Slovo roku 2017

Slovo roku 2017
Vydavatelé slovníku Oxford Dictionaries každoročně volí anglické slovo typické pro daný rok. Často jsou jím zvoleny neologismy nebo slangová slova, u kterých zaznamenali nebývalý nárůst užívání, nejčastěji v souvislosti s nějakou politickou událostí.

Pro rok 2017 se anglickým slovem roku stal výraz „youthquake“, který kombinuje slova „youth“ (mládí) a „quake“ (zemětřesení) a do češtiny se doslovně překládá jako „mladotřesení“. Označuje se jím „významná kulturní, politická nebo sociální změna, která vyplývá z akcí či vlivu mladých lidí“. V roce 2017 se tento termín objevoval především v kontextu červnových parlamentních voleb ve Velké Británii, v nichž labouristům k zisku vysokého počtu hlasů pomohli především mladí voliči, a ve srovnání s předchozím rokem zaznamenal v angličtině pětinásobný nárůst užívání. Stal se tak symbolem „politického obrození“ takzvaných mileniálů, tedy lidí narozených před koncem minulého tisíciletí. Vyskytoval se například i ve zprávách o vítězství 39letého Emmanuela Macrona ve francouzských prezidentských volbách či 37leté Jacindy Ardernové v parlamentních volbách na Novém Zélandu. Akorát ve Spojených státech musí toto slovo podle předsedy Oxford Dictionaries Caspera Grathwohla ještě zakořenit.

Zatímco většina vítězných slov bývá do slovníku teprve nově zařazena, výraz „youthquake“ už v něm uvedený byl. Poprvé ho totiž použila redaktorka časopisu Vogue Diana Vreelandová v 60. letech 20. století, když popisovala, jak britská mládež mění hudební a módní vkus po celém světě.

Youthquake zvítězilo v užším výběru deseti slov, mezi kterými bylo například slovo „antifa“, které se v americkém kontextu ustálilo jako podstatné jméno označující antifašistické postoje, „broflake“ (složenina z bro [parťák, brácha] a snowflake [sněhová vločka]), což je označení tradičního muže, kterého rozčilují progresivní postoje, „kompromat“, ruský výraz pro materiál k vydírání, „unicorn“, slovo označující přidávání duhových barev do věcí, nejčastěji potravin, nebo „milkshake duck“, jak se nazývá osoba, která vystupuje na internetu nejprve pozitivně, ale následně se ukáže, že má za sebou nepěknou minulost.

V Česku každoročně vyhlašuje slovo roku deník Lidové noviny. V roce 2017 se v českém prostředí hodně diskutovaly sněmovní volby. A jeden výraz byl pro ně klíčový. Ujal se jako postoj jedné skupiny voličů proti šéfovi ANO Andreji Babišovi a jako strategie některých politických stran, které se vůči jeho hnutí vymezovaly. Redakce LN proto zvolila českým slovem loňského roku termín „Antibabiš“.

Mgr. Petra Sendlerová, metodička pro překladytlumočení

Loading...
Loading...