Do kolika jazyků překládáme a tlumočíme

Do kolika jazyků překládáme a tlumočíme

V překladatelské agentuře Skřivánek mají zákazníci na výběr z více než 80 světových jazyků, a to v mnoha vzájemných překladových kombinacích. Jazykově pokryta je tak nejen celá Evropa, ale zároveň značná část všech dalších kontinentů.

Jádro překladových aktivit sice tvoří překládání z cizího jazyka do češtiny a naopak, ale nedílnou součástí agenturní nabídky jsou též překlady mezi jednotlivými cizími jazyky (např. angličtinafrancouzština, němčinaitalština, slovenštinapolština aj.).

Naši překladatelé si navíc poradí i s méně tradičními jazyky, a to včetně těch, které využívají jiná písma či odlišné sady znaků (japonština, turečtina, arabština aj.).

Překladatelská agentura – oproti překladatelským freelancerům – umí také zákazníkům nabídnout překlad jednoho textu do více jazyků zároveň, což ocení zákazníci např. při překladech jazykových mutací uživatelských návodů či technologických příruček.

Kdo to bude překládat?

Angažujeme především vysokoškolsky vzdělané lingvisty a překladatele, kteří ovládají zdrojový i cílový jazyk na úrovni rodilých mluvčích. S většinou z nich spolupracujeme dlouhodobě, čímž stabilně garantujeme vysokou kvalitu odvedené práce.

Dobře také víme, že značnou výhodou je překládat do mateřského jazyka, spolupracujeme proto s rodilými mluvčími jednotlivých jazyků, kteří jsou zároveň dobrými překladateli.

Samozřejmostí je možnost korektury textu rodilým mluvčím. K zákazníkům se tak dostává čtivý text ve vysoké jazykové kvalitě.

Ceny překladů se vždy odvíjejí od počtu slov překládaného textu. Částka, kterou zákazník zaplatí, je proto předem jasná, daná a konečná.

Překladové speciality

Vedle rozmanitého spektra jazyků nabízí naše překladatelská agentura také téměř stovku různých oborových specializací, jež jsou specifickými jazyky svého druhu: od financí, práva a humanitních věd, přes medicínu a přírodní vědy, až po chemické technologie či automobilový průmysl.

Na takovýchto náročných překladech spolupracujeme s jazykově skvěle vybavenými odborníky na jednotlivé obory, kteří se nejen výborně vyznají v tom, co překládají, ale aktivně ovládají oba jazyky na vysoké úrovni.

Jak jsme na tom s tlumočením?

Důležitou složkou práce překladatelské agentury je rovněž profesionální tlumočení ve všech formátech. Naši zkušení tlumočníci jsou schopni simultánně tlumočit mezinárodní konference, kongresy či přímé přenosy, stejně jako konsekutivně přetlumočit obchodní jednání, přednášky či tiskové konference. Podobně jako u překladů, i pro tlumočení přitom mohou zákazníci vybírat ze širokého portfolia desítek jazyků.

Pro potřeby tlumočení úředních jednání v cizím jazyce (na úřadech, u soudu, na policii) nabízíme služby certifikovaných tlumočníků zapsaných v seznamu soudních tlumočníků.

Služeb znalců a tlumočníků lze využít také při pracovních cestách a jednáních. V případě potřeby je ale možno zajistit také tlumočení distanční, tedy online nebo po telefonu, mezi jehož výhody patří zejména nižší náklady a cena, neboť při něm odpadají například výdaje za dopravu či ubytování tlumočníka.

Loading...
Loading...