30. září = Mezinárodní den překladatelů

30. září = Mezinárodní den překladatelů

V den smrti sv. Jeronýma, patrona překladatelů, který připadá na 30. září, se po celém světě slaví Mezinárodní den překladatelů.

Jeroným žil v letech 347–420. Byl to významný křesťanský spisovatel, jeden z církevních Otců a učitelů církve, teolog a velký znalec jazyků a překladatel. Je znám především jako autor Vulgaty, překladu bible do mluvené latiny.

V tento den se připomíná význam práce překladatelů, tlumočníků, terminologů a všech jazykovědců a organizují se různé akce na podporu těchto profesí. Například česká Jednota tlumočníků a překladatelů (JTP) každoročně pořádá Jeronýmovy dny, dva dny plné odborných přednášek a seminářů, které jsou zaměřeny na překladatelské a tlumočnické procesy, technologie a nové trendy v oboru.

Každý rok se tento svátek nese v duchu nějakého tématu. Pro letošní rok vyhlásila Mezinárodní federace překladatelů (FIT) heslo Překlad jako nástroj podpory kulturního dědictví v měnícím se světě.

Kulturním dědictvím nejsou myšleny jen památky a sbírky předmětů, ale i tzv. nehmotné kulturní dědictví, ke kterému podle organizace UNESCO patří tradice nebo živoucí projevy zděděné po našich předcích a předávané našim potomkům (ústní tradice, divadelní umění, sociální praktiky, rituály a slavnostní události, znalosti a praktiky týkající se přírody a vesmíru, znalosti a know-how nezbytné pro tradiční řemesla). Svět kolem nás se neustále mění, prochází klimatickými změnami, politickými převraty, ekonomickými změnami, technickými pokroky, změnami životního stylu. Kulturní dědictví je však něco, co by mělo zůstat i pro další generace, co bychom měli pěstovat a chránit pro zachování kulturní rozmanitosti při narůstající globalizaci. UNESCO uvádí: „Kulturní rozmanitost je společným dědictvím lidstva. Je zdrojem obrody idejí a společností, díky nimž se otevíráme ostatním a objevujeme nové způsoby myšlení. Rozmanitost vytváří příležitosti pro mír a udržitelný rozvoj.“

Nechť překlad napomáhá vytvářet mosty mezi kulturami a přispívá k mezinárodnímu dialogu a sociální soudržnosti.

Mgr. Petra Sendlerová, metodička pro překlady a tlumočení

Loading...
Loading...