Pravidla soutěže

  • Home
  • »
  • Pravidla soutěže

1. Pořadatel soutěže

1.1. Pořadatelem soutěže je společnost Skřivánek s.r.o., IČ 60715235, se sídlem Na Dolinách 153/22, Podolí, 147 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 232789 (dále jen „Pořadatel“).

1.2. Pravidla soutěže o dárkové poukázky Tescoma  (dále jen „Pravidla“) jsou k nahlédnutí na webových stránkách Pořadatele www.skrivanek.cz/spokojenost-pravidla-souteze a v místě sídla Pořadatele.

2. Podmínky účasti v soutěži

Soutěže se může zúčastnit jakákoliv osoba, která je studentem jazykového kurzu organizovaného Pořadatelem, a která zároveň řádně vyplní a odešle online Dotazník spokojenosti studentů jazykové školy Skřivánek (dále jen „Dotazník spokojenosti“) na adrese www.skrivanek.cz/spokojenost včetně zadání své skutečné e-mailové adresy. Kód kurzu potřebný k vyplnění Dotazníku spokojenosti student kurzu obdrží e-mailem společně s žádostí o vyplnění Dotazníku spokojenosti. Na obdržení informace s číslem kurzu, ani na bezpodmínečné vyplnění Dotazníku spokojenosti nevzniká právní nárok. Z účasti na soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a osoby v obdobném poměru, a dále studenti, kteří nevyplnili svou skutečnou e-mailovou adresu.

3. Mechanika soutěže

3.1. Na adrese www.skrivanek.cz/spokojenost bude zpřístupněn online Dotazník spokojenosti. Pořadatel e-mailem informuje studenty jazykové školy, anebo v případě firemní výuky kontaktní osoby o zpřístupnění online Dotazníku spokojenosti včetně čísla jazykového kurzu, které je nezbytné vyplnit pro odeslání Dotazníku spokojenosti. Zájemce o soutěž splňující podmínky dle článku 2 těchto Podmínek, který řádně vyplní Dotazník spokojenosti, a to včetně kolonky „E-MAIL“, kam uvede svou skutečnou e-mailovou adresu. Zájemce o soutěž může vyplnit ke každému kurzu, jenž navštěvuje, pouze jeden Dotazník spokojenosti. Dotazník spokojenosti včetně e-mailové adresy zájemce o soutěž bude následně odeslán do elektronické databáze Pořadatele, ze které Pořadatel dále exportuje data pro potřeby vyhodnocení Dotazníků spokojenosti a zároveň pro účely vytvoření losovacího koše obsahujícího e-mailové adresy zadané do Dotazníku spokojenosti v souladu s výše uvedenými podmínkami. V případě, že zájemce o soutěž neuvede žádnou nebo uvede klamavou či nesprávnou e-mailovou adresu, nebude do soutěže zařazen. Veškeré duplicitní e-mailové adresy jsou z losovacího koše odstraněny.

3.2. Výherci soutěže se určí tak, že z losovacího koše vytvořeného dle bodu 3.1 bude dne 7. 1. 2022 náhodně vybráno/vylosováno 5 e-mailových adres. Posloupnost losovaných e-mailových adres je přímo úměrná posloupnosti cen uvedených v bodě 4.1., tzn. první vylosovaná e-mailová adresa získává první uvedenou cenu, druhá vylosovaná e-mailová adresa získává druhou cenu atd. K vylosovaným e-mailovým adresám budou následně dle příslušných Dotazníků spokojenosti přiřazena jména účastníků soutěže, kteří tyto Dotazníky spokojenosti vyplnili. Těmto výhercům bude informace o výhře v soutěži sdělena prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v jimi vyplněném Dotazníku spokojenosti. Pořadatel dále na adrese www.skrivanek.cz/spokojenost uveřejní informaci o výhercích soutěže, kde uvede křestní jméno, první písmeno z příjmení a město, ve kterém se nachází pobočka Pořadatele, pod kterou spadá jazykový kurz výherce – např. Jan S., Praha.

4. Výhra

4.1. Výhrou v soutěži výherce získá 1 kus dárkového poukazu z níže uvedených:

  1. poukaz do značkového e-shopu Tescoma v hodnotě 500 Kč s platností do 30. 6. 2022,
  2. poukaz do značkového e-shopu Tescoma v hodnotě 500 Kč s platností do 30. 6. 2022,
  3. poukaz do značkového e-shopu Tescoma v hodnotě 500 Kč s platností do 30. 6. 2022,
  4. poukaz do značkového e-shopu Tescoma v hodnotě 500 Kč s platností do 30. 6. 2022,
  5. poukaz do značkového e-shopu Tescoma v hodnotě 500 Kč s platností do 30. 6. 2022.

Konečný počet výherců se stanovuje na 5, přičemž každý výherce má nárok pouze na jednu Výhru. Výhra je rozdělena právě v takovém pořadí, v jakém budou vylosované e-mailové adresy.

4.2. Vyplacení dárkových poukazů, uvedených v bodě 4.1. v penězích není přípustné.

4.3. V případě, že se výherce dle článku 3 těchto pravidel po sdělení informace o výhře na e-mailovou adresu dle Dotazníku spokojenosti ve lhůtě 30 dnů nepřihlásí o výhru na elektronické nebo poštovní adrese Pořadatele, ztrácí nárok na její poskytnutí, a to bez náhrady.

4.4. Nárok na výhru nemůže být postoupen a za žádných okolností nemůže přejít na třetí osobu.

5. Osobní údaje

5.1. Osobní údaje zájemců o soutěž budou shromažďovány pouze pro účely soutěže a po jejím skončení (tj. po předání veškerých výher dle čl. 4) budou smazány. Údaje získané z Dotazníků spokojenosti, které nejsou osobními údaji, budou uloženy u Pořadatele za účelem jejich použití pro vlastní potřeby Pořadatele, zejména průzkum trhu a zlepšení kvality služeb.

5.2. Předchozím ustanovením nejsou dotčena ujednání mezi Pořadatelem a zájemci nebo účastníky soutěže týkající se zpracování a uchovávání osobních údajů učiněná v rámci uzavírání smluv či jednání o nich týkajících se poskytování služeb Pořadatele v rámci jeho podnikatelské či obchodní činnosti.

6. Výhrada změny Pravidel

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo tato Pravidla kdykoli až do doby konání soutěže měnit.

Vyplnit dotazník

Loading...
Loading...