Loading...

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. | Více informací | Rozumím

Překlad s využitím CAT nástroje

Požadujete rychlé zpracování překladu a zároveň garanci terminologické konzistence s přihlédnutím k vašim již přeloženým dokumentům? Zvolte překlad s využitím CAT nástroje!

Profesionální překlady pro širokou firemní klientelu

CAT nástroj je překladatelský software, který překladateli umožňuje ukládat přeložené segmenty a využívat je při překladu dalších segmentů.

Tím CAT nástroj zefektivňuje proces překladu, zkracuje dobu jeho zpracování, snižuje potřebné náklady a především zvyšuje jeho kvalitu – výsledné dokumenty jsou díky překladové paměti konzistentní nejen v rámci zakázky, ale také s ohledem na dříve zpracované překlady.

CAT nástroje nám tak pomáhají pro vás připravit překlad na vysoké jazykové úrovni a zároveň efektivním způsobem dodržet terminologii, jež se týká oblasti vašeho podnikání.

Jaké výhody vám překlad s využitím CAT nástroje nabízí?

  • možnost výrazné úspory vašich nákladů
  • zkrácení celkového času zpracování
  • možnost zpracování i nestandardních formátů (např. webových, jako jsou HTML, JSON, PO, nebo grafických, jako jsou IDML, INDD apod.)
  • založení vaší překladové paměti
  • u pravidelných zakázek profesionální správa vaší překladové paměti včetně aktualizací
  • v případě potřeby možnost vygenerování aktuální podoby vaší překladové paměti
  • možnost vytvoření terminologického slovníku podle vašich potřeb a oborových specifik
  • terminologická konzistence napříč přeloženými texty
  • sofistikovaná kontrola kvality výsledného překladu (QA)
  • ideální řešení pro firemní, expresní a velkoobjemové zakázky

Proces zpracování překladu s využitím CAT nástroje

Zdrojový soubor

Váš soubor nejprve připravíme na import do překladatelského softwaru.

Výběr nejvhodnějšího překladatele

Překlad provádí specialista s výbornou znalostí zdrojového jazyka a odpovídajícími odbornými znalostmi, které uplatňuje při překladu do cílového jazyka. Jeho schopnost pracovat s vybraným CAT nástrojem je přitom samozřejmostí.

Překladová paměť

Před zahájením překladu založíme překladovou paměť, případně zkontrolujeme vaši stávající.

Referenční materiály

Překladatel si při procesu překladu vyhledává další informace a doplňující materiály potřebné ke správnému pochopení zdrojového textu a jeho správnému převedení do cílového jazyka. Pokud zatím nedisponujete vlastním terminologickým slovníkem, pomůžeme vám při jeho vytváření. Jestliže terminologický slovník existuje, bude jej překladatel aktivně využívat.

Vyhotovení překladu

Na základě předchozích kroků překladatel vytvoří gramaticky bezchybný a terminologicky a stylisticky konzistentní překlad. Překlad vám dodáme ve stejném formátu a formátování (včetně zachování obrázků, webových odkazů atd.), v jakém jsme od vás převzali zdrojový text.

Váš soubor nejprve připravíme na import do překladatelského softwaru.

Překlad provádí specialista s výbornou znalostí zdrojového jazyka a odpovídajícími odbornými znalostmi, které uplatňuje při překladu do cílového jazyka. Jeho schopnost pracovat s vybraným CAT nástrojem je přitom samozřejmostí.

Před zahájením překladu založíme překladovou paměť, případně zkontrolujeme vaši stávající.

Překladatel si při procesu překladu vyhledává další informace a doplňující materiály potřebné ke správnému pochopení zdrojového textu a jeho správnému převedení do cílového jazyka. Pokud zatím nedisponujete vlastním terminologickým slovníkem, pomůžeme vám při jeho vytváření. Jestliže terminologický slovník existuje, bude jej překladatel aktivně využívat.

Na základě předchozích kroků překladatel vytvoří gramaticky bezchybný a terminologicky a stylisticky konzistentní překlad. Překlad vám dodáme ve stejném formátu a formátování (včetně zachování obrázků, webových odkazů atd.), v jakém jsme od vás převzali zdrojový text.

Často kladené otázky

Zkratka CAT (computer-aided translation) označuje počítačové programy, které překladatelům pomáhají zefektivnit proces překladu. Zásadními součástmi těchto překladových nástrojů jsou překladová paměť, terminologický slovník a modul kontroly kvality (Quality Assurance). Díky těmto prvkům jsou překlady s využitím CAT nástroje při pravidelných zakázkách levnější, rychleji zpracované a především terminologicky a stylisticky konzistentní. V neposlední řadě CAT nástroje umožňují překlad formátů, které by jinak nebylo možné efektivně přeložit (např. webové nebo grafické formáty).
Překladová paměť je databáze segmentových dvojic v podobě „zdroj–překlad“. Překladatel aktivně pracuje s překladovou pamětí; starší segmenty může využívat při překladu nových segmentů, čímž paměť neustále aktualizuje a obohacuje. Pokud se konkrétní segment objeví v textu opakovaně, překladová paměť překladateli nabídne naposledy použitý překlad. Jestliže se v textu objeví podobný segment, nabídne se částečný překlad, který lze využít a pouze doplnit.
Ano, pokud nám dodáte zdroje a překlady ve vyhovujícím formátu, jsme schopni pro vás z těchto podkladů vytvořit překladovou paměť pro účely další spolupráce s námi.
Každý obor lidské činnosti má svou terminologii, kterou je důležité zachovat také při překladech do jiných jazyků. Zatímco překladová paměť ukládá větné segmenty, v případě terminologické databáze jde o seznam termínů (slov či slovních spojení) a jejich přeložených protějšků. Pokud ještě nemáte preferované varianty překladu odborných termínů, rádi vám slovník vytvoříme spolu s naším překladatelem – a po vašem schválení jej začneme používat. Slovník také lze kdykoli v průběhu naší spolupráce aktualizovat. Díky individualizovaným terminologickým slovníkům na míru, které pro vás v rámci pravidelných překladů vytváříme a spravujeme, jsme schopni garantovat terminologickou konzistenci vašich překladů.
Obecně pomocí CAT nástroje nelze zpracovat needitovatelné zdrojové dokumenty: PDF soubory, které nelze editovat (např. scany dokumentů), JPEG a jiné obrázkové formáty (vyfotografovaný text atp.).
Jde o modul každého CAT nástroje, který automaticky vyhledává případné nesoulady mezi zdrojem a překladem. V rámci výstupní kontroly nám tedy CAT nástroj umožňuje například ošetřit náležitý převod čísel do přeloženého textu nebo správné využití cílové interpunkce a především zjistit případné nekonzistence v opakovaných segmentech či překladech termínů podle připojené terminologické databáze. Díky tomu máme jistotu, že výsledkem bude po všech stránkách kvalitní dokument.

Chcete více informací?

Loading...