Neodborné tlumočení – rizika a alternativní řešení

Neodborné tlumočení – rizika a alternativní řešení

Někdy se stává, že jediný tlumočník, který je zrovna k dispozici, je přítel nebo příbuzný člověka v nouzi. To může být například dítě někoho, kdo skončil v nemocnici, nebo třeba přítel cizince, jenž se stal obětí trestného činu. K takovému spontánnímu tlumočení někým, kdo je náhodou k dispozici, dochází při setkání s policií, pracovníky veřejných služeb, lékaři, pohraničníky, ale i v méně závažných situacích, jako je rozhovor se zaměstnanci v obchodě.

Ačkoliv může neplánovaná přítomnost osoby, která je schopna v nouzi tlumočit, zachránit situaci, spolehlivý výsledek není zaručen. Rizika spojená s tlumočením nekvalifikovanou bilingvní osobou jsou bohužel vysoká. Je pravděpodobné, že dojde k jazykovým chybám, stejně jako k nepřesnému vyjádření postoje, nálady a záměru. Rozvážné tlumočení, které je ideální pro naléhavé a citlivé situace, je téměř nemožné.

Nejčastější chyby, kterých se dopouštějí nekvalifikovaní tlumočníci, jsou zcela pochopitelné, když si uvědomíme intelektuální náročnost tlumočení a stres spojený s tím, že dobrý výsledek závisí pouze na jejich schopnosti ho zvládnout. Dr. Glenn Flores z University of Miami provedl studii nahrávaného tlumočení pro dětské pacienty, která probíhala v nemocnici, kde se o tlumočení většinou starali zdravotní sestry, sociální pracovníci a rodinní příslušníci.* Ve 474 stranách přepisů bylo zaznamenáno 396 chyb tlumočníka, což je v průměru 31 chyb na jedno setkání. To ukazuje, jak velký rozdíl v přesnosti tlumočení dělá vzdělání a zkušenosti tlumočníka. Nejčastěji se vyskytovaly tyto chyby:

  • Vynechávky (52 %) – tlumočník vynechal slovo nebo frázi
  • Přidání informace (16 %) – do výkladu byla přidána neexistující fráze
  • Záměna (13 %) – bylo použito jiné slovo, než které mluvčí skutečně řekl
  • Redakcionalizace (10 %) – tlumočník do překladu přimíchal svůj vlastní názor
  • Doplnění (8 %) – ke slovům mluvčího bylo přidáno slovo

Na druhou stranu profesionální konsekutivní tlumočnické služby vytváří prostředí uvolněnosti, spolupráce a bezpečí, v němž může dojít k opravdovému porozumění, a to i v obtížných situacích. Konsekutivní tlumočníci jsou vyškoleni ve všech užívaných jazycích, aby dokázali zpracovat slova každého z řečníků a během pauzy je přeložit pro ostatní účastníky konverzace. Ačkoli je tento proces neformálnější než většina ostatních podob tlumočení, protože obvykle není nutná pokročilá příprava a speciální vybavení, cílem zůstává co nejvyšší přesnost.

Konsekutivní tlumočení se hodí při schůzkách a jednáních na poslední chvíli, v urgentních situacích na místě, jako je výše zmíněné tlumočení v nemocnicích, jako spojka v terénu pro zahraniční zpravodaje, při zapojení cizojazyčně mluvících osob do akcí, jako jsou svatby, při provádění turistů nebo při soukromých sezeních s poradci nebo lékaři. Konsekutivnímu tlumočení se říká různě v závislosti na situaci, ve které se používá: doprovodné tlumočení, tlumočení ad hoc, administrativní tlumočení, obchodní tlumočení a bilaterální tlumočení. Všichni konsekutivní tlumočníci se pro své klienty snaží vytvářet obousměrné mosty přes jazykové i kulturní rozdíly, přičemž zůstávají v pozadí a napomáhají porozumění.

Jednou z forem konsekutivního tlumočení, která je v mnoha situacích velmi užitečná a dostupná, je tlumočení po telefonu. Tlumočení po telefonu lze často sjednat na poslední chvíli v případech, které se náhle objeví a které je třeba okamžitě řešit, například v obchodech, nemocnicích, soudních síních apod. Pokud je zapotřebí přímé spojení a tlumočení pouze pro jednu stranu, postačí běžný telefon.

Tlumočení po telefonu a další formy konsekutivního tlumočení lze sjednat na poslední chvíli nebo předem u poskytovatelů jazykových služeb, jako je Skřivánek, kteří tyto služby nabízejí v mnoha jazykových kombinacích. Nejlepší konsekutivní tlumočníci jsou obecně skvělými komunikátory, kteří jsou schopni vyjádřit nejen slova řečníka, ale také jeho řeč těla a emoce. To jsou dobré vlastnosti všech typů tlumočníků – konsekutivní tlumočení však klade zvýšený tlak na tlumočení toho, co se děje tady a teď, nad rámec pouhých slov. Je to živá a náročná forma vícejazyčné komunikace, která vyžaduje odborné vzdělání a zkušenosti. A dost často skutečně zachraňuje situaci.

*

https://www.researchgate.net/publication/224071318_Errors_in_Medical_Interpretation_and_Their_Potential_Clinical_Consequences_in_Pediatric_Encounters

Loading...
Loading...