Němčina - expert

Student na úrovni expert snadno rozumí prakticky všemu, co slyší nebo čte. Dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů, rekonstruovat argumenty a vysvětlení a souvisle je prezentovat. Umí se vyjadřovat spontánně, velice plynule a přesně, přičemž rozlišuje jemnější významové odstíny i ve složitějších situacích.

 • Home
 • »
 • Němčina – expert

Goethe Zertifikat C2: Grosses Deutsches Sprachdiplom

Zkouška z obecné němčiny na úrovni C2

 • zkouška opravňuje kandidáta k vedení výzkumu či výuky v Německu
 • minimum absolvovaných hodin výuky: cca 1000–1200 hodin
 • zkouška obsahuje:
  • čtení (80 minut)
  • psaní (80 minut)
  • poslech (35 minut)
  • ústní testování (15 minut, vedeno ve dvojici kandidátů)

ÖSD Zertifikat C2 / Wirtschaftssprache Deutsch (ZC2/WD)

Zkouška testuje znalosti obchodní němčiny na úrovni C2

 • zkouška je vhodná pro kandidáty od 16 let
 • minimum absolvovaných hodin výuky: cca 1000–1200 hodin výuky specializované na obchodní jazyk
 • zkouška obsahuje:
  • čtení (90 minut)
  • poslech (cca 40 minut)
  • psaní (75 minut)
  • ústní testování (cca 20 minut)

Test WiDaF

Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft

 • zkouška testuje znalosti obchodní němčiny, ve které se pokročilost určuje podle bodového skóre
 • na úroveň C2 musí kandidát získat 898–990 bodů
 • zkouška je pouze písemná – obsahuje 150 multi-choice otázek a testuje slovnízásobu, gramatiku, čtení a poslech

Státní jazyková zkouška – tlumočnická

Zkouška testuje znalosti německého jazyka pro obor tlumočnictví na úrovni C2

 • minimum absolvovaných hodin výuky: cca 1200 hodin
 • zkoušku organizují jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky po celé ČR
 • zkouška obsahuje:
  • písemnou část (180 minut, spočívá v poslechu)
  • ústní část (40–45 minut)

Státní jazyková zkouška – překladatelská

Zkouška testuje znalosti německého jazyka pro obor překladatelství na úrovni C2

 • minimum absolvovaných hodin výuky: cca 1200 hodin
 • zkoušku organizují jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky po celé ČR
 • zkouška obsahuje:
  • písemnou část (240 minut: čtení, překlad textů a psaní)
  • ústní část (25–30 minut)

Goethe-Test PRO: Deutsch für den Beruf

Zkouška testuje znalosti profesní němčiny, úroveň znalostí kandidáta je měřena během testu a na konci je poskytnut výsledek

 • minimum absolvovaných hodin výuky: cca 600–800 hodin, přičemž 100–120 hodin by mělo být zaměřeno na výuku specializovanou na obchodní jazyk
 • test se dělá online
 • zkouška trvá 60–90 minut a obsahuje poslech a čtení

Přípravné kurzy

Vybrali jste si zkoušku a chcete se na ní připravit? Anebo stále váháte, která je pro vás vhodná? Zašlete nezávaznou poptávku, rádi vám poradíme.

Loading...
Loading...