Audio, video a překladatelské služby

Audio, video a překladatelské služby

Žijeme v multimediálním světě. Z pohledu překladu to znamená, že čím dál častěji potřebujeme přeložit nějaké audio, jako je třeba zvuková stopa videí. Dnes už tak není problém získat na základě videosouboru různé výstupy – od prostého přepisu původního mluveného slova ve videu, přes vytvoření profesionálních titulků s překladem až po voiceover namluvený hlasem dle našeho výběru.

Jak to celé funguje? Pojďme si nejprve představit několik základních situací

Například potřebujeme pro své interní účely videu pouze lépe porozumět a textová podoba pro nás bude pomůckou. Překladatelská agentura zajistí odborníka v dané specializaci, který dokonale rozumí zdrojovému jazyku a za pomoci vhodných nástrojů originální audio přepíše. Transkript může být odevzdán třeba v Microsoft Word formátu, a to bez tzv. Time Stamps (časových razítek) nebo alespoň s orientačními časovými razítky, kdy vidíme nad jednotlivými celými větami přesný údaj, ve které minutě a vteřině videa se konkrétní věta nachází.  

Časová razítka jsou charakteristická pro výrobu titulků. Výhody titulků v audiovizuálním díle jsou patrné obzvlášť v dnešní době, kdy už zdaleka nejde o pouhou možnost vnímat při jejich četbě nerušeně originální zvuk v cizím jazyce, ale také zajímavou možnost sledovat obraz bez zvuku. Toho v současné době využívají čím dál častěji například tvůrci audiovizuálního obsahu na sociálních sítích. Jedno reklamní video tak může s různými jazykovými verzemi titulků sklízet úspěšná zhlédnutí v jazykově rozmanitých destinacích.

Jiný přístup proto vyžaduje situace, kdy potřebujeme přepis audia a následný překlad vzniklého přepisu, ale výstup chceme rovnou v titulkovém formátu, nejčastěji SRT (SubRip Track) nebo VTT (Video Text Track). Titulkování je proces, kdy dochází k uzpůsobování textu v titulcích tak, aby bylo čtení pro diváka co nejpohodlnější. V případě zakoupení této služby u překladatelské agentury Skřivánek odpovídají časová razítka ve výstupu přesně audio vstupu a jsou zde dodržována dvě hlavní kritéria pro tvorbu profesionálních titulků, které se dobře čtou: CPL (limit počtu znaků na řádek, což je 42 znaků) a CPS (limit počtu znaků na sekundu, který je dán na 17 znaků).

Pokud tedy potřebujeme titulky číst zároveň s původním videem, objednat si u překladatelské agentury s přepisem a překladem zároveň titulkování se rozhodně vyplatí. Takto vyrobené titulky splňují nároky kladené pro účely zveřejnění. V tomto směru se často může také hodit pevné zasazení titulků do původního videa (tzv. Render).

Co když chceme ale naopak převést existující text do zvukové podoby?

Kvalitní překladatelská agentura může nabízet také voiceover. Rozdíl mezi voiceoverem a klasickým dabingem tkví v přítomnosti mluvčího přímo v obraze videa – zatímco u voiceoveru mluvčí není přítomný ve videu, v případě dabingu mluvčí je vidět i v obraze, což by vyžadovalo důraz na profesionální synchronizaci pohybu rtů ve videu s nově pořízeným audiem. Pro většinu účelů dnes plně postačuje právě voiceover, který je snáze vyprodukovatelný, a tudíž také levněji realizovatelný.

Pro účely základního porozumění například plně postačí tzv. Human-like Voiceover. Celý proces produkce výrazně urychlí speciální software na bázi umělé inteligence, který umožňuje převést jakýkoli text do podoby mluveného projevu, na výběr je mužský, ženský či dokonce dětský hlas. Nástroj zanalyzuje text a navrhne zvukovou stopu – vznikající audio je možné před exportem různě modifikovat (přidávat důrazy, pauzy, nádechy apod.), díky čemuž je výstup prakticky k nerozeznání od Human Voiceoveru.

Human Voiceover může být díky vývoji hardware i software dnes už poměrně dobře vyprodukován také v domácím prostředí, jsou-li dodržena základní akustická pravidla při nahrávání. Takový přístup může opět výrazně snížit náklady, a to za zachování dostačující kvality. Častým požadavkem pak je vzniklou mluvenou stopu smíchat s původním audiem (původní mluvčí zdrojového jazyka „ztlumit“ na pozadí či přímo původní audio stopu nahradit požadovaným voiceoverem). Tyto operace zvládne v současnosti také specialista v překladatelské agentuře.

 

A proč vlastně svěřit kompletně svou poptávku spojenou s audio či video formátem překladatelské agentuře? U prověřených agentur se můžeme především spolehnout na to, že naše data a materiály budou po celou dobu v bezpečí, neboť zabezpečení dat a citlivých informací tvoří nedílnou součást celého procesu. V neposlední řadě dojde z jazykové i technické perspektivy k produkci kvalitního výstupu, který vznikl na jednom místě, a se kterým můžeme dále pohodlně pracovat.

 

Loading...
Loading...