Tlumočení čínštiny

S tlumočením čínštiny máme bohaté zkušenosti. Ať už potřebujete tlumočení na konferenci, obchodní schůzky, videokonference nebo jednání u notáře, obraťte se na nás! S námi si můžete být jisti, že tlumočení čínštiny proběhne na profesionální úrovni.

Tlumočení z čínštiny, tlumočení do čínštiny

Jaké tlumočnické služby nabízíme?

 • Simultánní tlumočení čínštiny čili tlumočení bez prodlevy, například na konferencích, na kongresech, na seminářích nebo na přednáškách
 • Konsekutivní tlumočení čínštiny – například při obchodních jednáních, na školeních, na firemních poradách nebo na jiných setkáních (formálních i neformálních)
 • Online tlumočení čínštiny
 • Tlumočení čínštiny po telefonu
 • Soudní tlumočení
 • Tlumočnická technika

Před objednáním tlumočení čínštiny

Co byste měli zajistit a rozhodnout, než si tlumočení čínštiny objednáte?
 • Téma/předmět tlumočení:
 • Konsekutivní × simultánní tlumočení
 • Soudní tlumočení: ANO × NE
 • Tlumočené jazyky:
 • Místo:
 • Datum tlumočení:
 • Jak dlouho bude třeba tlumočit (počet hodin nebo dnů):
 • Máte pro tlumočníka podklady, na jejichž základě se může na problematiku připravit?
 • Bude pro tlumočníka zajištěno ubytování a strava? (Pouze u tlumočení mimo město.)
 • Bude pro tlumočníka zajištěna doprava na místo tlumočení? (Pouze u tlumočení mimo město.)
 • Budete požadovat zajištění tlumočnické techniky (kabinky, sluchátka, mikrofony)? (Pouze u simultánního tlumočení.)
 • Počet přijímačů (pouze u simultánního tlumočení):

Proč je tlumočení čínštiny od Skřivánka správná volba?

Komplexní servis

Přetlumočíme konferenci, obchodní jednání i svatební obřad. Cokoliv potřebujete. Tlumočíme online i po telefonu a pronajímáme také tlumočnickou techniku. Společnost Skřivánek je tu pro vás kdykoliv a kdekoliv potřebujete.

Vysoká kvalita tlumočení

Dbáme na přísná pravidla při výběru tlumočníků čínštiny. Naši tlumočníci jsou profesionálové a špičky ve svém oboru.

Tlumočíme do 40+ jazyků

Tlumočíme nejen z čínštiny a do čínštiny, ale věnujeme se také angličtině, němčině, francouzštině, italštině, španělštině i méně obvyklým jazykovým kombinacím.

10 oborů, 96 specializací

Ať už působíte ve strojírenství, advokacii, automobilovém průmyslu, medicíně, stavebnictví, bankovnictví, nebo marketingu, vždy vám pomohou naše odborné znalosti, zkušenosti a osvědčená řešení.

Přetlumočíme konferenci, obchodní jednání i svatební obřad. Cokoliv potřebujete. Tlumočíme online i po telefonu a pronajímáme také tlumočnickou techniku. Společnost Skřivánek je tu pro vás kdykoliv a kdekoliv potřebujete.

Dbáme na přísná pravidla při výběru tlumočníků čínštiny. Naši tlumočníci jsou profesionálové a špičky ve svém oboru.

Tlumočíme nejen z čínštiny a do čínštiny, ale věnujeme se také angličtině, němčině, francouzštině, italštině, španělštině i méně obvyklým jazykovým kombinacím.

Ať už působíte ve strojírenství, advokacii, automobilovém průmyslu, medicíně, stavebnictví, bankovnictví, nebo marketingu, vždy vám pomohou naše odborné znalosti, zkušenosti a osvědčená řešení.

Jak tlumočení čínštiny probíhá?

Konsekutivní tlumočení čínštiny

Konsekutivní (také následné) tlumočení čínštiny probíhá tak, že řečník svůj proslov rozdělí na krátké úseky. Pronese jeden úsek a tlumočník ho přetlumočí. Pak řečník pokračuje dalším krátkým úsekem, tlumočník ho opět přetlumočí. Takto je možné tlumočit z čínštiny nebo do čínštiny například při pracovních jednáních, na firemních poradách, při různých exkurzích a podobně.

Aby každé tlumočení čínštiny proběhlo hladce, kvalitně a bez jakékoli prodlevy, vybereme vám tlumočníka čínštiny, který má kromě perfektních jazykových a znalostí také potřebnou odbornost.

Kdy využijete konsekutivní tlumočení čínštiny?

Konsekutivní metoda tlumočení se nejčastěji využije, když potřebujete tlumočit

 • obchodní jednání
 • různá školení
 • firemní porady
 • jiná formální i neformální setkání

Simultánní tlumočení čínštiny

Simultánní neboli konferenční tlumočení čínštiny probíhá tak, že tlumočník převádí sdělení z výchozího do cílového jazyka souběžně s tím, jak hovoří řečník. Používá přitom speciální techniku. To, co posluchači slyší, tedy plně koresponduje například s gesty či prezentovanými materiály řečníka. Jestliže je tlumočeno do více jazyků, slyší v jednom okamžiku všichni účastníci totéž. Simultánní tlumočení zajišťují ti nejlepší z tlumočníků, jedná se totiž o nejnáročnější formu tlumočení. Pracují obvykle ve dvojici, při delších akcích i ve skupině po třech nebo po čtyřech.

Kdy využijete simultánní tlumočení čínštiny?

Simultánní metoda tlumočení se hodí zejména pro tlumočení větších významných akcí, jako jsou

 • konference
 • kongresy
 • přednášky
 • semináře

Distanční tlumočení čínštiny (online a po telefonu)

Distanční tlumočení čínštiny se v praxi používá čím dál tím častěji. Nabízíme dva typy distančního tlumočení: online tlumočení a telefonické tlumočení. S distančním tlumočením máme bohaté zkušenosti.

Výhody online tlumočení čínštiny a tlumočení čínštiny po telefonu
 • úspora času i financí
 • časová flexibilita
 • výběr nejvhodnějšího tlumočníka s ohledem na úzkou specializaci předmětu tlumočení
 • snadná dostupnost

Soudní tlumočení čínštiny

Pokud potřebujete tlumočit čínštinu při jednání u soudu nebo u notáře anebo třeba na svatbě, rádi vám zprostředkujeme služby našeho soudního tlumočníka.

Skřivánek samozřejmě spolupracuje s vybranými soudními tlumočníky čínštiny. Všechno jsou to tlumočníci, které jmenovalo Ministerstvo spravedlnosti ČR, mají povolení provádět soudní tlumočení podle zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a překladatelích.

Soudní tlumočník je profesionál po všech stránkách. Kromě excelentního tlumočení garantuje také nestrannost, nezávislost a neutralitu.

 • soudní jednání
 • svatební obřad
 • úředně dokladované události
 • jednání u notáře

Často se ptáte

Tlumočíme různé v kombinaci až 40 jazyků. Nejčastěji se jedná
o soudní tlumočení, tlumočení na konferencích, na schůzkách nebo tlumočení na dálku.

Ano, pokud jste byl s konkrétním tlumočníkem spokojen a je v daném termínu volný, spolupráci s ním rádi znovu zprostředkujeme.

Vždy záleží na konkrétní dohodě a vašich požadavcích. Čas, který
s vámi tlumočník stráví, si určujete sami.

Potřebujete tlumočníka čínštiny?

Zajistíme tlumočení pro každou situaci.

Loading...
Loading...