Efektivní desktop publishing

Efektivní desktop publishing

Předat informace správně a přesně je nelehký úkol. Každý prvek musí být jasný, vhodný a působivý. I když zveřejňujete pouze jednoduchý text v jednom jazyce, vaše písmo, formátování, rozvržení a kvalita výsledné prezentace vypovídají o tom, kdo jste. Desktop publishing (DTP), který vám pomůže vybudovat dobré jméno, je práce pro zkušené profesionály.

(Co je DTP?)

Vícejazyčné letáky, online zdroje a e-learningové kurzy jsou tvořeny spoustou důležitých detailů, které je třeba pečlivě a důmyslně zpracovat:

 • Jazykově dokonalý překlad
 • Kulturně přizpůsobená grafika, fotografie, barvy
 • Rozvržení vhodné pro používanou abecedu
 • Bezchybné programování pro elektronickou komunikaci
 • Jednotnost a vitalita značky

Naše DTP studio Skřivánek využívá nejlepší technologie a tým odborníků, kteří již mnoho let spolupracují na řadě nejrůznějších projektů. Náš osvědčený postup jsme použili již nespočetněkrát s vynikajícími výsledky, a to pro jednojazyčné i vícejazyčné projekty DTP.

Jak probíhá práce DTP studia Skřivánek

 • Před zahájením prací specialista DTP porovná dodané soubory s referenčním souborem PDF od klienta a ověří, zda obsahují všechna potřebná písma, fotografie a grafiku v požadovaném formátu a rozlišení, potřebné šablony a zda soubory fungují tak, jak mají.
 • Specialista DTP v případě potřeby připraví materiály k překladupřevede zdrojové soubory do formátu optimálního pro překladatelskou technologii.
 • Po překladu specialista DTP upraví soubory na míru plánovaného rozvržení.
 • Text vloží do nového rozvržení souboru a zkontroluje, zda se rozvržení a formátování stránky shoduje se zdrojovými soubory a typografickými pravidly jednotlivých jazyků a zda se v textech nevyskytují oddělené věty nebo slova či jiné chyby.
 • Upraví se velikost tabulek a buněk tak, aby se do nich nový nebo přeložený text vešel; zkontroluje se umístění a styl záhlaví a zápatí; zkontrolují se písma a speciální znaky.
 • Obrázky jsou zpracovány se správným rozlišením, sytostí barev atd. a kontroluje se jejich umístění v textu. Kontrolují se i popisky obrázků a odkazy na externí zdroje.
 • Před samotným odevzdáním produktu specialista DTP ještě jednou projde celý soubor (například finální PDF) a porovná jej se zdrojovým souborem, aby se ujistil, že v něm nejsou žádné obsahové chyby.
 • Při zpracování pro tisk provede druhý specialista DTP interní kontrolu.

Tento podrobný popis vám poskytuje představu o tom, jakou dávku pozornosti a zkušeností vyžaduje transformace souboru v našem propracovaném procesu DTP. Provádí se řada kroků a kontrol a podílí se na nich více odborníků. DTP studio Skřivánek má vybavení pro tvorbu špičkových tištěných nebo elektronických produktů, které začínají jediným kontaktem, a odtud můžeme realizovat váš projekt dle vámi stanovených cílů. Vše začíná rozhovorem s account manažerem, který dobře zná naše jazykové služby a služby DTP a ví, jaké otázky vám má položit, aby pochopil vaše konkrétní komunikační potřeby. Všichni ve společnosti Skřivánek se vám, zákazníkům, snaží poskytovat služby tak, abyste měli pocit, že ve svých obchodních záležitostech máte zdatného komunikačního partnera, ať už pro jeden cílový trh, nebo pro mnoho trhů po celém světě.  

Loading...
Loading...