Soudně ověřené překlady

Potřebujete překlad, který obstojí u soudu nebo jiné státní instituce s razítkem soudního překladatele? Úřední překlady zajistíme ve více než 80 jazycích!

Soudní překlad

Přeložíme vám diplomy a vysvědčení, úřední dokumenty, plné moci, lékařské zprávy a další dokumenty. Shodu překladu s původním textem potvrzuje přiložená doložka s razítkem soudního překladatele. Překlady s razítkem jsou důležité pro soud nebo jiné státní instituce.

 • 100% shoda s původním textem a razítko soudního tlumočníka pro státní instituce a soudy.
 • Správná terminologie s ohledem na účel překladu.
 • Spolupracujeme se soudními překladateli, kteří jsou jmenováni v souladu se zákonem č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích.

Elektronický soudní překlad

Elektronický soudní překlad je alternativou ke klasickému soudnímu překladu v listinné podobě, je vyhotovený ve formátu PDF/A a opatřený kvalifikovaným elektronickým podpisem překladatele s časovým razítkem. Obsahuje stejné součásti jako překlad ve fyzické podobě, tzn. originál dokumentu, překlad a doložku soudního překladatele. Jeho velkou výhodou však je, že jej můžeme klientovi zaslat e-mailem nebo jinou elektronickou cestou, čímž bude proces rychlejší a levnější.

 • podmínkou je souhlas zadavatele a oprávnění soudního překladatele tento druh soudního překladu vyhotovovat
 • platnost elektronického překladu je 5 let (v závislosti na platnosti časového razítka překladatele), ale po uplynutí této doby je možné si nechat platnost prodloužit
 • je možné si ho nechat po dobu platnosti konvertovat do listinné podoby, a to i opakovaně (zajistí Czechpoint)

Typy textů

 • diplomy a vysvědčení
 • úřední dokumenty
 • oddací list, úmrtní list, rodný list
 • výpis z rejstříku trestů
 • plná moc
 • lékařské zprávy
 • auditní zprávy a certifikáty

Jak postupovat, aby vám v zahraničí uznali soudní překlad?

Zjistěte si požadavky

Zjistěte si dopředu požadavky nutné pro uznání soudního překladu jakožto úřední listiny předkládané v cizím státu. Zda a jaká jsou nutná ověření zdrojového dokumentu a zda cílová země uznává soudní překlady od překladatelů z České republiky.

Notářsky ověřená kopie

Nezapomeňte si nechat vyhotovit notářsky ověřenou kopii dokumentu a opatřit ji všemi potřebnými ověřeními ještě před samotným překladem.

Překlad dokumentu

Dokument si nechte u nás přeložit.

Další ověření

Přeložený dokument si nechte opatřit případnými dalšími požadovanými ověřeními.

Předání instituci

Přeložený a ověřený dokument předložte dané instituci.

Zjistěte si dopředu požadavky nutné pro uznání soudního překladu jakožto úřední listiny předkládané v cizím státu. Zda a jaká jsou nutná ověření zdrojového dokumentu a zda cílová země uznává soudní překlady od překladatelů z České republiky.

Nezapomeňte si nechat vyhotovit notářsky ověřenou kopii dokumentu a opatřit ji všemi potřebnými ověřeními ještě před samotným překladem.

Dokument si nechte u nás přeložit.

Přeložený dokument si nechte opatřit případnými dalšími požadovanými ověřeními.

Přeložený a ověřený dokument předložte dané instituci.

Často se ptáte

Jakýkoliv. Nezáleží na formátu, který nám pošlete, poradíme si s inx, indd, PDF, přeložíme vám webovou stránku a mnoho dalších.

Cenu s přesností na jedno slovo se dozvíte předem. Jednoduše zašlete poptávku a my vám řekneme, kolik by překlad stál.

Přesně v termínu, který si předem dohodneme.

Ve Skřivánku máme
přes 25 let zkušeností

Díky tomu pro vás snadno vybereme nejlepšího specialistu.

80+
jazyků v různých kombinacích
4 mld.
přeložených slov od roku 1994
96
specializací

Důvěryhodnost, rychlost a kvalita služeb

Cenu překladu s přesností na slovo budete vědět předem

Loading...
Loading...