Přepis (transkripce) audio a videozáznamu a jeho varianty

Přepis (transkripce) audio a videozáznamu a jeho varianty

Audio a videozáznamy jsou velcí pomocníci při předávání různých druhů informací. Někdy nastanou situace, kdy potřebujeme textu hlouběji porozumět nebo provést analýzu zvukového záznamu, a v takovém případě se nám bude hodit transkripce – písemný záznam mluveného slova.

Existuje několik úrovní přepisů audia a videa – od detailního přepisu každého slova a zvuku, jež se v záznamu objeví, až po zjednodušené shrnutí obsahu původního záznamu. Probereme zde jednotlivé varianty a jejich možnosti využití.

Druhy transkripce a jejich použití

Doslovný přepis
Jak vyplývá z názvu, doslovný přepis obsahuje každé slovo i zvuk zachycené v daném hovoru. Může to být zakašlání, smích i zvuk otvírání dveří. Pro přepis všech zvukových prvků jsou důležitá interpunkční znaménka – je například nezbytné jednotně používat trojtečky a pomlčky k vyjádření různě dlouhých přestávek v hovoru. Účelem doslovného přepisu je zachytit nejen předávané informace, ale také tón, emoce a přerušení. Naopak nesouvisející zvuky (např. sirény, které jsou slyšet v pozadí) se nezaznamenávají.

Obvyklé použití

 • tvorba titulků
 • právní a soudní řízení
 • psychologické pohovory
 • akademický výzkum
 • kvalitativní výzkum trhu

Příklad
„Byly doby, kdy… {snaží se potlačit slzy} většinu času jsem – jsem ve společnosti neměla nikoho, kdo by mne vyslechl. Proto jsem musela… {hluboký povzdech} byla jsem nucena odejít.“

Inteligentní přepis
Výsledkem inteligentního přepisu je text s takovou úrovní detailů, aby byl stále dosti doslovný, ale zápisové značky a interpunkce jsou obvykle eliminovány.

Obvyklé použití

 • obchodní transakce
 • právní diskuse
 • pracovní pohovory
 • rozhovory se svědky dobových událostí

Příklad
„Byly doby, kdy… většinu času jsem – jsem ve společnosti neměla nikoho, kdo by mne vyslechl. Proto jsem musela… byla jsem nucena odejít.“

Editovaný přepis
Přepis je zredukovaný na velmi čtivý text, který stále obsahuje kompletní škálu myšlenek. Jsou vypuštěny nadbytečnosti, ale znění zůstává stejné.

Obvyklé použití

 • podcasty
 • rozhovory novinářů
 • valné hromady

Příklad
„Byly doby, kdy… většinu času jsem ve společnosti neměla nikoho, kdo by mne vyslechl. Proto jsem musela… byla jsem nucena odejít.“

Sumarizovaný přepis
Tento typ přepisu se hodí, pokud potřebujeme znát pouze hlavní smysl audiozáznamu.

Obvyklé použití

 • rozhovory
 • kvantitativní výzkumy trhu
 • informace pro novinové články
 • záznamy z konferencí a seminářů

Příklad
„Většinu času jsem ve společnosti neměla nikoho, kdo by mne vyslechl. Byla jsem nucena odejít.“

Parafrázovaný přepis
Třetí osoba převypráví obsah audiozáznamu za účelem zápisu klíčových údajů. Využívá se v případě, kdy hlavní myšlenka tvoří jen malou část většího dokumentu.

Obvyklé použití

 • zápis z porady představenstva
 • záznam o události
 • poznámky lékaře
 • některé druky výzkumu

Příklad
Řekla, že ji nikdo ve společnosti nechce vyslechnout, takže byla nucena odejít.

Formy přepisu a překladu zvukového záznamu

Svá data můžete obdržet v různé podobě – je dobré si dopředu rozmyslet, jak chcete v budoucnu přepsaný audio či videomateriál využívat. Důležitým faktorem při kvalitním voiceoveru zůstává jak správné přepsání originální jazykové verze, tak následný překlad do cílového jazyka.

Výsledný překlad zvukového záznamu bude vyhotoven v jednom z následujících formátů:

 • Jednojazyčný – je vhodný, pokud potřebujete pouze přepis originálního textu.
 • Interpretační – tento formát vyberte, pokud vám stačí pouze přepis do cílového jazyka.
 • Dvousloupcový – zvolte, pokud si přejete mít záznam originálního znění společně s přeloženým textem.

Přepis audia či videa je často prvním krokem, který vám ulehčí práci na rozsáhlejším projektu. Doslovný přepis využijete například při tvorbě filmových titulků. Přepisy a překlady záznamů ze seminářů mohou posloužit ke tvorbě skript a odborných článků. Na přepisech výzkumů trhu lze založit globální marketingovou kampaň. Ovšem ve všech případech je důležitá přesnost přepisu.

Proto je důležité si vybrat kvalitního dodavatele, který disponuje pokročilými nástroji pro přepis i překlad a má navíc k dispozici zkušené překladatele specializované na jednotlivé obory vašeho zájmu. My vám můžeme nabídnout komplexní překladatelské služby až v 96 specializovaných oborech.

Loading...
Loading...