PDF je GIGO

PDF je GIGO
Neznáte GIGO? Zkratku anglického výrazu „garbage in – garbage out“, česky „smetí dovnitř – smetí ven“ neboli jaký vstup – takový výstup?

Zkratka GIGO vznikla jako sarkastická parafráze termínu FIFO (first in – first out) a dnes se používá nejen v oblasti výpočetní techniky, ale také při písemné konverzaci. Původně byl výraz GIGO pravidlo v IT popisující přímou úměru mezi nekvalitou vstupních dat a nekvalitou výsledků – vloží-li se do programu chybná data, výsledkem je také chyba. Jinými slovy, dostane-li program nekvalitní vstupní data, nemůžeme od něj přece očekávat kvalitní výstup.

Jak se to vztahuje k PDF? Co to má společného s překlady? Máme rádi slova. Věříme v jejich sílu, postaráme se o kvalitní překlad vašich textů odborníkem s potřebnou specializací, zajistíme korekturu rodilým mluvčím, detailně se zaměříme i na grafickou stránku. Ve spolupráci se zákazníky také vytváříme individuální firemní slovníky, které zaručují konzistentní terminologii u všech překládaných dokumentů.

Kvalitu finálního překladu ale může zásadně narušit zdrojový text GIGO. Například needitovatelné PDF, rozmazané scany textů nebo obrázků s popisky. Text nelze elegantně a účelně přeložit bez vstupování do grafiky, proto je překlad GIGO souborů finančně náročnější – nelze využít překladatelské nástroje CAT a započítává se každé slovo překladu, bez ohledu na jeho opakování. Text ve formátu PDF je také časově náročnější, protože neumožňuje přímou aplikaci terminologického slovníku při překladu. V případě, že texty nepřekládá neustále stejný překladatel, je tedy zachování konzistentnosti terminologie mezi různými dokumenty/texty velmi náročné.

Jak ušetřit čas a peníze? Základem je posílat na překlad zdrojové soubory, ze kterých PDF vzniklo. Formát PDF byl primárně vyvinut pro ukládání dokumentů nezávisle na softwaru i hardwaru, ve kterém byly vytvořeny. Jeho výhodou je přenos textů a grafiky v dobré kvalitě a v celkově malé velikosti souboru. Ovšem pro účely překladu, tedy změny textu ze zdrojového do cílového jazyka, je tento formát nevhodný, prostě Garbage. A jak už teď víte, může nastat GIGO, a to přece nechcete…

Mgr. Lukáš Pokorný, MBA, ředitel produkce

Loading...
Loading...