Soudní překlad

Soudním překladem rozumíme překlady úředních dokumentů (matričních dokladů, dokladů o studiu, listin vydaných justičními orgány aj.). Soudní překlad splňuje stejné nároky kladené na každý běžný překlad a k tomu navíc formální požadavky dané zákonem: je pevně svázán s originálním zdrojem nebo jeho ověřenou kopií a opatřen doložkou, kulatým razítkem a podpisem překladatele. Proto se někdy též označuje jako „úřední překlad“, „ověřený překlad“ či „překlad s razítkem“.

Vyhotovovat soudní překlady jsou oprávněny pouze osoby zapsané v seznamu soudních překladatelů spravovaném Ministerstvem spravedlnosti ČR. Dle zákona č. 354/2019 Sb. o soudních tlumočnících a překladatelích má na zápis do seznamu právní nárok osoba, která splní všechny zákonné podmínky: složila jazykovou a vstupní zkoušku, má vysokoškolské vzdělání, včetně doplňkového studia na právnické fakultě a doloží pět let praxe v oboru.

Loading...
Loading...