Kurz záludností češtiny

Kurz záludností češtiny
Ve Skřivánkovi se snažíme o neustálé zvyšování kvality a zlepšování našich služeb. V rámci metodické podpory byl našim překladatelům a korektorům nabídnut bezplatný kurz záludností češtiny.

Kurz probíhal pod vedením paní Evy Musilové, lektorky češtiny, korektorky, jazykové redaktorky a odborné školitelky pro začínající i pokročilé překladatele, editory a korektory, která má s výukou češtiny pro profesionály dlouholeté zkušenosti.

O absolvování kurzu projevilo zájem bezmála 200 našich dodavatelů. Účastníci kurzu se mohli těšit na 10 hodinových lekcí. Pro vyšší komfort a dostupnost pro širokou základnu našich překladatelůkorektorů ze všech koutů republiky byla zvolena forma online výuky přes webovou aplikaci clickmeeting. Po každé lekci byly zasílány nahrávky lekcí jak účastníkům konkrétní lekce, tak těm, kteří se z různých důvodů lekce účastnit nemohli. Po poslední lekci obdrželi účastníci kurzu souhrnnou prezentaci, kterou mohou využívat i v budoucnu jako pomůcku při každodenní práci. V jednotlivých lekcích je čekalo např. používání i/y po písmenu c, psaní s/z v ošemetných příkladech, přechylování a přechodníky, psaní čárek, uvozovek a mnoho dalších záludností českého pravopisu.

Po ukončení kurzu mohli účastníci vypracovat závěrečný test, v němž uspělo 30 absolventů, kteří obdrželi certifikát o absolvování kurzu. Velice nás těší, že se kurz setkal s velkým zájmem ze strany překladatelů a korektorů jak před spuštěním samotného kurzu, tak po jeho ukončení. Tímto bychom také chtěli poděkovat všem zúčastněným a pogratulovat úspěšným absolventům.

Účastníci rovněž projevili zájem o další obdobný kurz v budoucnu a naše metodické oddělení již pracuje na jeho organizaci.

Loading...
Loading...