Zdrojové dokumenty v PDF formátu – převádět či nepřevádět?

Zdrojové dokumenty v PDF formátu – převádět či nepřevádět?

Skoro každý potřebuje svůj překlad co nejrychleji, co nejlevněji a co nejkvalitněji. Potenciální klient překladatelské agentury si však málokdy stihne uvědomit, že nejde o pouhý objem textu, jeho specializaci, anebo jazykovou kombinaci, které se má překlad týkat. Termín, cena a konečně i kvalita zpracování se odvíjí již od podoby zdrojového dokumentu, resp. jeho formátu.

Editovatelný versus needitovatelný formát

Pro klienta i pro překladatelskou agenturu je z mnoha důvodů nejvýhodnější editovatelný zdrojový formát jako jsou třeba MS Office formáty (DOCx, XLSx, PPTx), ale také mnoho dalších – například z aplikace Adobe InDesign (INDD) je možné vytvořit pracovní formát IDML atp. Často však klient potřebuje přeložit PDF formát, který je vždy nutné do editovatelné podoby konvertovat.

Původ PDF formátu je v zásadě dvojí. Pokud jde o PDF vytištěné z aplikací jako je MS Office, soubor lze poměrně snadno konvertovat do podoby původního formátu (například DOCx). Často však klient potřebuje přeložit PDF se skenovaným textem (nebo jiným „obrázkovým“ formátem na bázi JPEG).

Při překladu needitovatelných formátů, jako je právě PDF se skenovaným textem, je třeba počítat s tzv. OCR (z anglického Optical Character Recognition), tedy převodem do editovatelného formátu (typicky DOCx či jiný Microsoft Office formát). Takový převod PDF do Wordu většinou vyžaduje po automatizované konverzi mnoho manuálních zásahů specialisty. Přestože má k dispozici nejmodernější nástroje, musí převod zpravidla ručně doformátovat dle původního skenu tak, aby mohl být překlad odevzdán v podobě co nejvěrnější originálu.

Pokud nám klient jako zdrojový formát zasílá needitovatelné PDF, je tedy nutné do celkového termínu započítat zpracování odborného převodu do editovatelné podoby, která je v současnosti pro spolehlivý překladový proces nezbytná.

Proč nechat editovatelný formát připravit překladatelskou agenturu?

S editovatelným zdrojem získávají obě strany také rovnou přehled o počtu zdrojových slov a nebude v cenové nabídce třeba pracovat s účtováním na cílová slova (nebo normostrany), resp. jejich odhadem. Needitovatelné formáty jako skenovaná PDF není totiž možné přesně zanalyzovat po stránce textu, tedy určit přesný počet slov a tím stanovit předem přesnější cenu za překlad – pokud však do nabídky zařadíme také OCR vašeho PDF zdroje, jsme schopni účtovat na počet zdrojových slov.

Kvalitní převod s sebou nese kromě delší doby zpracování zakázky samozřejmě také finanční náklady. Pokud jde o cenu, dnešní doba nabízí spoustu lákavých konvertorů online a zdarma, proto se vám před samotnou poptávkou může jevit jako vhodná varianta převést PDF do Word formátu online, tedy svépomocí, a zaslat překladatelské agentuře pro překlad váš syrový převod. Tento přístup však má mnoho nevýhod a rizik.

Rizika souvisí především s kvalitou zpracování finálního dokumentu. Nedostatky amatérského OCR nemusí být na první pohled pro laika zjevné, a tak výstup z online free konvertoru považuje za použitelný. Text bývá přitom převeden nekvalitně nejen na úrovni znaků, ale dochází zpravidla k prolínání jeho různých vrstev. Typicky jde o různé členění textu do sloupců a textových polí, takže se text při dalších zásazích, jako je překlad, čím dál více „rozpadává“ po stránce formátování. K tomu připočtěme rozdílnou délku cílového jazyka a problém je na světě. Na některých místech nemusí být překlad totiž ani vidět.

Nevhodně provedený převod z online free konvertorů by tak nakonec vyžadoval více nákladů časových i finančních, neboť při zpracování tohoto nevhodného dokumentu by musely obě strany čelit nutné „záchraně“ vadného formátování na konci překladového procesu. Komplikace spojené s problematickým cílovým dokumentem by navíc kromě výstupu ohrozily i termín dodání zakázky. Pokud jde o cenu, musely by v závěru být naúčtovány DTP vícepráce na cílovém dokumentu, což by se – oproti včasnému OCR zdrojového skenu v PDF – výrazně prodražilo. Jinými slovy, zatímco při objednání našeho OCR nabízíme nižší sazbu a garantujeme kvalitu zpracování ještě před začátkem překladu, při použití amatérského OCR z online free konvertoru výslednou kvalitu po překladu garantovat nedokážeme a případné dodatečné opravy „rozpadlého“ layoutu – jsou-li možné – účtujeme v rámci vyšší DTP sazby.

Profesionální překladatelská agentura však nebude takovou situaci riskovat; naši specialisté původ Word dokumentu včas poznají, a proto vám koordinátor vaší poptávky raději již na počátku doporučí, abyste nám dodali původní skenovaný text v PDF verzi – může vám tak rovnou nacenit práce spojené s převodem do kvalitního editovatelného formátu.

Závěrem

Z toho tedy vyplývá, že pokud skutečně nemáte k dispozici editovatelný formát, raději nám poskytněte hned na začátku procesu původní PDF, než abychom pracovali s konvertem z nedůvěryhodných online free konvertorů. Převod zdrojového PDF tím svěříte našemu odborníkovi, díky čemuž předejdeme celé řadě naznačených problémů.

Navíc při použití online free konvertorů a podobných nástrojů poskytujete svá data třetí straně. Oproti tomu v případě spolupráce s profesionální překladatelskou agenturou máte garanci zajištění bezpečnosti dat, a to v rámci celého procesu, kdy se překlad zpracovává (tedy od převodových prací přes překlad a případné korektury až po veškeré interní kontroly cílového dokumentu).

Pokud si nejste s čímkoli ohledně vašeho formátu jisti, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám zprostředkujeme překlad vašich dokumentů co nejrychleji, co nejlevněji, a hlavně po všech stránkách co nejkvalitněji.

Loading...
Loading...