Loading...

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. | Více informací | Rozumím

Proč je důležitá specializace překladatele?

Proč je důležitá specializace překladatele?

Žádný profesionální překladatel Vám neřekne, že umí přeložit vše. Opravdový profesionál se specializuje na konkrétní obor či několik vybraných oborů a musí jim rozumět jak ve své mateřštině, tak ve svém pracovním jazyce. Může to být právo, medicína, ekonomika, technika, IT, chemie, stavebnictví, humanitní vědy, přírodní vědy nebo ještě užší specializace v rámci daného oboru, např. trestní právo, lékařské přístroje, účetnictví, automobilový průmysl, marketing apod. Specializaci překladatel získal buď tím, že daný obor vystudoval a/nebo v něm pracoval, a k tomu je výborně jazykově vybavený, nebo v něm nabyl praxi jako lingvista jeho častým překládáním, při kterém si potřebné oborové znalosti postupně doplňoval. Ať tak, či onak, každý překladatel se musí v daném oboru neustále vzdělávat, sledovat jeho vývoj a znát jeho současnou a užívanou terminologii, aby mohl svou práci provádět dobře. Není zkrátka možné, aby překladatel perfektně rozuměl všem tématům. Překlad bude kvalitní jen tehdy, když ho bude překládat člověk, který se v daném oboru vyzná. A často to nezahrnuje jen znalost terminologie, ale i znalost dané kultury – pokud se někdo specializuje například na právo, musí znát i právní systém dané země a při převodu z jednoho jazyka do druhého pak nenahrazovat jen jednotlivá slovíčka, ale hledat jejich funkční ekvivalenty, které budou danému systému odpovídat, a to platí i pro jiné obory.

Ve Skřivánku si proto překladatele pečlivě vybíráme i podle jejich specializace. Před zahájením spolupráce pro nás musí vyhotovit zkušební překlad v daném oboru, který následně posoudí zkušený a prověřený odborník. Spolupráci pak navážeme jen s těmi, kteří získají výborné hodnocení. Kvalitu jejich překladů i nadále monitorujeme a vyhodnocujeme, a to opět v daném oboru a konkrétní specializaci. Chceme tím zaručit, aby se překlady našich klientů dostaly do rukou jen opravdovým profesionálům.

Z tohoto důvodu je důležité text k překladu vždy nejen důkladně zanalyzovat a určit, jakého oboru a specializace se týká, ale také vědět, jakému účelu bude sloužit a kdo ho bude číst. Jinak se bude překládat text určený pro odbornou veřejnost, například pro lékaře, a jinak text určený pro širokou veřejnost, například pro pacienty, tak, aby mu daný typ čtenáře dobře rozuměl. Proto se od klientů vždy snažíme získat co nejvíce informací – ptáme se jich, zda mají k danému tématu nějaké referenční materiály (např. webové stránky, katalog, marketingové podklady), zda preferují použití nějakých konkrétních termínů, které již třeba mají ve firmě nebo v ostatních svých textech zavedené, a k jakým účelům bude překlad použit. To vše nám pomůže zvolit správný postup a zajistit co nejvyšší možnou kvalitu překladu. Může se ovšem také stát, že klient potřebuje přeložit text právě proto, že neví, čeho se týká, nebo dokonce ani netuší, v jakém je jazyce. Je tedy úkolem překladatelské agentury toto pro klienta zjistit a navrhnout mu optimální postup.

Složitějším případem je, když se v textu prolíná více oborů nebo specializací. Může se jednat například o smlouvu o dílo zahrnující specifické technické informace, kde se mísí právo a technika. V takovém případě je nezbytné překlad podrobit ještě srovnávací korektuře, kdy překladatelem bude ideálně odborník na hlavní obor a korektorem odborník na ten druhý. Nebo může jít o odborný text, který má sloužit k marketingovým účelům, kde je nutné se zaměřit jednak na odbornou terminologii, jednak na stylistickou stránku, aby takový text na cílového čtenáře zapůsobil přesně tak, jak bylo zamýšleno. V tomto případě bude žádoucí zvolit odborníka v daném oboru pro překlad a ten následně předat ke korektuře lingvistovi, který se zaměří na vypilování jazyka a stylu. Dobře zvoleným workflow budeme moci ručit za kvalitní převedení textu z hlediska jeho obou zaměření. Pokud se má takový text zveřejnit nebo tisknout, je korektura nezbytná.

Loading...