetně odkazů, názvů kapitol, čísel stránek, popisků obrázků, záhlaví a zápatí);
  • správnosti obsahu (správný přepis údajů: čísel, názvů, jmen apod., abecední řazení slov, rejstříků);
  • pravopisu a překlepůinterpunkce (čárky ve větě atd.);
  • správného zobrazení textu (dělení slov, kontrola osamocených jednopísmenných předložek a spojek na konci řádků, správné zobrazení všech znaků, obrázků, popisků obrázků, symbolů a jejich správné umístění);
  • dodržení formátování podle zdrojového textu (dodržení rozvržení a toku textu a odstavců, odrážek a číslování, okrajů, stylu odstavců, typu a fontu písma [patkové, bezpatkové], řezu písma [tučné, podtržené, kurziva], obecných symbolů [např. ©, ®, &, %, ™, #] a dalších prvků, jako jsou např. obsahy, seznamy a tabulky, velikost a rozložení stránky, záhlaví a zápatí, obrázky, diagramy, grafika, vyobrazení, odkazy atd., použití mezer [např. žádné mezery či dvojité mezery] apod.);
  • dodržení typografických zvyklostí cílového jazyka (použití spojovníku a pomlčky, správné uvozovky, mezery apod.);
  • dodržení instrukcí (správný přepis čísel verzí dokumentu a zkratek jazyků [vyskytujících se i v záhlaví a zápatí] apod.);
  • odkazů (na manuály, kapitoly, obrázky, stránky atd.).

Předtisková kontrola

Předtisková kontrola nátisku překladu pro případ, kdy byly pro překlad k dispozici zdrojové grafické dokumenty. Jedná se o formální kontrolu překladu po grafickém zpracování bez podrobného pročítání.

 

Předtisková kontrola se provádí vizuálně rychlým čtením textuCílem je kontrola:

  • úplnosti textu (včetně odkazů, názvů kapitol, čísel stránek, popisků obrázků, záhlaví a zápatí);
  • správného zobrazení textu (dělení slov, kontrola osamocených jednopísmenných předložek a spojek na konci řádků, správné zobrazení všech znaků, obrázků, popisků obrázků, symbolů a jejich správné umístění);
  • dodržení formátování podle zdrojového textu (dodržení rozvržení a toku textu a odstavců, odrážek a číslování, okrajů, stylu odstavců, typu a fontu písma [patkové, bezpatkové], řezu písma [tučné, podtržené, kurziva], obecných symbolů [např. ©, ®, &, %, ™, #] a dalších prvků, jako jsou např. obsahy, seznamy a tabulky, velikost a rozložení stránky, záhlaví a zápatí, obrázky, diagramy, grafika, vyobrazení, odkazy atd., použití mezer [např. žádné mezery či dvojité mezery] apod.);
  • dodržení typografických zvyklostí cílového jazyka (interpunkce [použití spojovníku a pomlčky, správné uvozovky, mezery apod.], diakritika apod.);
  • dodržení instrukcí (správný přepis čísel verzí dokumentu a zkratek jazyků [vyskytujících se i v záhlaví a zápatí] apod.);
  • odkazů (na manuály, kapitoly, obrázky, stránky atd.).

Chcete zkontrolovat své texty?

Ve Skřivánku máme
přes 25 let zkušeností

Díky tomu pro vás snadno vybereme nejlepšího specialistu.

80+
jazyků v různých kombinacích
4 mld.
přeložených slov od roku 1994
96
specializací

Důvěryhodnost, rychlost a kvalita služeb

Nejste si jisti, která korektura je pro vás ta pravá? Máte další dotazy? Neváhejte se na nás obrátit!

Loading...
Loading...