Obecný překlad

Základním principem překladu je převod textu z jednoho jazyka (zdrojového) do druhého (cílového).

Obecným překladem rozumíme překlad jakéhokoli textu, jenž nevykazuje žádná oborová či odborná specifika, ani nevyžaduje právně platné potvrzení adekvátnosti. Může se jednat o rozmanité osobní nebo interní dokumenty, korespondenci, webové stránky, tiskoviny či grafiky. Přeložit je možné jak souvislý text, tak dílčí pojmy, claimy či popisky.

Jazyková agentura Skřivánek překládá z (a do) více než 80 jazyků. Vedle tradičních světových jazyků (angličtina, němčina, francouzština, španělština) jsou v nabídce i desítky jazyků menších a méně obvyklých (japonština, turečtina či arabština).

Všichni naši překladatelé plynně hovoří dvěma či více světovými jazyky, a kromě výtečných jazykových kompetencí disponují též hlubší znalostí kulturního a společenského kontextu dané jazykové oblasti.

Loading...
Loading...