Proč zvolit na překlad překladatelskou agenturu aneb Proč internetové překladače nestačí

Proč zvolit na překlad překladatelskou agenturu aneb Proč internetové překladače nestačí

Napsat větu, kliknout na tlačítko internetového překladače a přečíst si výsledek v jiném jazyce. Jak prosté, milý Watsone! Ve světě kvalitního překladu ovšem takto jednoduchá řešení nefungují a bez živých překladatelů se rozhodně ještě dlouho neobejdeme. I když vám možná internetové překladače budou chtít namluvit opak. Jak tedy tenhle zapeklitý případ s překladem vyřešit?

Když počítač překládá

Za poslední desetiletí sice prošly komerční internetové překladače – jako např. Google Translate či DeepL – velkým vývojem a proměnou, ale stále mají co dohánět.

Pokud si pro vlastní potřebu chcete orientačně nechat přeložit kratší článek či zprávu z jazyka, kterým nevládnete, může se vám veřejně dostupný internetový překladač hodit. I když bude výsledek značně kostrbatý, k rámcovému porozumění obsahu sdělení takovýto překlad mnohdy posloužit dokáže. V žádném případě se ovšem nebude jednat o překlad, který snese náročnější měřítka či zveřejnění. Pokud vám jde o kvalitu a smysl, budete se muset poohlédnout jinde.

Technologický pokrok

Počítače člověka snadno porazí v šachové partii, v porovnání s překlady zhotovenými „lidskými“ překladateli a rodilými mluvčími ovšem opakovaně prohrávají.

Nejmodernější specializované překladače vyvinuté ve špičkových vědeckých centrech sice dovedou člověka v některých případech překonat v přesnosti překladu (a významech jednotlivých slov), výrazně ale naopak zaostávají v plynulosti textu, kde už hraje lidský faktor nezastupitelnou roli. Bez editace zkušeným překladatelským redaktorem se totiž sebekvalitnější počítačový překlad stále neobejde.

Problematické je pro digitální překladače zejména usazení překládaných pasáží do širšího významového a stylového kontextu celého textu. A pokud si špičkové překladače svedou někdy úspěšně poradit s kratšími pasážemi technicky zaměřených textů, automatické překlady celých dokumentů či dokonce knih jsou zatím stále ještě v plenkách.

Neriskujte zneužití dat!

Strojový překlad realizovaný prostřednictvím veřejných internetových nástrojů v sobě totiž skrývá rovněž riziko možného nežádoucího uchovávání či zneužití textových dat, což například u interních dokumentů klientů může být velmi nebezpečné. Profesionální překladatelské agentury garantují bezpečné nakládání s používanými daty.

Kvalita na prvním místě

Překladatelská agentura zaručuje zákazníkovi odbornost nabízených služeb. Zaměstnává širokou škálu překladatelů s různým zaměřením a jazykovou vybaveností, což vede k velmi efektivní a flexibilní práci pro zákazníka. Žádný překladatel nemůže rozumět všemu, vždy se zaměřuje pouze na určitý segment – ať už je to medicína, finance, IT, právo nebo elektrotechnika. Jsou jimi často vystudovaní experti, rodilí mluvčí či lidé s dlouholetou praxí v oboru, díky které pronikli do tajů dané oblasti. Specializovaná firma má díky pestré škále zaměstnanců možnost podchytit všechny požadavky klienta a vyhovět mu v té nejvyšší možné míře kvality.  

Jelikož na kvalitě záleží vždy a všude, je nutné, aby jazyková agentura mohla za své zaměstnance ručit. Proto jsou ještě před navázáním spolupráce jednotliví překladatelé podrobováni zkušebním testům. „V jazykové agentuře Skřivánek si překladatele pečlivě vybíráme. Před zahájením spolupráce pro nás musí vyhotovit zkušební překlad v daném oboru, který následně posoudí zkušený a prověřený odborník. Spolupráci pak navážeme jen s těmi, kteří získají výborné hodnocení,” dodává Petra Sendlerová, metodička pro překlady a tlumočení. Agentury pak mohou poskytnout mnohem komplexnější řešení pro specifické zakázky náročné na technické i odborné a personální zázemí – což je něco, co vám počítačový program prostě nezajistí.

Člověk vs. stroj

Všeobecně dostupné internetové překladače nepochybně ještě dlouho nebudou schopny samostatně odvádět kvalitní překladatelskou práci. Nemluvě o tlumočení, které počítače také na patřičné úrovni neovládají, zejména pokud se jedná o méně rozšířené jazyky či neformální projevy. Služby profesionálních překladatelů a tlumočníků proto ještě dlouho budou nenahraditelnou součástí překladatelského světa. Jak prosté, milý Watsone!

Loading...
Loading...