7 tipů, jak na SEO pro váš úspěšný obchod v období pandemie

7 tipů, jak na SEO pro váš úspěšný obchod v období pandemie

Dopady globální pandemie, ještě před rokem neznámé, jsou dnes již neodmyslitelnými součástmi našeho každodenního života. Jedním ze zásadních projevů probíhajících změn je i „stay-at-home economy“ (tj. stav maximálního omezení kontaktů mezi lidmi), jež změnila chování spotřebitelů při nakupování a odsoudila k zapomnění mnoho dřívějších marketingových norem. To všichni dobře víme. Ale jak bychom na tento stav měli reagovat?

Jedním z příkladů změn v chování spotřebitelů je přechod k vyhledávání zboží na internetu pozdě v noci a brzy po ránu. Tento trend se začal projevovat, když se na nás od jara roku 2020 valily zprávy o viru a když byly zaváděny lockdowny. Nejvíce vyhledávacích dotazů lidé obvykle zadávají kolem oběda a večeře, ale od doby, co se životy lidí točí převážně kolem covidu-19, narostl o 15 % objem vyhledávání po půlnoci. Bohužel míra konverze během těchto hodin je nižší, než je obvyklé. Lidé jsou unavení a mnoho lidí zažívá trvalou úzkost. Existuje vůbec způsob, jak oslovit lidi v této době a při tomto rozpoložení jejich mysli?

Dalším důsledkem pandemie je změna produktových priorit. Objem základního domácího zboží a potravin nakupovaných po internetu raketově vzrostl a nadále se drží na velmi vysoké úrovni. V průběhu pandemie byl také zaznamenán obrovský nárůst poptávky po dalších předmětech do domácnosti, například videohrách a venkovních topných zařízeních. Stále procházíme jednotlivými fázemi vyznačujícími se specifickými trendy a tento stav bude bezpochyby i nadále pokračovat – podnikatelé z toho mohou být rozpačití a může pro ně být obtížné se v těchto trendech zorientovat a vytvářet na trhu smysluplné místo pro vlastní značky.

Změny, které momentálně jako podnikatelé zažíváte, vám alespoň poskytují příležitost se blíže zaměřit na oblast marketingu. Například co můžete udělat, abyste zamezili plýtvání rozpočtem na online reklamu investicemi do článků, které nikdo nechce číst, protože pozornost lidí vyčerpávají zcela jiné problémy? Jak lze pomocí optimalizace pro vyhledávače (SEO) a dalších marketingových nástrojů podpořit stabilní růst nebo alespoň udržet stávající odbytovou úroveň, i když zrovna neprodáváte zboží, které se v podmínkách pandemie stalo naprostou nezbytností?

Ať už váš produkt přímo plní potřeby související s pandemií, nebo na ně alespoň reaguje, své zákazníky a potenciální zákazníky vždy můžete oslovit prostřednictvím informací, které si žádají. Dost možná zjistíte, že v těchto časech se vaší nejdůležitější online marketingovou aktivitou stane budování dlouhodobých a kvalitních vztahů se zákazníky a ostatními firmami v oboru prostřednictvím cíleného online obsahu. Pokud se do toho dáte, možná zjistíte, že vaše SEO by potřebovalo trochu zanalyzovat a vyladit.

Optimalizace pro vyhledávače je dnes složitější než dřív. Pokud budete internet jen zaplavovat marketingovými texty plnými klíčových slov, nemůžete očekávat, že budete automaticky postupovat výš v seznamech výsledků vyhledávání. Pro postup na přední místa je dnes nutné, aby váš obsah používal skutečně hodnotný materiál se zpětnými odkazy z jiných legitimních online zdrojů. Ani hojné používání správných klíčových slov a frází samo o sobě nestačí v konfrontaci s pokročilými algoritmy vyhledávačů využívající umělou inteligenci.

