Francouzština A2

Úroveň francouzštiny A2 – mírně pokročilý
Popis úrovně a přehled jazykových zkoušek

Úroveň francouzštiny A2

 • Rozumí větám a často užívaným výrazům týkajícím se každodenního života (například základní osobní údaje a informace o rodině, nakupování, místo, kde žije, zaměstnání).
 • Dokáže komunikovat v jednoduchých, často se opakujících situacích, které vyžadují jednoduchou, přímou výměnu informací o důvěrně známých, často se opakujících záležitostech.
 • Jednoduchým způsobem umí popsat své vzdělání, své nejbližší okolí a věci týkající se bezprostředních potřeb.
 • Jazyková úroveň Skřivánek: mírně pokročilý.

Potřebujete pomoc s přípravou na zkoušky? Chcete se procvičit v oblasti, ve které si nejste úplně jistí? Rádi vám s tím pomůžeme! Stačí si objednat u nás kurz.

Chci kurz

Jazykové zkoušky francouzštiny pro úroveň A2

DELF A2

Diplôme d’études en langue française Junior A2

 • zkouška z obecné francouzštiny na úrovní A2
 • počet výukových hodin 160–200
 • zkouška obsahuje poslech, čtení, psaní a ústní testování
 • všechny čtyři části zkoušky jsou bodově ohodnoceny, přičemž z každé je možno získat maximálně 25 bodů
 • celkově musí uchazeč obdržet minimálně 50 bodů ze 100, aby zkoušku úspěšně složil

DELF Junior A2

Diplôme d’études en langue française Junior A2

 • zkouška z obecné francouzštiny pro mládež na úrovni A2
 • zkouška z obecné francouzštiny pro studenty druhého stupně základních škol a středních škol od 12 let až po maturitní zkoušku
 • počet výukových hodin 160–200
 • zkouška obsahuje poslech, čtení, psaní a ústní testování
 • všechny čtyři části zkoušky jsou bodově ohodnoceny, přičemž z každé je možno získat maximálně 25 bodů
 • celkově musí uchazeč obdržet minimálně 50 bodů ze 100, aby zkoušku úspěšně složil

ECL A2

European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages) A

 • zkouška z obecné francouzštiny na úrovni A2
 • minimum absolvovaných hodin výuky: cca 300 hodin
 • zkouška obsahuje:
  • čtení (35 minut)
  • psaní (45 minut)
  • poslech (25 minut)
  • ústní testování (podle úrovně 13–21 minut, vedeno ve dvojici kandidátů)

TCF

Test de connaissance du français

 • zkouška z obecné francouzštiny, ve které se pokročilost určuje podle bodového skóre,z
 • ke složení A2 je potřeba 200–299 bodů,z
 • zkouška obsahuje tři povinné a dvě fakultativní části,z
 • povinná část trvá celkem 1 hodinu 25 minut:
  • poslech (25 minut)
  • užití jazyka (15 minut)
  • čtení (45 minut)
 • fakultativní část:
  • mluvení (12 minut)
  • psaní (60 minut)

TCF RI

Test de connaissance du français version relations internationales

 • zkouška testuje schopnost komunikace v oblasti mezinárodních vztahů a diplomacie
 • tato zkouška umožňuje získat certifikaci od úrovně A1 až po C2
 • ke složení A2 je potřeba 200–299 bodů
 • zkouška obsahuje tři povinné a dvě fakultativní části
 • povinná část trvá celkem 1 hodinu 30 minut:
  • poslech
  • užití jazyka
  • čtení
 • fakultativní část:
  • mluvení (15 minut)
  • psaní (1 hodina 45 minut)

STANAG 6001 1

Standardization Agreement 6001 úroveň 1

 • zkouška na základní úrovni určená pro testování jazykových schopností zaměstnanců organizace NATO a armády ČR
 • zkouška obsahuje:
  • poslech (25 minut)
  • čtení (30 minut)
  • psaní (20 minut)
  • ústní testování (10 minut, vedeno s jedním kandidátem)

TEF

Test d’évaluation de français

 • zkouška z obecné francouzštiny, ve které se pokročilost určuje podle bodového skóre
 • na úroveň A2 musí kandidát získat 204–360 bodů
 • zkouška obsahuje jednu povinnou a dvě fakultativní části
 • povinná část trvá celkem 130 minut:
  • poslech (40 minut)
  • užití jazyka (30 minut)
  • čtení (60 minut)
 • fakultativní část:
  • mluvení (35 minut)
  • psaní (60 minut)

DFP A2

Diplômes de français professionnel) A2

 • zkouška testuje schopnost komunikace v pracovním prostředí na úrovni A2
 • minimum absolvovaných hodin výuky: cca 150–200 hodin
 • zkouška obsahuje:
  • čtení a psaní (75 minut)
  • poslech (30 minut)
  • ústní testování (20 minut)

telc Français A2

The European Language Certificates Français A2

 • zkouška z obecné francouzštiny na úrovni A2
 • minimum absolvovaných hodin výuky: cca 250 hodin
 • zkouška obsahuje:
  • jazykovou strukturu (15 minut)
  • poslech (20 minut)
  • čtení (30 minut)
  • psaní (15 minut)
  • ústní testování (10 minut, zpravidla vedeno ve dvojici kandidátů)

telc Français A2 Ecole

The European Language Certificates) Français A2 Ecole

 • zkouška z obecné francouzštiny pro děti a mládež od 12 do 16 let na úrovni A2
 • minimum absolvovaných hodin výuky: cca 250 hodin
 • zkouška obsahuje:
  • jazykovou strukturu (15 minut)
  • poslech (20 minut)
  • čtení (30 minut)
  • psaní (15 minut)
  • ústní testování (10 minut, zpravidla vedeno ve dvojici kandidátů)

TFI

Test de Français International)

 • zkouška testuje znalosti francouzštiny pro pracovní praxi, ve které se pokročilost určuje podle bodového skóre
 • na úroveň A2 musí kandidát získat minimálně 85 bodů z poslechové části a 105 bodů ze čtení
 • zkouška je pouze písemná – obsahuje 180 otázek a testuje porozumění čtenému a slyšenému

Přípravné kurzy

Vybrali jste si zkoušku a chcete se na ni připravit? Anebo stále váháte, která je pro vás vhodná? Zašlete nezávaznou poptávku, rádi vám poradíme.

Loading...
Loading...