Španělština, obecný kurz A2, mírně pokročilí

Popis

Den a čas: Úterý 18:00 – 19:00 
Termín: 10. 9. – 26. 11. 2024
Forma výuky: online
Intenzita: 1 lekce týdně 
Počet lekcí: celkem 12 lekcí (12 x 60 minut)

Kurz španělštiny A1

  • Obecný kurz 

   Naše kurzy jsou zaměřeny na odbourání ostychu z mluvení a schopnost dorozumět se, i když s chybami. Věříme, že nejdůležitější je umět se domluvit. V hodinách se soustředíme na rozvoj konverzačních dovedností na úrovni A2, rozšiřování slovní zásoby a systematické procvičování gramatiky. Studenti se učí používat jazyk prakticky a plynule v každodenních situacích. Výuka probíhá formou různorodých cvičení a praktických aktivit, které podporují aktivní používání jazyka.

  • Počet studentů

   Skupiny jsou malé (3-4 studenti), což umožňuje individuální přístup a efektivní interakci s lektorem na zároveň využití výhod skupiny.

  • Jak lekce vypadá

   Lekce jsou strukturované a zahrnují poslechové aktivity, mluvení, čtení a psaní. Důraz je kladen na praktické použití jazyka v každodenních situacích.

  • Lektor

   Lektoři jsou kvalifikovaní odborníci s bohatými zkušenostmi v oblasti výuky španělštiny. 

  • Výukové materiály

   Používáme moderní a ověřené výukové materiály, které zahrnují učebnice, pracovní sešity, audio a video nahrávky, interaktivní online nástroje a další zdroje podporující efektivní učení. 

  • Effecto

   Jedná se o unikátní výukovou metodu, která kombinuje různé pedagogické přístupy s cílem maximalizovat zapamatování a praktické použití naučeného materiálu.

3.120 

Katalogové číslo: SKRV-ES-A2-2024 Kategorie:
Loading...
Loading...