Workshopy pro překladatele

Workshopy pro překladatele
V rámci zvyšování kvality služeb firmy Skřivánek s.r.o. a metodické podpory našich dodavatelů jsme pro naše překladatele v listopadu uspořádali dva specializované workshopy právnického překladu zaměřené na témata Právní terminologie a Zdroje právních informací.

První workshop byl zaměřený na právní instituty a právní termíny, které se v překladech nejčastěji vyskytují. Překladatelé pracovali s konkrétními příklady z praxe, které byly doplněné krátkým výkladem z teorie. Všichni zúčastnění se nebáli mezi sebou nad danými problémy zasvěceně diskutovat, což potvrdilo, že jsou odborníky ve svém oboru.

Ve druhém workshopu se překladatelé dozvěděli, v kterých databázích je možné zdroje právních informací hledat a terminologii si ověřovat.

Věříme, že získané informace budou významným přínosem pro práci našich dodavatelů a pro velký ohlas podobnou akci opět ve Skřivánkovi brzy uspořádáme. Na workshopech panovala přátelská atmosféra a všem zúčastněným moc děkujeme za aktivní přístup a sdílení svých překladatelských zkušeností. 

Potřebujete právnický překlad? My vám s ním pomůžeme!

Ing. Markéta Kurelová, ředitelka nákupu

Loading...
Loading...