Jak se stát překladatelem u Skřivánka? [zákulisní informace]

Jak se stát překladatelem u Skřivánka? [zákulisní informace]

Chcete se dozvědět něco ze zákulisí Skřivánka? Co všechno obnáší nábor překladatele? Jakou kvalifikaci musí zájemce o spolupráci splňovat? Pojďme se na to spolu podívat.

Co se v článku o překladatelích dozvíte zajímavého:

  1. Kolik překladatelů je dobré „mít v zásobě“?
  2. Je vzdělání překladatele důležité?
  3. Specializace jako přednost
  4. Hodnocení překladů a poskytování zpětné vazby překladatelům
  5. Vždy něco navíc


1. Kolik překladatelů je dobré „mít v zásobě“?

Velké jazykové agentury si málokdy vystačí s několika překladateli. V rámci pokrytí co nejširší nabídky služeb v oboru překladů a stále specifičtějších požadavků klientů týkajících se odbornosti a specializace překládaných materiálů je třeba mít k dispozici rozsáhlou síť překladatelů a korektorů.

Překladatelská agentura Skřivánek spolupracuje s více než 3 000 jazykových odborníků. O to důležitější je soustředit se na kvalitní výběr nových i průběžné hodnocení stávajících překladatelů, a tím zajistit a udržet kvalitu služeb, které nabízíme.

2. Je vzdělání důležité?

No jistě – na druhou stranu – nemusí se vždy jednat o vysokou školu v oboru překladatelství. Naše požadavky na překladatele se v první řadě drží a vychází z mezinárodní normy ISO 17100, která stanovuje a specifikuje procesy překladatelských služeb.

Při výběru nového překladatele klademe samozřejmě velký důraz na jazykovou kvalifikaci – požadujeme výbornou znalost obou jazyků, které si překladatel zvolil jako svoji pracovní kombinaci. Svoji způsobilost prokazuje buď vyšším vzděláním v oboru překladatelství, nebo jiným vyšším lingvistickým vzděláním, případně jazykovou zkouškou na úrovni minimálně všeobecné státní zkoušky, jako je v případě angličtiny např. CAE a CPE, v případě němčiny např. ZOP nebo GDS, či doložitelnou několikaletou překladatelskou praxí. Překladatel musí být zběhlý nejen v překládání, důležitá je také znalost kulturního prostředí pracovních jazyků.

Neméně důležitá je kvalifikace odborná, která zajišťuje kvalitu především ve specializovaných a odborných překladech. Pokud nemá překladatel vzdělání v konkrétním oboru, požadujeme praxi v konkrétním oboru nebo několikaletou praxi s překládáním daného oboru.

V případě tzv. soudních překladatelů jsou požadavky stanovené zákonem – pro jmenování potřebují mít vystudovaný magisterský obor na vysoké škole a následně absolvovat dvousemestrální studium pro tlumočníky a překladatele na právnické fakultě, případně ještě vykonat státní jazykovou zkoušku pro překladatelský obor, pokud předmětem vysokoškolského studia nebylo studium jazyka. Další podmínkou je aktivní překladatelská praxe minimálně posledních 5 let a složení vstupní zkoušky zaměřené na znalost právních předpisů.

Kromě překladatelských kompetencí pro práci s textem nesmíme zapomenout ani na počítačovou gramotnost, která zahrnuje znalost speciálního překladatelského softwaru – tzv. CAT nástrojů, schopnost vyhledávat v terminologických databázích atd., a v případě externí spolupráce je důležité i živnostenské oprávnění.

Stejné požadavky máme i na naše korektory.

3. Specializace jako přednost

Jak jste se již mohli dozvědět v dubnovém článku o důležitosti specializace překladatele – opravdový profesionál se zaměřuje maximálně na několik vybraných oborů, kterým dokonale rozumí v obou jazycích, tedy v jazyce mateřském i pracovním. Proto už při výběru nového překladatele jsou i jeho specializace jedním z klíčových kritérií pro možnou spolupráci.

4. Hodnocení překladů a poskytování zpětné vazby překladatelům

Po splnění výše popsaných podmínek pro spolupráci na základě kvalifikačních předpokladů čeká uchazeče vstupní test – překladatel musí vypracovat zkušební překlad ve zvoleném oboru. Překlad zhodnotí zkušený odborník a na základě výsledku se rozhodneme o případném navázání spolupráce.

Ovšem tím naše hodnocení nekončí. Vyhotovené překlady i nadále kontrolujeme a hodnotíme a poskytujeme tak našim dodavatelům pravidelnou zpětnou vazbu. Jedině tímto způsobem si udržíme vysokou kvalitu zpracovávaných překladů.


5. Vždy něco navíc

Ve Skřivánku nechceme jenom pasivně přihlížet práci druhých – samozřejmostí je u nás také podpora všech našich kolegů i externích spolupracovníků. Abychom zajistili co nejkvalitnější překlady, podporujeme překladatele v dalším vzdělávání. Připravujeme pro ně odborné metodické příručky a organizujeme různá profesní školení a webináře zaměřené např. na specifika překladů pro orgány a instituce EU, právnické překlady, oblíbené kurzy záludností češtiny a tvůrčí práce s překladem a další.

A nyní již víte, proč jsou naši klienti s překlady od Skřivánka spokojeni a stále se vrací. Protože jedním ze základních pilířů, na kterých stavíme, jsou kvalitní překladatelé. A my jim za jejich píli a snahu děkujeme.

Máte chuť jít do toho s námi a stát se součástí týmu expertů? Aktuální seznam pozic včetně dotazníku najdete v sekci kariéra.

 

 

Loading...
Loading...