Loading...

Při jazykovém vzdělávání je užitečné zapojit emoce

Při jazykovém vzdělávání je užitečné zapojit emoce
I když tomu počasí ne vždy nasvědčuje, léto stále pokračuje. Kdo si dal nějaké letní předsevzetí, a ještě je nestihl splnit, má pořád čas. Stále si může například zlepšit své jazykové dovednosti a znalosti. U jazykového vzdělávání navíc nejde jen o léto, má jít o průběžný proces. Důležité je zapojit do učení emoce a slyšet přirozený jazyk.

Praha, 21. 8. 2017

Ke studiu jazyků stačí odhodlání, pevná vůle, výběr vhodných metod a důraz na pravidelnost. Jak docílit toho, aby bylo studium co nejefektivnější?

Zapojit emoce

„Možností, jak se obklopit jazykem, existuje celá řada. Vždy je však důležité, abyste našli aktivitu, která vás baví, protože jakmile do studia zapojíte emoce, paměť bude fungovat lépe,“ vysvětlila Bronislava Chudobová, ředitelka jazykové agentury Skřivánek.

Je možné sledovat filmy a seriály (na začátku s českými titulky, pak s cizojazyčnými a nakonec bez nich), poslouchat rádio (kupříkladu BBC či písničky) nebo si pustit audioknihu.

„Tím lze trénovat porozumění mluvenému slovu a osvojení správné výslovnosti. Čtením v cizím jazyce si rozšiřujeme slovní zásobu a upevňujeme větnou skladbu,” uvedla.

Na trhu je řada četby dle aktuální jazykové úrovně. Při četbě je většinou důležité porozumět hlavní myšlence, nikoli nutně každému slovu. Další možnost pak představují časopisy, které jsou rovněž k dostání v několika jazykových úrovních.

Ve dvou se to lépe táhne

Ne každý je schopen udělat si po práci čas a poctivě se doma učit, nabízí se tak výpomoc vzdělávacích institucí. Lektoři poradí s vhodnými učebními metodami a zodpoví dotazy, jak často na kurz chodit či jak poznat kvalitní školu.

Při výběru školy se vyplatí podívat se na její prostředí a historii či se seznámit s lidmi, kteří jazykové vzdělávání plánují a realizují. Většina kvalitních škol nabízí zdarma ukázkové hodiny.

Ve dvou a více lidech se nejen lépe cvičí, ale také učí. Pokud jste se například sami neodhodlali k návštěvě skupinových jazykových kurzů, kolega nebo kamarádka vaše odhodlání zvýší. Společně si můžete sdělovat zážitky a řešit případné nejasnosti.

Pobyt v zahraničí

Ideální možností jsou také zahraniční jazykové kurzy, které lze navíc koncipovat jako dovolenou. „Pokud si chcete jazyk osvěžit před nástupem do nové práce, postačí vám čtrnáctidenní pobyt. Během něj se rozmluvíte a upevníte své znalosti,“ doplnila Chudobová.

Záleží samozřejmě na každém, zda dá přednost samostudiu nebo jazykovému kurzu. Ne každý má ovšem natolik silnou motivaci, aby čas strávený u vody vyplnil biflováním slovíček.

Procvičování s dětmi

Během prázdnin lze procvičovat angličtinou i s dětmi. Ty by měly vnímat, že se ani jejich rodiče angličtiny nebojí a během dovolené ji často používají. Proto je vhodné děti přizvat ke konverzaci s ubytovatelem, při přihlašování do hotelu nebo k jednání v autopůjčovně.

„Dobrou motivací pro použití angličtiny je objednávání jídla v restauraci nebo u stánku,“ přidává se Lucie Bechná, manažerka pro vzdělávací program Helen Doron English v České republice.

Distributorem programu v ČR je společnost Angličtina pro děti. Kurzy jsou založeny na stejném principu, na jakém se děti učí svůj rodný jazyk. Díky opakovanému poslechu nahrávek a podpoře při upevňování svých znalostí se učí cizí jazyk stejně přirozeně jako svou mateřštinu.

V těchto dnech už rovněž mnoho rodičů se svými dětmi plánuje kroužky na nový školní rok. Pokud se rozhodují, do které jazykové školy své potomky vyšlou, měli by si položit několik otázek: Jakou metodou se bude mé dítě učit? Kdo jej bude učit? Jaké materiály bude při výuce používat? Budou s ním ve skupině i další žáci? a Jakou motivaci k učení bude mít?

Zdroj: novinky.cz

Loading...