Jak probíhá tlumočení na konferencích

Jak probíhá tlumočení na konferencích

V žebříčku nejvíce stresujících profesí sestaveném Mezinárodní zdravotnickou organizací WHO se konferenční tlumočníci umístili na krásném třetím místě, hned za piloty stíhaček a leteckými dispečery. Není divu. V jednom okamžiku musí být tlumočníci schopni koncentrovat se hned na několik mentálně náročných paralelních procesů: zároveň poslouchají, přemýšlejí, překládají, hovoří, nemluvě o tom, že se mnohdy snaží pochopit, co to vlastně slyší a říkají. Mezinárodní konference se však bez nich neobejdou. 

Hráz proti babylonskému zmatení jazyků

Cílem tlumočníků je zajistit, aby si účastníci konference vzájemně rozuměli, ať už mluví jakýmkoli jazykem. Řečník na pódiu obvykle svým jazykem hovoří do mikrofonu, posluchači mají nasazená sluchátka s bezdrátovými přijímači a do uší jim zní překlad sdělení v jazyce, kterému rozumějí. A kdesi vzadu sedí v prosklených budkách skryté (živé) překladače a tlumočí.

Kvalitní tlumočení je pro účastníky konference zdánlivě neviditelné. Mělo by působit zcela přirozeně a samozřejmě, ať už si posluchač nasadí sluchátka v kterémkoli okamžiku. Základem je proto dokonale fungující technika a zvládnutá logistika ze strany organizátorů. Jediný nefunkční mikrofon či nedisciplinovaný řečník hovořící bez mikrofonu může způsobit, že se desítky posluchačů nedočkají svého překladu. Pro úspěšný chod tlumočené konference je tak zcela nezbytná dokonalá souhra mezi tlumočníky a technologickým zajištěním.

Organizátoři by proto měli věnovat náležitý čas přípravě zázemí a všechny své požadavky či alespoň představy předem pečlivě konzultovat s odborným poradcem z řad zkušených profesionálních tlumočníků.

Kolik jazyků se vejde do sluchátek?

Možností, jak konferenční příspěvky, projevy a následné diskuse tlumočit, je více. Ideální řešení – zejména u větších akcí – zpravidla představuje simultánní tlumočení, které oproti tlumočení konsekutivnímu neboli následnému přináší úsporu času a poskytuje posluchačům autentičtější zážitek, protože mohou mluvčího sledovat jen s drobným časovým posunem.

Otázkou také je, zda se bude tlumočit přímo mezi všemi jednacími jazyky, či zda například budou projevy v místním jazyce tlumočeny jedním tlumočníkem do angličtiny a z ní následně do dalších jednacích jazyků. Každá varianta má své výhody i rizika a každé akci může vyhovovat jiné řešení. Stále častěji se také řeší, zda by nebylo vhodné přidat i variantu tlumočení do znakové řeči.

Jak to ti tlumočníci zvládnou?

Mnohé studie prokázaly, že kvalita tlumočení po 30 minutách klesá i u zkušených profesionálů. Na tlumočení každého z vybraných jazyků by proto organizátoři konferencí měli počítat minimálně se dvěma tlumočníky, kteří se budou v kratších intervalech střídat a mohou si vzájemně vypomáhat s poznámkami nebo sledováním a řešením náročnějších situací. Sportovní komentátoři přímých televizních přenosů ostatně pracují také ve dvojici. Sehraný tlumočnický tým, který si dokáže vyhovět a ví, jak rozložit své síly, představuje velkou výhodu.

Komplexní tlumočnické služby vznikají vždy na míru konkrétní akce. Od specifických požadavků se pak odvíjí i cena za tlumočení. Nelze do ní totiž zahrnout pouze hodinovou sazbu tlumočníků za dobu, kdy tlumočí, ale je nezbytné zohlednit i náročnost jejich přípravy a například také zajistit kvalitní zázemí pro jejich odpočinek.

Přístroj v uchu tlumočníka nenahradí

A nešlo by to jinak? Bez živých tlumočníků? Technologický pokrok nespí a jeho marketing začíná čím dál tím častěji prosazovat nový typ digitálního přístroje. Digitální tlumočník neboli hlasový překladač se vzdáleně podobá diktafonu, bývá napojen na bezdrátová sluchátka, případně je sám koncipován jako náhlavní sada napojená na aplikaci v mobilním telefonu. Instantní kapesní překladač, který umožňuje v reálném čase simultánní tlumočení živě zaznamenávaného projevu do jiného jazyka, přitom samozřejmě představuje uživatelsky přívětivou novinku.

Jedná se ovšem stále o zařízení vhodné spíše pro neformální a individuální využití v situacích, kdy postačí základní porozumění projevu a není vyžadována vyšší přesnost tlumočení. Třeba při nákupech po konferenci. Ani ty nejpokročilejší digitální přístroje totiž nejsou schopny nahradit náročné služby profesionálních tlumočníků. Bez nich se ještě dlouho neobejdeme. 

Loading...
Loading...