Jak probíhal čtvrtý ročník Effecto Academie?

Jak probíhal čtvrtý ročník Effecto Academie?
Jak jsme již zmiňovali v předešlém příspěvku, velmi nám záleží na spokojenosti a dalším profesním vzdělávání našich lektorů, proto jsme pro ně připravili cyklus webinářů plný tipů, triků a praktických rad. Jak čtvrtý ročník Effecto Academie probíhal a jak ho hodnotí samotní lektoři?

Čtvrtý ročník Effecto akademie hodnotíme jako nejúspěšnější a také nejrychleji zaplněný. Často se stávalo, že se o volná místa strhla doslova virtuální bitva ihned po odeslání pozvánky. Nezapomněli jsme ale ani na ty, kteří se nestihli přihlásit včas. Bylo jim umožněno webinář shlédnout alespoň ze záznamu a případné dotazy směřovat buď na senior lektora nebo na metodické oddělení. Témata byla tento rok částečně přizpůsobená masivnímu přechodu na online výuku, ale přesto budou webináře validní i pro běžnou prezenční výuku. Mezi ta nejzajímavější témata tohoto ročníku určitě patří Plánování kurzu, výukové plány a výukové cíle; Učební pomůcky, moderní technologie, autentické materiály a Výuka různých druhů kurzů + pětiminutové aktivity.

Zajímavostí tohoto ročníku není jenom obrovský zájem ze strany lektorů, ale i pestrost účastníků – hlásili se jak úplní začátečníci, tak velice zkušení lektoři s dlouhou praxí. Lektoři nejvíce oceňovali zopakování obecných metodických principů, připomenutí základů Effecto metody, možnost sdílet zkušenosti a tipy na aktivity s ostatnímu lektory a také interakci se senior lektory. Senior lektoři nám na účastníky posílali také samé pochvalné maily, především vyzdvihovali aktivitu účastníků, jejich nadšení a ochotu se dál profesně rozvíjet ve volném čase a navíc v této nelehké době.

Z celkového počtu 56 zúčastněných, 24 lektorů získalo certifikát Effecto akademie!

Effecto akademií ale webináře rozhodně nekončí! Stále pro naše lektory připravujeme nové možnosti profesního rozvoje.

Loading...
Loading...