Lokalizace a SEO aneb Jak zaujmout zákazníky i (internetové) vyhledávače

Lokalizace a SEO aneb Jak zaujmout zákazníky i (internetové) vyhledávače

Podnikáte-li v zahraničí, patří lokalizace a překlad s optimalizací pro vyhledávače (SEO) mezi nejdůležitější nástroje vašeho online marketingu.

Lokalizovat web lze samozřejmě i bez SEO překladu. Pokud však požadujete, aby byly webové stránky zajímavé také pro vyhledávače, a tím pádem jste měli větší šanci, že si vás potenciální zákazníci najdou, je třeba použít i SEO překlad.

7 hlavních oblastí lokalizace

Díky lokalizaci jste schopni nabídnout svůj produkt zákazníkům v zahraničí relevantním způsobem. Věnuje se především následujícím oblastem.

  1. Kulturní preference (např. barvy, symboly a hudba oblíbené v daném kulturním prostředí)
  2. Pravidla, zákony, časová i peněžní specifika dané země
  3. Jazyk, dialekt a jejich zvyklosti
  4. Jazykové a kulturní nuance projevující se v humoru, citovém zabarvení sloganů nebo claimů i obchodní interakci
  5. Vlastnosti produktů a jejich vztah k potenciálním zákazníkům
  6. Nejoblíbenější zařízení, platformy a sociální média v cílové zemi
  7. Lokalizace softwaru i HTML kódování webových stránek pro bezproblémové používání v online prostředí
Kvalitní SEO překlad přitáhne nové zákazníky

Nástroje SEO vám slouží k tomu, abyste přitáhli pozornost vyhledávačů a přes ně vámi zamýšlené zákazníky. Proto samotný překlad klíčových slov a frází z původního jazyka do jazyka cílového může být kontraproduktivní. Dokonce i drobné odchylky ve formulacích mají vliv na výsledky vyhledávání.

Vaše cílová skupina v cizí zemi s velkou pravděpodobností používá k vyhledávání na internetu jiná slova a fráze. Veškerá práce věnovaná lokalizaci je nezbytná a dokáže cílovému zákazníkovi přesně zprostředkovat informace. Nic z toho však nezajistí, že publikum váš web vůbec najde! A právě nyní přichází na řadu SEO překlad.

Analýza klíčových slov a optimalizace

Prvním krokem je analýza klíčových slov v cílovém online prostředí se záměrem nalézt správná slova a fráze, jež zákazníci obvykle používají k vyhledávání produktů, jako je ten váš. Následně se vhodná klíčová slova začlení do vašich marketingových textů, případně se vytvoří text nový.

Dobrých pozic ve vyhledávačích dosahujete také pomocí správně optimalizovaných nadpisů a textů, které nabídnou uživateli kvalitní obsah i nezbytných technických SEO úprav.

Dobré je optimalizovat nejen samotný text na webu, ale také titulky a tzv. meta popisky. Jedná se o krátké texty ve formě HTML kódu stručně vystihující obsah dané stránky – vyhledávače je zobrazují ve výsledcích vyhledávání. Pokud nevíte, o co se jedná, podívejte se na titulek a popisek Skřivánka.

Jak jste jistě pochopili, SEO a lokalizace musí fungovat ve vzájemné součinnosti, aby zaujaly jak vyhledávače, tak čtenáře. Dobře zvládnutá propagace vašeho produktu v nové zemi naštěstí není otázkou kouzel. Uživatelsky přívětivé webové stránky, které jsou bezchybně lokalizované a navíc vylepšené o SEO překlad, vám v tom mohou velmi dobře posloužit.

Loading...
Loading...