Francouzština C1

Úroveň francouzštiny C1 – velmi pokročilý
Popis úrovně a přehled jazykových zkoušek

Úroveň francouzštiny C1

 • Rozumí širokému okruhu náročných delších textů a dokáže rozpoznat skrytý význam.
 • Umí se vyjadřovat plynule a spontánně, bez příliš zjevného hledání výrazů.
 • Dokáže používat jazyk pružně a účinně pro společenské, studijní a pracovní účely.
 • Umí vytvořit jasný, dobře členěný podrobný text o složitých tématech, prokázat uvědomělé užití zásad stavby textu, spojovacích výrazů a prostředků vyjadřujících vazby v textu.
 • Jazyková úroveň Skřivánek: velmi pokročilý.

Potřebujete pomoc s přípravou na zkoušky? Chcete se procvičit v oblasti, ve které si nejste úplně jistí? Rádi vám s tím pomůžeme! Stačí si objednat u nás kurz.

Chci kurz

Jazykové zkoušky francouzštiny pro úroveň C1

DALF C1

Diplôme approfondi de langue française C1

 • zkouška z obecné francouzštiny na úrovni C1
 • minimum absolvovaných hodin výuky: cca 810–950 hodin
 • zkouška obsahuje:
  • poslech
  • čtení
  • psaní
  • ústní testování
 • všechny čtyři části zkoušky jsou bodově ohodnoceny, přičemž z každé je možno získat maximálně 25 bodů
 • celkově musí uchazeč obdržet minimálně 50 bodů ze 100, aby zkoušku úspěšně složil

ECL C1

European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages A

 • zkouška z obecné francouzštiny na úrovni C1
 • zkouška obsahuje:
  • čtení (45 minut)
  • psaní (75 minut)
  • poslech (35–40 minut)
  • ústní testování (podle úrovně 13–21 minut, vedeno ve dvojici kandidátů)

TCF

Test de connaissance du français

 • zkouška z obecné francouzštiny, ve které se pokročilost určuje podle bodového skóre
 • na úroveň C1 musí kandidát získat 500–599 bodů
 • zkouška obsahuje tři povinné a dvě fakultativní části
 • povinná část trvá celkem 1 hodinu 25 minut:
  • poslech (25 minut)
  • užití jazyka (15 minut)
  • čtení (45 minut)
 • fakultativní část:
  • mluvení (12 minut)
  • psaní (60 minut)

TCF RI

Test de connaissance du français version relations internationales

 • zkouška testuje schopnost komunikace v oblasti mezinárodních vztahů a diplomacie
 • tato zkouška umožňuje získat certifikaci od úrovně A1 až po C2
 • na úroveň C1 musí kandidát získat 500–599 bodů
 • zkouška obsahuje tři povinné a dvě fakultativní části
 • povinná část trvá celkem 1 hodinu 30 minut:
  • poslech
  • užití jazyka
  • čtení
 • fakultativní část:
  • mluvení (15 minut)
  • psaní (1 hodina 45 minut)

STANAG 6001 3

Standardization Agreement 6001 úroveň 3

 • zkouška na středně pokročilé úrovni určená pro testování jazykových schopností zaměstnanců organizace NATO a armády ČR
 • hodnocení ve čtyřech dovednostech v pořadí poslech, mluvení, čtení, psaní
 • zkouška obsahuje:
  • poslech (50 minut)
  • čtení (60–65 minut)
  • psaní (90 minut)
  • ústní testování (20–25 minut, vedeno s jedním kandidátem)

TEF

(Test d’évaluation de français)

 • zkouška z obecné francouzštiny, ve které se pokročilost určuje podle bodového skóre
 • na úroveň C1 musí kandidát získat 500–599 bodů
 • tento test vytváří Centre de langue française pro Pařížskou průmyslovou a obchodní komoru (CCIP)
 • kandidáti všech pokročilostí skládají stejný test
 • zkouška obsahuje: poslech, porozumění textu, volitelně navíc písemný a/nebo mluvený projev,
 • je možné ho podstoupit také ve variantě určené pro žadatele o imigraci do Kanady – TEF Canada – nebo Québecu – TEFaQ

DPF Affaires C1

Diplômes de français professionnel Affaires C1

 • zkouška testuje znalosti obchodní francouzštiny na úrovni C1
 • minimum absolvovaných hodin výuky: cca 500 hodin
 • zkouška obsahuje:
  • čtení a porozumění obchodnímu jazyku
  • poslech a psaní
  • čtení a psaní (2 hodiny)
  • ústní testování (30 minut)

TFI

Test de Français International

 • zkouška testuje znalosti francouzštiny pro pracovní praxi, ve které se pokročilost určuje podle bodového skóre
 • na úroveň C1 musí kandidát získat minimálně 395 bodů z poslechové části a 430 bodů ze čtení
 • zkouška je pouze písemná – testuje porozumění čtenému a slyšenému projevu
 • celkově trvá 110 minut

Státní jazyková zkouška základní

Zkouška z obecné francouzštiny na úrovni C1

 • minimum absolvovaných hodin výuky: cca 800 hodin
 • zkoušku organizují jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky po celé ČR
 • zkouška obsahuje:
  • písemnou část (240 minut: čtení, psaní, poslech a užití jazyka – mluvnické a lexikální struktury)
  • ústní část (25–30 minut)

Přípravné kurzy

Vybrali jste si zkoušku a chcete se na ni připravit? Anebo stále váháte, která je pro vás vhodná? Zašlete nezávaznou poptávku, rádi vám poradíme.

Loading...
Loading...