Nová služba –⁠ elektronický soudní překlad

Nová služba –⁠ elektronický soudní překlad

1. ledna 2021 nabyl v České republice účinnosti nový zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, ve znění zákona č. 166/2020 Sb., který nově umožňuje vyhotovení soudního překladu i v elektronické podobě – jako alternativu ke klasickému překladu v listinné podobě, se stejným účinkem a možností použití.

Podmínkou k jeho vyhotovení je podle zákona souhlas ze strany zadavatele a patřičná oprávnění soudního překladatele.

Elektronický soudní překlad bude vyhotoven ve formátu PDF/A, který je možné otevřít v jakémkoli standardním prohlížeči PDF, a bude opatřen kvalifikovaným elektronickým podpisem s připojeným certifikátem s údaji o překladateli a elektronickým časovým razítkem překladatele.

Platnost takto vyhotoveného překladu je 5 let (v závislosti na platnosti časového razítka překladatele). Po uplynutí této doby je však možné si platnost prodloužit (překlad přerazítkovat) nebo si jej nechat zkonvertovat po dobu platnosti do listinné podoby, a to i opakovaně (na jakékoli pobočce České pošty se službou Czech POINT – viz Autorizovaná konverze dokumentů).

Výhody elektronického soudního překladu

  • Úspora času a nákladů – překlad vám pošleme e-mailem nebo jinou elektronickou cestou, není nutné ho posílat poštou nebo si pro něj chodit na pobočku.
  • Bezpečnost – do překladu není možné zpětně nijak zasahovat, vedlo by to ke zneplatnění elektronického podpisu.
  • Flexibilita – stačí vám jedno vyhotovení.

Nevýhody elektronického soudního překladu

  • Je třeba si dopředu ověřit, zda daný úřad elektronické soudní překlady akceptuje. Vždy je ale možné si v případě potřeby nechat takový překlad zkonvertovat do listinné podoby.
  • Elektronický soudní překlad není možné opatřit apostilou. Pokud tedy budete potřebovat pro soudní překlad ještě vyšší ověření (pro použití v cizině), nechejte si překlad vyhotovit v klasické listinné podobě.
  • Překlad může být opatřen pouze jedním elektronickým podpisem, tj. musí být proveden pouze jedním překladatelem. V případě vícejazyčných dokumentů by překlad musel provést překladatel jmenovaný na všechny dané jazyky, jinak by bylo třeba jej vyhotovit v listinné podobě. Stejně tak by neměl být originál již opatřen elektronickým podpisem, jinak by došlo ke zneplatnění původního podpisu.

Elektronické soudní překlady jsou novou službou, kterou našim klientům nabízíme. Naši překladatelé na různé jazykové kombinace měli možnost se zúčastnit školení organizovaných Komorou soudních tlumočníků a Jednotou tlumočníků a překladatelů a jsou připraveni vám s těmito překlady pomoci. Předpokládá se, že digitalizace státní správy bude postupně pokračovat a elektronické soudní překlady se brzy stanou běžnou praxí. Novinky v této oblasti budeme nadále sledovat.

Loading...
Loading...