7 tipů pro kvalitní SEO v období pandemie

A zde je slíbených 7 SEO tipů získaných od marketingových profesionálů, kteří sledují nestabilní svět obchodování v podmínkách pandemie:

1. Ano, „covid-19“ je stále aktuální téma. Ale nebude tomu tak navždy. Proto i nadále vytvářejte specializovaný a stále aktuální obsah, který vaši klienti ocení i v budoucnu. Na to nezapomínejte, ačkoli není od věci ve vytvářeném obsahu pravidelně reflektovat neobvyklé okolnosti pandemie. Články s dobře zvoleným frázováním a klíčovými slovy mohou přispět k dosažení vysoké pozice ve výsledcích vyhledávání a přilákat lidi, kteří budou mít čas a chuť naučit se něco nového. Nejenže si tak pravděpodobně zachováte přízeň stávajících klientů, ale můžete přilákat i nové.

2. Průběžně přidávejte nový obsah, protože kvalitní SEO vzniká postupně v průběhu času na základě vytváření hodnotných materiálů a získávání cenných odkazů z jiných důvěryhodných online zdrojů. Můžete odkazovat na výrobky nebo služby nabízené společnostmi, které se často objevují ve výsledcích vyhledávání v éře covidu? Máte k dispozici nějaké speciální zprávy nebo články na pokračování, které můžete čtenářům nabídnout a které zvýrazní vaši značku v průběhu času?

3. Pokud máte nějakou místní základnu zákazníků, oslovujte je i nadále, třebaže má vaše kamenná prodejna zavřeno. Omezení běžného podnikání nebudou trvat věčně a vy chcete, aby si na vás vaši zákazníci vzpomněli, až se situace vrátí do normálu. I nadále nabízejte propagační texty a články, které zvýrazňují klíčová slova vážící se k místní lokalitě, problémům místních lidí a regionálním zajímavostem.

4. Chcete-li na internetu oslovit ty, u kterých je největší pravděpodobnost, že se stanou vašimi zákazníky, zakomponujte do nastavování SEO více „vylučujících klíčových slov“. Zpřesníte tím povahu svých služeb pro osoby vyhledávající na internetu a snížíte počet „slepých“ kliknutí v rámci vašich PPC kampaní, čímž ušetříte peníze za kliknutí osob, které o vaše zboží nemají zájem. Méně takových kliknutí znamená také vyšší hodnocení vašeho obsahu a společnosti vyhledávačem.

5. Momentálně máte lepší přehled o tom, co se vašim zákazníkům honí hlavou než v běžných dobách, protože si uvědomujete jejich nejistotu a fakt, že se potýkají s covidem-19. Používejte proto klíčové fráze a myšlenky, jejichž prostřednictvím je oslovíte na lidské úrovni. Sdílejte hlasy a tváře svých zaměstnanců, kteří se také vyrovnávají s touto „novou situací“, jež nás po většinu času vyvádí z rovnováhy. Díky tomu zákazníci objeví vaši společnost jako lidský subjekt, k němuž mohou mít vztah a jemuž mohou důvěřovat.

6. Navažte přímý kontakt se svými zákazníky. Obraťte se na ty, kteří si u vás během posledních měsíců něco objednali, a pokuste se zjistit důvody, jež je k tomu vedly, proč právě teď, a také to, jak tyto důvody zapadají do jejich současného života. Zeptejte se jich, čím procházejí a co dalšího by od vaší společnosti případně potřebovali. Kromě toho, že vám to pomůže rozvíjet komunikaci pomocí silnějších SEO klíčových slov, můžete tímto způsobem rovněž zacílit reklamy od vašich výrobků směrem k vašim zákazníkům. A prospěch z toho jistě budou mít obě strany.

7. Pomozte svým zákazníkům zamyslet se nad budoucností. Bez ohledu na vaše výrobky nebo služby můžete použít jazyk, který vykreslí obraz časů po odeznění pandemie, v nichž vaši zákazníci budou tyto výrobky znovu potřebovat. Existují i kreativní způsoby, jak můžete svým zákazníkům pomoci naplánovat budoucnost, kterou si většina z nás teď ani neumí představit. Zvažte, jak můžete začlenit klíčová slova SEO, která budou ve vašich zákaznících vyvolávat naději a dodávat jim energii k uskutečňování nápadů, při němž budou hrát svou roli i vaše výrobky.

J. V. McShulskis

Loading...
Loading...