Skřivánek Machine Translation B2B

Šetřete své náklady a čas díky Machine Translation!

SKŘIVÁNEK NMT – Neural Machine Translation

Představujeme vám náš vlastní, interně vyvinutý produkt SKŘIVÁNEK NMT.

Firmám nabízí komplexní řešení překladu, které je založeno na principu neuronových sítí, podobajícím se fungování lidského mozku. NMT se díky zpětné vazbě neustále učí, a produkuje tak kvalitnější a přirozenější překlady.

NMT, vycházející z více než 25leté zkušenosti v oboru překladů, vám nyní umožňuje významně snížit vaše náklady a celkový čas zpracování překladu. Existuje přitom celá řada oborů (technika, právo, medicína aj.), pro něž lze toto řešení primárně doporučit.

Samotný překlad z NMT je možné dále přizpůsobovat podle vašich potřeb.

Varianty SKŘIVÁNEK NMT

 • NMT bez posteditace ⃰ (raw NMT)
  Pokud potřebujete přeložit velké množství textu tak, aby byl obsah pochopitelný.
 • NMT se základní posteditací ⃰ (light NMT)
  Pokud preferujete srozumitelnější překlad, přičemž stylistika textu pro vás není zásadní.
 • NMT s úplnou posteditací ⃰ (full NMT)
  Pokud chcete mít nad svými překlady maximální kontrolu po formální, významové i terminologické stránce.

Posteditace je proces kontroly a úpravy automaticky přeloženého textu z NMT. Tuto editaci provádí překladatel, který kromě jazykových dovedností disponuje také znalostí příslušného oboru.

Proces zpracování překladu SKŘIVÁNEK NMT s úplnou posteditací

Zdrojový soubor

Váš soubor po vstupní kontrole importujeme do překladatelského rozhraní.

NMT překlad a kontrola raw výstupu

Po vygenerování NMT překladu zkontrolujeme, zda je překlad do požadovaného jazyka úplný a zda jeho formátování odpovídá vašemu zdroji.

Posteditace

Pokud si objednáte posteditaci, vybereme pro váš projekt vhodného jazykového specialistu. Posteditor přeložený text z NMT zkontroluje a případně upraví po formální, významové i terminologické stránce (podle zvolené varianty proběhne základní (light NMT) nebo úplná (full NMT) posteditace).

Vyhotovení překladu

Překlad vám po výstupní kontrole a exportu dodáme ve stejném formátu a formátování (včetně zachování obrázků, webových odkazů atd.), v jakém jsme od vás převzali zdrojový text.

Váš soubor po vstupní kontrole importujeme do překladatelského rozhraní.

Po vygenerování NMT překladu zkontrolujeme, zda je překlad do požadovaného jazyka úplný a zda jeho formátování odpovídá vašemu zdroji.

Pokud si objednáte posteditaci, vybereme pro váš projekt vhodného jazykového specialistu. Posteditor přeložený text z NMT zkontroluje a případně upraví po formální, významové i terminologické stránce (podle zvolené varianty proběhne základní (light NMT) nebo úplná (full NMT) posteditace).

Překlad vám po výstupní kontrole a exportu dodáme ve stejném formátu a formátování (včetně zachování obrázků, webových odkazů atd.), v jakém jsme od vás převzali zdrojový text.

Jaké jsou výhody SKŘIVÁNEK NMT pro vás?

+ možnost výrazné úspory vašich nákladů
+ zkrácení celkového času zpracování
+ garance bezpečného zacházení s vašimi daty
+ zvolíme nejvhodnější nástroj dle analýzy vašeho textu
+ možnost výběru ze 3 variant zpracování
+ interně vyvinutý produkt
+ efektivní řešení pro překlady rozsáhlých projektů

NMT a kreativní texty

 • Řešení nemusí být vhodné pro některá specifická odvětví.
 • Kreativněji napsané texty využívající např. přenesené významy nemusí v překladu vyznít správně a ve výsledku tak mohou ztrácet původní smysl.

Nejste si jisti svými texty určenými k překladu?
Nevíte, zda je váš projekt vhodný pro SKŘIVÁNEK NMT?

Vzorové ukázky jednotlivých variant

Originální text The accounting entity shall create the accounting documents on its own.
Raw NMT Účetní jednotka sama vytváří účetní dokumenty.
Light NMT Účetní jednotka vytváří účetní doklady sama.
Full NMT Účetní jednotka vytvoří účetní doklady samostatně.

Často kladené otázky

Základem jsou umělé neuronové sítě, které svou stavbou nápadně připomínají neuronovou síť lidského mozku. Zjednodušeně řečeno, tyto síťové struktury jsou díky zpětné vazbě schopné učit se, a tudíž čím dál lépe předpovídat pravděpodobné posloupnosti slov a tvořit tak celé věty v jiném jazyce.
Vývoj našeho NMT probíhal interně v rámci dceřiných společností Skřivánek, a to zcela nezávisle na veřejně přístupných překladačích. Díky tomu můžeme našim klientům zaručit naprostou bezpečnost svěřených dat a zároveň nabídnout výstup založený na základě více než 25leté zkušenosti s poskytováním profesionálních překladatelských služeb. SKŘIVÁNEK NMT, podobně jako ostatní systémy, pracuje se zpětnou vazbou, tím se učí, a tudíž ve výsledku dosahuje kvalitnějších a přirozenějších překladů.
Samozřejmě. Stále existují obory a texty, u nichž je lidská práce nezastupitelná. Navíc korigovat raw výstup z NMT systému a zajistit jeho konzistenci se počítače ještě nenaučily. Proto vám nabízíme různé stupně posteditace textu překladatelem.
Ano, jedná se o dva zcela rozdílné postupy. Zatímco v případě překladu s využitím CAT nástroje překlad vyhotovuje překladatel, v případě NMT překladu pracujeme v rozhraní CAT nástroje s výstupem ze systému SKŘIVÁNEK NMT, který posléze může být podroben posteditaci podle vašich potřeb. V obou případech (základní – light NMT nebo úplná – full NMT posteditace) kontrolu a úpravy provádí překladatel, který kromě jazykových dovedností disponuje také znalostí příslušného oboru.
Systém neustále vyvíjíme a přizpůsobujeme pro další jazykové kombinace. Zeptejte se nás, rádi vám poradíme, zda je NMT vhodný pro váš projekt, a nabídneme vám jeho optimální řešení.
Ceny překladů jsou individuální. Odvíjí se od zdrojového formátu, překládaného oboru, rozsahu, termínu vypracování, varianty posteditace a případně dalších vámi objednaných služeb. Pokud máte zájem o bližší informace, kontaktujte nás, rádi vám připravíme cenovou nabídku.
Pokud nepočítáme přípravu projektu a kroky spojené s jeho finalizací, náš NMT umožňuje přeložit 1 200 slov za 1 sekundu! Stejný objem zvládne překladatel průměrně za 4–5 hodin.

Chcete více informací?

Loading...
Loading...