Francouzština B2

Úroveň francouzštiny B2 – pokročilý
Popis úrovně a přehled jazykových zkoušek

Úroveň francouzštiny B2

 • Rozumí hlavním myšlenkám složitých textů jak s konkrétními, tak abstraktními náměty, včetně odborné diskuse o oboru své specializace.
 • Dokáže se dorozumět tak plynule a spontánně, že může uspokojivě vést běžný dialog s rodilými mluvčími bez většího úsilí na obou stranách.
 • Umí sestavit jasný podrobný text o širokém okruhu témat, vysvětlit stanovisko k aktuálním problémům a uvést výhody a nevýhody různých možností.
 • Jazyková úroveň Skřivánek: pokročilý.

Potřebujete pomoc s přípravou na zkoušky? Chcete se procvičit v oblasti, ve které si nejste úplně jistí? Rádi vám s tím pomůžeme! Stačí si objednat u nás kurz.

Chci kurz

Jazykové zkoušky francouzštiny pro úroveň B2

DELF B2

Diplôme d’études en langue française B2

 • zkouška z obecné francouzštiny na úrovni B2
 • minimum absolvovaných hodin výuky: cca 560–650 hodin
 • zkouška obsahuje:
  • poslech
  • čtení
  • psaní
  • ústní testování
 • všechny čtyři části zkoušky jsou bodově ohodnoceny, přičemž z každé je možno získat maximálně 25 bodů
 • celkově musí uchazeč obdržet minimálně 50 bodů ze 100, aby zkoušku úspěšně složil

DELF Junior B2

Diplôme d’études en langue française Junior B2

 • zkouška z obecné francouzštiny pro mládež na úrovni B2
 • minimum absolvovaných hodin výuky: cca 560–650 hodin
 • zkouška obsahuje:
  • poslech
  • čtení
  • psaní
  • ústní testování
 • všechny čtyři části zkoušky jsou bodově ohodnoceny, přičemž z každé je možno získat maximálně 25 bodů
 • celkově musí uchazeč obdržet minimálně 50 bodů ze 100, aby zkoušku úspěšně složil

ECL B2

European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages A

 • zkouška z obecné francouzštiny na úrovni B2
 • zkouška obsahuje:
  • čtení (35 minut)
  • psaní (75 minut)
  • poslech (30–35 minut)
  • ústní testování (podle úrovně 13–21 minut, vedeno ve dvojici kandidátů)

TCF

Test de connaissance du français

 • zkouška z obecné francouzštiny, ve které se pokročilost určuje podle bodového skóre
 • na úroveň B2 musí kandidát získat 400–499 bodů
 • zkouška obsahuje tři povinné a dvě fakultativní části
 • povinná část trvá celkem 1 hodinu 25 minut:
  • poslech (25 minut)
  • užití jazyka (15 minut)
  • čtení (45 minut)
 • fakultativní část:
  • mluvení (12 minut)
  • psaní (60 minut)

TCF RI

Test de connaissance du français version relations internationales

 • zkouška testuje schopnost komunikace v oblasti mezinárodních vztahů a diplomacie
 • tato zkouška umožňuje získat certifikaci od úrovně A1 až po C2
 • na úroveň B2 musí kandidát získat 400–499 bodů
 • zkouška obsahuje tři povinné a dvě fakultativní části
 • povinná část trvá celkem 1 hodinu 30 minut:
  • poslech
  • užití jazyka
  • čtení
 • fakultativní část:
  • mluvení (15 minut)
  • psaní (1 hodina 45 minut)

STANAG 6001 2

Standardization Agreement 6001 úroveň 2

 • zkouška na středně pokročilé úrovni určená pro testování jazykových schopností zaměstnanců organizace NATO a armády ČR
 • hodnocení ve čtyřech dovednostech v pořadí poslech, mluvení, čtení, psaní
 • zkouška obsahuje:
  • poslech (45 minut)
  • čtení (45 minut)
  • psaní (30 minut)
  • ústní testování (15 minut, vedeno s jedním kandidátem)

TEF

(Test d’évaluation de français)

 • zkouška z obecné francouzštiny, ve které se pokročilost určuje podle bodového skóre
 • na úroveň B2 musí kandidát získat 541–698 bodů
 • zkouška obsahuje jednu povinnou a dvě fakultativní části
 • povinná část trvá celkem 130 minut:
  • poslech (40 minut)
  • užití jazyka (30 minut)
  • čtení (60 minut)
 • fakultativní část:
  • mluvení (35 minut)
  • psaní (60 minut)

DFP Médical B2

Diplômes de français professionnel Médical B2

 • zkouška testuje znalosti lékařské francouzštiny na úrovni B2,
 • minimum absolvovaných hodin výuky: cca 560–650 hodin výuky specializované na lékařský jazyk,
 • zkouška obsahuje:
  • čtení a porozumění lékařskému jazyku (60 minut)
  • čtení + psaní (60 minut)
  • poslech (45 minut)
  • ústní testování (30 minut)

DFP Juridique B2

Diplômes de français professionnel Juridique B2

 • zkouška testuje znalosti právnické francouzštiny na úrovni B2
 • minimum absolvovaných hodin výuky: cca 450–500 hodin výuky specializované na právnický jazyk
 • zkouška obsahuje:
  • čtení + psaní (120 minut)
  • poslech (45 minut)
  • ústní testování (30 minut)

DFP Affaires B2

Diplômes de français professionnel Affaires B2

 • zkouška testuje znalosti obchodní francouzštiny na úrovni B2
 • zkouška obsahuje:
  • ústní část (15 minut)
  • písemnou část (cca 2 hodiny)

DFP Secrétariat B2

Diplômes de français professionnel Secrétariat B2

 • zkouška testuje znalosti francouzštiny zaměřené na administrativu na úrovni B2
 • minimum absolvovaných hodin výuky: cca 560–650 hodin výuky, z nichž alespoň 200 hodin je zaměřeno na specializovaný jazyk
 • zkouška obsahuje:
  • písemnou část (poslech, čtení a psaní)
  • ústní část

telc Français B2

The European Language Certificates Français B2

 • zkouška z obecné francouzštiny na úrovni B2
 • minimum absolvovaných hodin výuky: cca 560–650 hodin
 • zkouška obsahuje:
  • čtení + jazyková struktura (90 minut)
  • poslech (20 minut)
  • psaní (30 minut)
  • ústní testování (15 minut, zpravidla vedeno ve dvojici kandidátů)

TFI

Test de Français International

 • zkouška testuje znalosti francouzštiny pro pracovní praxi, ve které se pokročilost určuje podle bodového skóre
 • na úroveň B2 musí kandidát získat minimálně 300 bodů z poslechové části a 305 bodů ze čtení
 • zkouška je pouze písemná – testuje porozumění čtenému a slyšenému projevu
 • celkově trvá 110 minut

Státní jazyková zkouška základní

Zkouška z obecné francouzštiny na úrovni B2

 • minimum absolvovaných hodin výuky: cca 500 hodin
 • zkoušku organizují jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky po celé ČR
 • zkouška obsahuje:
  • písemnou část (240 minut: čtení, psaní, poslech a užití jazyka – mluvnické a lexikální struktury)
  • ústní část (15-20 minut)

Přípravné kurzy

Vybrali jste si zkoušku a chcete se na ni připravit? Anebo stále váháte, která je pro vás vhodná? Zašlete nezávaznou poptávku, rádi vám poradíme.

Loading...
Loading...