Skřivánek se umístil v žebříčku největších poskytovatelů jazykových služeb na světě

Skřivánek se umístil v žebříčku největších poskytovatelů jazykových služeb na světě

Společnost Nimdzi Insights, která analyzuje odvětví jazykových služeb, zveřejnila svůj žebříček 100 nejvýznamnějších poskytovatelů jazykových služeb, sestavený na základě ročních příjmů. A na jednom z míst se díky své podnikatelské činnosti v roce 2022 opět umístila i společnost Skřivánek!

Součástí jazykových služeb jsou i překladylokalizace, tlumočenítlumočení na dálku pomocí videohovorutitulkování, kulturní poradenství a řada dalších činností. Při svých výpočtech využívá společnost Nimdzi pomoci odborníků z dané země, když vyhledává poskytovatele jazykových služeb s příjmy na úrovni alespoň 10 milionů USD. Následně si rovněž ověřuje shromážděné informace přímo u vedení každé z vytipovaných společností.

Po výlukách v roce 2020, kdy se podniky všeho druhu potýkaly s problémy a příjmy klesaly, se růst v roce 2021 u 100 největších poskytovatelů jazykových služeb zvýšil o téměř 23 %. V roce 2022 nebyl zaznamenán tak závratný růst, i přesto u stovky nejvýznamnějších hráčů o něco překročil hodnotu 17 %. Společnost Nimdzi odhaduje, že odvětví jazykových služeb generovalo v roce 2022 hodnotu 64,7 miliardy USD, a očekává, že v roce 2023 dojde k nárůstu až na 69,3 miliardy USD. 

Změny na trhu během pandemických výluk přinesly inovace a upevnění odvětví jazykových služeb v souvislosti s tím, jak se poskytovatelé přizpůsobovali cestovním a obchodním omezením posilováním služeb, které bylo i nadále možné poskytovat a u kterých byl zaznamenán růst poptávky, jako například u online konferencí. Silné stránky společnosti Skřivánek, tedy zákaznický servis a komunikace, fungují coby trvalý přínos pro naše klienty a prospívají i naší společnosti tím, že nám poskytují poznatky a flexibilitu, díky kterým můžeme napnout své úsilí právě v těch oblastech, ve kterých naši zákazníci nejvíce poptávají naše služby.

Vedení společnosti Skřivánek by rádo vyjádřilo poděkování svému týmu skvělých a neúnavných profesionálů. Rádi bychom také poděkovali společnosti Nimdzi Insights za kvalitní a cenné informace z oboru, díky nimž víme, jak jsme na tom a kam můžeme směřovat.

Loading...
Loading...