Test – čeština

  • Home
  • »
  • Test – čeština

Vyberte správné slovo ve větě.

Příklad: Ty jsi / jste Elena? → Ty jsi Elena?

Z pěti slov vyberte slovo, které do věty nepatří (podle smyslu nebo podle gramatiky).

Příklad: jablko – chléb – jíst – zmrzlina – maso → jíst

Přečtěte si text. Do každé mezery (___________) vyberte a napište JEDNO slovo. Některá slova musíte dát do správného tvaru (do správné formy). Pozor, čtyři slova nepotřebujete!

výstavy – do – kole – mít rád – bydlet – malé – židle – hezky – v – postel – prší – na – řece – 2+kk – líbí – chodit – nakupovat – stůl – za
Měj se krásně. Klára

Vyberte jednu správnou odpověď (A, B, nebo C).

Příklad: Doktor píše ...(B)... na lék. A) účet B) recept C) pojištění
31. Zítra ....................... do divadla.
32. Tenhle byt pronajmou na .................
33. Na jaké .................. přijede ten vlak?
34. Moc ................ břicho.
35. ........... píšeš to přání?
36. Na farmě žijí ................
37. Bratr má dvě děti. Jeho dcera je ................... než jeho syn.
38. Jaké máte .....................? – Vystudovala jsem vysokou školu.
39. Těším se, .......... nám řekneš tu novinku.
40.Opravdu ..... to moc sluší.
41. Auto zajelo ....................
42. Máš pro mě ty peníze? – Jasně. Můžu …........... hned teď dát, jestli chceš.

Přečtěte si dialog mezi paní Dvořákovou a personalistkou ve firmě ABC. Do každé mezery (___________) doplňte JEDNO slovo ve správném tvaru (ve správné formě). Jestliže existuje více možností, napište jen jednu možnost!

P.: Co považujete za svoje silné a slabé stránky?

Vyberte jednu správnou odpověď (A, B, C, nebo D).

Zámek v Duchcově Dominantou města Duchcova je barokní zámek, který nechal postavit ve druhé polovině 17. století Jan Bedřich z Valdštejna. Tento zámek hostil mnohé slavné osobnosti, ale jeho (51) _____________________ byl určitě Ital Giacomo Casanova (1725–1798), spisovatel a dobrodruh, který zde strávil posledních třináct let svého života jako knihovník a společník (52) ___________ Josefa Karla z Valdštejna. Pověst svůdce (53) ______ získal Casanova díky (54) ________ „Dějiny mého života“, (55) ________ napsal právě na duchcovském zámku. Popisuje v (56) _____ mnoho svých milostných dobrodružství se (57) _________. Vznikl zde i román Icosameron, který (58) ________________ považují za jedno z prvních utopických děl. Když se dnes po zámku procházíte, promlouvá k vám stále Casanovův duch. Byl to vzdělaný muž, rozuměl umění, (59) _______________, a miloval dobrou kuchyni. Podobnou expozici nikde jinde nenajdete, dokonce ani v jeho rodných (60) ____________.
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Dejte slovo v závorce (xxx) do správného tvaru (do správné formy).

Příklad: Nemůžu číst bez ___________ (brýle). → Nemůžu číst bez brýlí.

Vyberte z nabídky vhodný spojovací výraz a spojte obě věty. Udělejte nutné modifikace. Jedno slovo nepotřebujete! (Napište celé věty.)

Nabídka: když – který – potom – i když – až – protože

Příklad: Bydlel v Londýně. Líbilo se mu tam → Když bydlel v Londýně, líbilo se mu tam.

Vyberte správnou odpověď (A, B nebo C).

71. Chtěl bych odjet co …………………………
72. Dává přednost hovězímu masu před ……………………..
73. Komu ………….. ty sešity?
74. Včera mi bylo moc špatně, ale už se to ………………
75. ................. jízdního řádu by to mělo jet za chvíli.
76. Ty umíš psát …………………………………….?
77. Králíček sedí pod ………………
78. Máš to tady špatně, ………….!
79. Co ...... dnes ………… v Národním divadle? – Dvořákova opera Rusalka.
80. Kdy jste byl naposledy …………… proti tetanu?

Přečtěte si text. Některé řádky jsou v pořádku, v některých je navíc slovo, které tam být nemá. Pokud je řádek bez chyby, napište "v pořádku". Pokud je v něm slovo, které tam nepatří, napište toto slovo. Čísla 0 a 00 jsou příklad.

Jan Becher
Jan Becher Muzeum v Karlových Varech představí od ledna novou zajímavou (0)
V pořádku

výstavu. Na ní nabídne k návštěvníkům netradiční pohled do více než dvě stě let (00)
k

Dejte slova napsaná v závorce do správného tvaru. Pozor, někdy musíte změnit slovní druh (např. nakoupit → nákup). Čísla 0 a 00 jsou příklady.

Síla podvědomí

Jestli si myslíte, že rozhodnutí, jak strávíte letošní (zima) 0. _____ dovolenou, vyvstalo
zimní

z vašich čistě racionálních úvah, jste na (mýlit se) 00. ______ . Podvědomě vás nejdříve napadlo,
omylu
země dokáže naplnit vaše potřeby a očekávání!

Změňte věty tak, aby smysl zůstal zachován.

Příklad: Ve kterém divadle teď hostujete? – Ve kterém divadle teď hrajete _____ _____? → Ve kterém divadle teď hrajete jako host?

Udělalo se mu nevolno. Jemu ___ _______ __________. → Jemu se udělalo nevolno.

Doplňte do každé mezery vhodné slovo z nabídky ve správném tvaru. Tři slova nebudete potřebovat.

zraňující – státník – sám – požadavky – zraněný – proti – ale – ukradený – Podkarpatský – prosby – marný – stejný
O knize nominované na cenu Magnesia Litera 2019 – V. Borůvková: 1918 aneb Jak jsem dal gól přes celé Československo
Autorce se povedlo spojit fikci s realitou a originálně zachytit neklidnou atmosféru prvních let Československa.

Vyberte z nabídky vhodné slovo nebo frázi.

115. Pojďte rychle, ….......... nezmeškáme autobus!
116. Všem …...... tebe se ten koncert líbil.
117. Venku je tak hnusně, že by ….......... nevyhnal.
118. Přednesl celý svůj projev …....................... .
119. ….......... se mi …........ stroj. Snad půjde opravit.
120. Vždycky se tváří tak …................... .
Loading...
Loading...