Související služby

Kromě překladů zajistíme i grafickou úpravu vašich dokumentů a připravíme je pro tiskárnu. Nebo na nás nechte obojí – překlad i samotný tisk. Vše přesně a včas.

Grafické zpracování

Už neřešte překlad textů a grafiku dokumentu zvlášť. Kvalitně a efektivně zvládáme obojí. Pomůžeme vám nejen s překladem, ale i s grafickým zpracováním dokumentu.

Přeložený dokument bude vzhledově přesně odpovídat originálu.

Grafické zpracování dokumentů zajistíme i pro méně obvyklé jazyky a znaková písma (např. ruština, arabština, čínština).

Zajistíme kompletní sazbu a předtiskovou přípravu včetně předtiskové korektury.

Uspoříte: využijte možnost přímého zpracování překladu v grafických souborech.

Korektury textu

U přeložených textů nabízíme několik druhů korektur textu, abychom zajistili maximální správnost překladu.

Jazyková korektura je základní kontrola textu překladu rodilým mluvčím. Je zaměřena na opravu běžných pravopisných, gramatických a typografických chyb, překlepů a drobných stylistických nepřesností.

Významová korektura porovnává překlad se zdrojovým textem a zajišťuje jeho kontrolu z hlediska významu, obsahu a terminologie. Korektor je specialistou v daném oboru. Cílový text bude po odborné stránce přesně odpovídat originálu.

Předtisková korektura je kontrola textu po jeho grafickém zpracování. Provádí se v případě, kdy nebyly pro překlad k dispozici zdrojové grafické dokumenty. Kontroluje se formátování, dělení slov a správné zobrazení všech znaků a obrázků.

Předtisková kontrola nátisku překladu pro případ, kdy byly pro překlad k dispozici zdrojové grafické dokumenty. Jedná se o formální kontrolu překladu po grafickém zpracování bez podrobného pročítání.

Tisk dokumentů

Připravíme dokumenty pro tiskárnu nebo zprostředkujeme samotný tisk. V libovolném množství. Barevně i černobíle na kvalitních tiskárnách podle vašich požadavků. Výtisky svážeme vazbou podle vašich potřeb.

  • Jednoduchý barevný tisk, digitální, ale i ofsetový a velkoformátový tisk dokumentů.
  • Přizpůsobíme předtiskovou přípravu vašim individuálním požadavkům.
  • V rámci celé zakázky komunikujete jen s jedním projektovým koordinátorem.

Často se ptáte

Jakýkoliv. Nezáleží na formátu, který nám pošlete, poradíme si s inx, indd, PDF, přeložíme vám webovou stránku a mnoho dalších.

Cenu s přesností na jedno slovo se dozvíte předem. Jednoduše zašlete poptávku a my vám řekneme, kolik by překlad stál.

Přesně v termínu, který si předem dohodneme.

Ve Skřivánku máme
přes 25 let zkušeností

Díky tomu pro vás snadno vybereme nejlepšího specialistu.

80+
jazyků v různých kombinacích
4 mld.
přeložených slov od roku 1994
96
specializací

Důvěryhodnost, rychlost a kvalita služeb

Co potřebujete přeložit? Vytvoříme vám cenovou nabídku.

Loading...
Loading...