Webinář pro překladatele: Překlady pro EU a zdroje terminologie EU

Webinář pro překladatele: Překlady pro EU a zdroje terminologie EU
Skřivánek se snaží své překladatele podporovat i v čase pandemie. Tato doba není nakloněna osobnímu setkávání, proto jsme překladatelům nabídli online školení zaměřené na překlady dokumentů EU a vyhledávání terminologie v databázích EU.

Skřivánek poskytuje jazykové služby pro orgány a instituce EU již od roku 2004, kdy ČR vstoupila do EU. Pro tyto účely vzniklo v rámci naší společnosti EU Project Centre (Projektové centrum pro překlady EU), které se výhradně specializuje na zpracovávání překladů s touto tematikou a ročně přeloží více než 60 000 stran textů. Tyto překlady se vyznačují vysokou mírou náročnosti a odbornosti, jelikož jsou z různorodých oborů (od ekonomie přes IT až po zemědělství atd.) a zároveň vyžadují znalost složité terminologie EU.

Dodržování terminologie, která se vyvinula během překládání právních aktů do úředních jazyků EU, je jednou ze zásad, jež musí překlady pro EU bezpodmínečně splňovat – kromě obecných zásad platných pro jakýkoli jiný překlad (tj. překlad musí být přesný, srozumitelný, gramaticky správný a stylově musí odpovídat účelu jeho použití a cílové skupině, pro kterou je určen, s ohledem na instrukce a poskytnuté referenční materiály). Pro překladatele to mnohdy znamená provádět doslova „detektivní“ práci – musí termíny správně identifikovat, vyhledávat, ověřovat a konzistentně používat.

O dané školení projevilo zájem 258 našich překladatelů, kteří se chtěli s touto problematikou seznámit nebo si své znalosti rozšířit. Připravili jsme pro ně tedy v průběhu dubna a května 2020 webinář na základní i pokročilé úrovni. Oba webináře se uskutečnily prostřednictvím webové aplikace Clickmeeting, pod vedením naší ředitelky zahraničního obchodu Jaroslavy Ouzké, která EU Project Centre vede a má s těmito překlady v rámci naší společnosti nejvíce zkušeností.

Překladatelé dostali informace o tom, na co vše je třeba se při překládání těchto textů zaměřit a jak pracovat se zdroji vyhledávání terminologie EU, které zahrnují především:

EUR-Lex = databáze textů ve všech úředních jazycích EU, která obsahuje smlouvy EU, veškeré další právní předpisy EU (např. směrnice a nařízení), rozsudky Evropského soudního dvora a návrhy právních předpisů.

Pravidla pro jednotnou úpravu dokumentů = jednotná pravidla a zásady, které musí používat všechny orgány, instituce a další subjekty EU.

IATE = interinstitucionální terminologická databáze, která obsahuje termíny ze všech oblastí činnosti EU, informace o spolehlivosti termínů a další doplňující údaje.

 

Děkujeme všem překladatelům, kteří se školení zúčastnili, a přejeme jim hodně úspěchů při překládání. V případě dalších dotazů ohledně této problematiky se na nás mohou kdykoli obrátit.

Loading...
Loading...