Co obnáší překladatelské řemeslo?

Co obnáší překladatelské řemeslo?

Překladatel je svého druhu kouzelník. Dotýká se nehmotných slov, aby je přenesl do jiného jazyka. Přesto můžeme překladatelství chápat i o poznání obyčejněji: jako tradiční, třebaže náročné řemeslo, v němž se můžete vyučit. Pokud tedy krom své mateřštiny ovládáte ještě nějaký další cizí jazyk na vysoké úrovni, jste na dobré cestě. A pokud si z jazyků uděláte pracovní nástroj, můžete se stát překladatelem.

Vyučit se překladatelem

Bez výborné znalosti dvou a více jazyků to ale nepůjde, neboť překladatel se při své práci vždy pohybuje na pomezí jazykových světů, na hranicích kultur. Cesta k překladatelství proto začíná u pečlivého studia cizího jazyka, což ovšem neznamená, že každý překladatel musí povinně absolvovat studium translatologie či filologie.  Naopak někdy může být výhodou i vzdělání z jiného oboru, díky kterému získává překladatel odbornou specializaci. (O důležitosti specializace překladatele jsme se rozepsali zde.)

Překladatel každopádně musí jazyky ovládat na profesionální úrovni, ideálně na úrovni C2 Evropského referenčního rámce. Své jazykové kompetence by proto měl být schopen doložit například příslušnými certifikáty (CPE, GDS, DALF, DELE aj.).

Bilingvismus nemusí být výhodou

Ideálním prototypem překladatelů by tedy zdánlivě mohli být bilingvní mluvčí, kteří vládnou dvěma jazyky na úrovni mateřštiny. Přesto ani dva mateřské jazyky nemusí být zárukou dobrého překladatele, neboť k ovládnutí překladatelského řemesla pouhá znalost jazyka nestačí. Ještě je potřeba mít talent a jazykový cit, aby si dokázal poradit i se stylisticky náročnějšími texty tak, aby i v překladu zněly co nejpřirozeněji, a samozřejmě také dobrou znalost gramatických a pravopisných pravidel.

Překládat do mateřského jazyka přesto přináší konkurenční výhodu a každý zkušený překladatel ví, že překládá-li do jazyka, který není jeho mateřštinou, je žádoucí, aby po něm text alespoň jednou přečetl rodilý mluvčí.

Proč umět jazyky nestačí

V překladatelství hrají roli též další aspekty. Velmi podstatná je například překladatelova znalost kulturního prostředí překládaných jazyků a schopnost orientovat se v různých stylových rovinách jazyka. Ovšem podobně jako v každém jiném řemesle přitom i zde platí, že bez praxe a dlouholetých zkušeností se k dokonalosti nepropracujete.

Zavádějící je také představa, že skutečně dobří překladatelé zvládnou dokonale přeložit jakýkoli text s jakýmkoli tématem. To totiž platí pouze do jisté míry. V případě vysoce specializovaných textů, které obsahují komplikovanou odbornou terminologii, mohou i zkušení překladatelé narazit na obtíže.

Překladatelské agentury proto při oborově specifických zakázkách (překlad lékařské zprávy, ekonomických výkazů, firemních smluv, strojírenské dokumentace) dávají vždy přednost specialistům na danou oblast, kteří se bezpečně orientují v daném oboru a zároveň dokonale ovládají oba potřebné jazyky. Špičkoví překladatelé se ostatně vždy zaměřují na pár vybraných oblastí, v nichž se průběžně vzdělávají a rozvíjejí.

Některé typy překladů navíc vyžadují speciální studium – například soudní překladatelé musí projít speciálním právnicko-překladatelským studiem na univerzitách v Praze či Brně.

Poznali jste se? Pojďte k nám!

Překladatelská práce je náročná, ale pokud máte chuť ukázat, co umíte, a budete mít zájem o pravidelný přísun nových podnětů, informací a poznatků, neváhejte a zajímejte se o spolupráci s některou z renomovaných překladatelských agentur. Jako externí překladatel získáte stabilní nabídku práce a záruku pravidelného příjmu.

Kvalitní agentury si dobré překladatele hýčkají a průběžně na kvalitu jejich práce bedlivě dohlížejí. A na oplátku jim nabízejí specializovaná překladatelská školení či přístup k pokročilým digitálním překladatelským nástrojům.

Plat překladatele se obvykle odvíjí od množství přeložených textů, stejně jako od kvality jeho práce. A pokud na vysoké úrovni ovládáte některý z méně obvyklých jazyků, o které je zájem (čínština, korejština, vietnamština), vaše cena na překladatelském trhu rázem povyroste.

Loading...
Loading...