Odborný překlad

Odborný překlad je specifický typ překladu, který se zaměřuje na převádění textů z jednoho jazyka do druhého, a to v oblasti, která vyžaduje hluboké znalosti a odbornou expertizu v daném tématu nebo oboru.

Nezbytným předpokladem kvalitního překladu odborných textů je samozřejmě výtečná znalost zdrojového i cílového jazyka. Sama o sobě ale nestačí. Oborová specifika mnohdy vyžadují hlubší povědomí o daném odvětví, porozumění odborné terminologii a kladou vysoké nároky na pochopení smyslu textu.

Na náročných odborných překladech proto spolupracujeme se zkušenými, jazykově skvěle vybavenými specialisty z desítek oborů a oblastí (lékařství, automobilový průmysl, IT, finančnictví aj.), kteří se bezvadně orientují ve svém oboru a specializaci a jsou zárukou kvalitního odborného překladu jak po jazykové, tak významové stránce.

Loading...
Loading...