5 důvodů, proč investovat do překladů od agentury

5 důvodů, proč investovat do překladů od agentury

Co uděláte, potřebujete-li překlad textu do jiného jazyka? Správně. Obrátíte se na překladatele. Víte ale, kde kvalitního překladatelského profesionála sehnat? Správně. Ideální volbou je oslovit překladatelskou agenturu. Nabízí se sice také možnost využít služeb překladatelů na volné noze, takové řešení ale nemusí být vždy výhodné. Proč tedy vyrazit za profesionálním překladem právě do agentury?

Důvod první: kvalita

S překladem je to stejné jako s jakoukoli jinou službou: na kvalitě záleží. Odbytý překlad může poškodit reputaci překladatele i toho, kdo s ním dále nakládá. Překlad je přitom mocným nástrojem k podpoře a propagaci vašeho produktu nebo služeb. Profesionálně přeložené webové stránky, přirozeně znějící reklamní slogany v cizím jazyce i terminologicky precizní formulace odborných materiálů mohou výrazně přispět například k obchodnímu úspěchu vaší firmy na zahraničních trzích.

Důvěryhodná překladatelská agentura proto spolupracuje s širokým okruhem zkušených překladatelů, které si pečlivě vybírá, průběžně jejich práci sleduje a dohlíží na kvalitu výsledných překladů, a to včetně špičkově provedených korektur výsledného textu.

Důvod druhý: kvantita

Zjevnou konkurenční výhodou překladatelské agentury oproti překladatelským freelancerům je schopnost zajistit větší množství kvalitních překladů v krátkém čase. Snadno si poradí i se zakázkami nadměrného rozměru, a to při zachování vysoké kvality překládaných textů.

Samozřejmostí je bohatá jazyková nabídka, která zdaleka nepokrývá pouze několik tradičních, masově rozšířených světových jazyků (angličtina, němčina, francouzština), ale zákazník si může vybírat z desítek jazyků menších a méně obvyklých (japonština, moldavština, turečtina či arabština).

Kvalitní agentury umí nabídnout rovněž specifické jazykové kombinace a překlady mezi jednotlivými cizími jazyky. Stejně jako překlad textu do více jazyků zároveň, což ocení ti, kdo potřebují lokalizovat webové stránky či uživatelské návody do několika jazykových prostředí najednou.

Důvod třetí: rychlost

Důležitým aspektem posilujícím důvěru mezi zákazníkem a překladatelskou agenturou je také jistota včasného dodání překladů, aniž by kterákoli ze zúčastněných stran musela slevit na kvalitě.

Spěšné či expresní dodání překladů do 48 či dokonce 24 hodin je možné zejména díky propracovanému systému interní komunikace, kdy se překladatelé v agentuře mohou soustředit na to nejpodstatnější, tedy na překlad, a nemusí sami individuálně řešit požadavky zákazníků, jak tomu často bývá v případě překladatelů na volné noze.

Překladatelské agentury svým překladatelům rovněž umožňují využívání pokročilých digitálních jazykových nástrojů, které ulehčují, zpřesňují a významně zrychlují překladatelskou práci.

Důvod čtvrtý: rozsah

Šíře nabízených služeb v rámci agentury pokrývá jak překlady běžných textů (firemní komunikace, odborné publikace, specializované oborové materiály aj.), tak překlady kompletních webových stránek či lokalizaci softwaru a mobilních aplikací.

V agenturních nabídkách nescházejí ani vysoce specializované překladatelské činnosti jako například ověřené neboli soudní překlady úředních listin a dokumentů do jiných jazyků, které mohou pořizovat pouze státem jmenovaní soudní překladatelé.

Důvod pátý: servis

V dobře fungující překladatelské agentuře se o každou vaši zakázku postarají individuálně a nabídnou vám vhodnou variantu překladu na míru podle jejího charakteru. U Skřivánka má proto zákazník po celou dobu k dispozici konkrétní osobu, na niž se může kdykoli obrátit s jakoukoli otázkou či doplněním zakázky.

Překladatelské agentuře totiž záleží na dobrých překladech a spokojených zákaznících. A jedno bez druhého se přirozeně neobejde!

Kontaktujte nás

Rádi zodpovíme vaše dotazy a vyřešíme jazykové potřeby!

"*" indicates required fields

Loading...
Loading...